Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visste du?

Visste du?

Hur fungerade postgången på Bibelns tid?

Persisk postkurir.

När de styrande i det persiska riket skulle skicka meddelanden som hade med rikets angelägenheter att göra, tog de hjälp av ett kungligt postväsende. Bibelboken Ester beskriver hur den persiska postgången fungerade: ”[Mordokaj] skrev i kung Ahasveros namn och förseglade skrivelserna med kungens signetring och sände dem med kurirer till häst – de red på kungliga posthästar, avkomma av snabba ston.” (Ester 8:10) Det romerska riket använde sig av ett liknande system för att skicka administrativa och militära meddelanden.

Privatpost, till exempel brev från aposteln Paulus och andra, kunde inte skickas på det här sättet. Om man var rik kunde man skicka i väg en slav som tog med sig brevet. Men de flesta skickade sina brev med bekanta, och till och med främlingar, som reste i rätt riktning. Familj, vänner, soldater och köpmän kunde fungera som brevbärare. En viktig fråga var naturligtvis hur pålitlig budbäraren var. Skulle han förmedla budskapet korrekt och brevet obrutet? Bibeln visar att Paulus gav åtminstone några av sina brev till medkristna som lämnade över dem personligen. (Efesierna 6:21, 22; Kolosserna 4:7)

Hur köpte och sålde man varor i Israel?

Relief av en fruktmarknad.

Nationens ekonomi var främst beroende av jordbruk, boskapsskötsel och byteshandel. Bibeln nämner att det fanns marknader vid stadsportarna, till exempel Fårporten, Fiskporten och Lerskärvsporten. (Nehemja 3:1, 3; Jeremia 19:2) Portarna hade tydligtvis fått sina namn efter de varor som såldes där. Bibeln nämner också ”bagarnas gata” i Jerusalem och många olika handelsvaror. (Jeremia 37:21)

Vad kostade de olika varorna? Ett bibliskt uppslagsverk säger: ”Under århundradena gick priserna helt naturligt både upp och ned, och det är svårt att säga exakt hur mycket en vara kostade vid en viss tidpunkt och på en viss plats.” Men information från Bibeln och olika källor som skrevs under antiken visar att även på den tiden påverkades priserna av inflation. Ett exempel är slavar, som var en vanlig handelsvara. Josef såldes för 20 silverstycken, vilket kan ha varit siklar, och det var förmodligen det gängse priset för en slav under 1700-talet f.v.t. (1 Moseboken 37:28) Tre hundra år senare hade priset stigit till 30 siklar. (2 Moseboken 21:32) Under 700-talet f.v.t. var priset 50 siklar. (2 Kungaboken 15:20) Ytterligare två hundra år senare, under den persiska eran, var priset uppe i 90 siklar eller mer. Så prisökningar är inte något som bara drabbar konsumenter i vår tid.