Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  september 2012

 Våra läsare frågar

Får kvinnor i Jehovas vittnens församlingar undervisa i Bibeln?

Får kvinnor i Jehovas vittnens församlingar undervisa i Bibeln?

Ja. Över hela världen är det många miljoner kvinnor bland Jehovas vittnen som undervisar i Bibeln. Tillsammans är de en stor skara som förkunnar de goda nyheterna om Guds rike. I Psalm 68:11 sägs det profetiskt om dem: ”Jehova låter ordet ljuda, kvinnorna som kungör de goda nyheterna är en stor här.”

Men förväxla inte den tjänst som kvinnorna bland Jehovas vittnen utför med de olika tjänster som kvinnliga präster har inom andra religioner. Det finns en avgörande skillnad.

När de utför sin tjänst har de olika målgrupper. Kvinnliga präster, huvudsakligen inom kristenheten, har ledarroller inom själva församlingen och undervisar främst sina egna församlingsmedlemmar. Men kvinnor som utför tjänst i Jehovas vittnens församlingar vänder sig främst till allmänheten utanför församlingen. De söker upp alla slags människor när de förkunnar från hus till hus och i andra sammanhang.

Kvinnors engagemang inom församlingen är också något som skiljer Jehovas vittnen från andra religioner. Inom kristenheten och olika kyrkor presiderar kvinnliga präster över medlemmarna i församlingen och undervisar dem i lärofrågor. Men kvinnor bland Jehovas vittnen undervisar inte i församlingen när döpta män är närvarande. Det är endast män som har fått den uppgiften som gör det. (1 Timoteus 3:2; Jakob 3:1)

När församlingsverksamheten beskrivs i Bibeln är det alltid män som har huvudansvaret och alltså tillsynen över församlingen. Vi kan lägga märke till vilket mönster aposteln Paulus gav när han skrev till sin medtjänare Titus, en annan tillsyningsman: ”Av detta skäl lämnade jag dig kvar på Kreta: att du skulle ... tillsätta äldste i stad efter stad.” Paulus tillade att den man som utvaldes till det här uppdraget skulle vara ”fri från anklagelse, en enda hustrus man”. (Titus 1:5, 6) Paulus gav liknande anvisningar till Timoteus i sitt herdebrev: ”Om någon eftersträvar en tjänst som tillsyningsman, är det ett utmärkt arbete han önskar sig. Tillsyningsmannen skall därför vara oförvitlig, en enda hustrus man, ... kvalificerad att undervisa.” (1 Timoteus 3:1, 2)

Varför är det bara män som har ansvaret över församlingsfunktionerna? Paulus säger: ”Jag tillåter inte en kvinna att undervisa eller att utöva myndighet över en man, utan hon bör hålla sig i stillhet. Ty Adam formades först, sedan Eva.” (1 Timoteus 2:12, 13) Paulus hänvisade alltså till ordningen i skapelsen för att betona Guds avsikt att låta mannen ta ledningen i undervisning och ansvarsfrågor.

Jehovas vittnen följer Jesu Kristi exempel, eftersom han är deras ledare. Lärjungen Lukas skrev om Jesu tjänst: ”Därefter gav han sig ut på en färd från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike.” Lite längre fram sände han i väg sina efterföljare i samma arbete. Det sägs att de ”gick igenom distriktet från by till by, under det att de förkunnade de goda nyheterna”. (Lukas 8:1; 9:2–6)

Jehovas tjänare, både män och kvinnor, tar sitt ansvar på allvar och utför det arbete som Jesus förutsade: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14)