VAKTTORNET Juni 2012

Profetior som gör Bibeln trovärdig

När människor ska försöka förutse framtiden brukar det inte gå så bra. Men Bibelns profetior däremot är detaljerade och går alltid i uppfyllelse.

Vetenskapligt exakt

Skulle du förvänta att gamla heliga skrifter skulle stämma överens med modern forskning? Bibeln gör faktiskt det.

En enhetlig samling böcker

Bibeln är en samling böcker som skrevs av olika personer på olika platser och under olika perioder, men ändå har den bara en upphovsman och ett samstämmigt budskap.

UNDERVISA DINA BARN

Han vägrade lyssna men ändrade sig till slut

Vägrar du lyssna ibland? Läs om hur Naaman fick hjälp att ändra sig och inte vara så envis.