Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Profetior som gör Bibeln trovärdig

Profetior som gör Bibeln trovärdig

”Inte ett enda av alla de goda ord som Jehova, er Gud, har talat till er har slagit fel.” (JOSUA 23:14)

HUR ÄR BIBELN ANNORLUNDA? Forntidens orakel var notoriskt tvetydiga och opålitliga, och dagens horoskop är inte det minsta bättre. Framtidsforskning å andra sidan bygger på analyser av aktuella trender och försöker sällan förutsäga specifika händelser flera hundra år i förväg. Men Bibelns profetior är detaljerade, går alltid i uppfyllelse och berättar långt i förväg om ”det som ännu inte hänt”. (Jesaja 46:10, Bibel 2000)

ETT EXEMPEL. På 500-talet f.v.t. fick profeten Daniel en syn som visade att Grekland på kort tid skulle besegra Medo-Persien. Och synen innehöll fler detaljer. Så snart Greklands segerrike kung ”blev mäktig” skulle hans rike brytas sönder. Vem skulle ersätta honom? Daniel skrev: ”Fyra kungariken skall uppstå ur hans nation, men inte med hans kraft.” (Daniel 8:5–8, 20–22)

VAD HISTORIEN VISAR. Mer än 200 år efter Daniels tid blev Alexander den store Greklands kung. Inom tio år hade Alexander besegrat det medo-persiska världsväldet och utvidgat det grekiska väldet ända bort till floden Indus i nuvarande Pakistan. Men han dog plötsligt vid 32 års ålder. En tid senare stod slaget vid Ipsos i Mindre Asien, och det innebar det definitiva slutet för Alexanders välde. De fyra generaler som vann slaget delade upp det grekiska riket i var sin del. Men ingen av dem blev lika mäktig som Alexander den store.

VAD TROR DU? Finns det någon annan bok med profetior som har uppfyllts så in i minsta detalj? Eller är Bibeln unik?

”Bibelns profetior är ... så många att en slumpartad uppfyllelse kan betecknas som nära nog fullständigt osannolik.” (A LAWYER EXAMINES THE BIBLE, IRWIN H. LINTON)