”Jag känner inte för att växa upp till kvinna när jag ser hur kvinnor blir behandlade.” – ZAHRA, 15 ÅR, citerad i den franska upplagan av tidskriften GEO.

CITATET av den här unga flickan avslöjar en dyster realitet. Över hela världen får flickor och kvinnor uppleva våld och diskriminering livet igenom. Vi ska se på några fakta.

  • Könsdiskriminering. De flesta föräldrar i Asien vill hellre ha pojkar än flickor. En rapport från FN 2011 visade att i den delen av världen fattas i praktiken 134 miljoner kvinnor i befolkningsstatistiken på grund av abort, vanvård och mord på spädbarn.
  • Utbildning. Kvinnor och flickor representerar två tredjedelar av dem som har gått mindre än fyra år i skolan eller saknar skolutbildning helt.
  • Sexuella övergrepp. Över 2,6 miljarder kvinnor bor i länder där våldtäkt inom äktenskapet fortfarande inte betraktas som ett brott.
  • Hälsa. I utvecklingsländer dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning, eftersom det saknas grundläggande hälsovård.
  • Äganderätt. Trots att kvinnor odlar mer än hälften av världens livsmedel saknar kvinnor i många länder både rätten att äga och rätten att ärva mark.

Varför omfattas inte kvinnor i lika hög grad som män av grundläggande rättigheter? Inom vissa kulturer finns religiösa uppfattningar och seder och bruk som uppmuntrar till, och rentav rättfärdigar, övergrepp på kvinnor. I en fransk dagstidning citerades den indiska juristen Chandra Rami Chopra: ”Alla religiösa lagar har en sak gemensamt. De stöder diskriminering av kvinnor.”

Delar du den uppfattningen? Tror du att Bibeln nedvärderar kvinnor, som så många andra religiösa skrifter gör? En del tycker att vissa bibelverser ger det intrycket. Men hur är Guds egen inställning till kvinnor? Det här kan vara en känslig fråga, men Bibeln ger oss ett svar om vi undersöker den ärligt och uppriktigt.