Fredrik *: ”När vi var nygifta ville jag absolut att Lena och jag skulle studera Bibeln tillsammans. Jag ville att hon skulle koncentrera sig under studiet. Men hon hade svårt att göra det. Och när jag ställde frågor svarade hon bara med ett ja eller ett nej. Hon engagerade sig inte i studiet så som jag tyckte att hon borde göra.”

Lena: ”Jag var 18 år när jag gifte mig med Fredrik. Vi studerade regelbundet Bibeln tillsammans, men Fredrik utnyttjade bibelstudierna till att påpeka alla mina fel och brister och talade om vad jag behövde ändra på för att bli en bättre hustru. Jag blev ledsen och sårad!”

VAD tror du var Fredriks och Lenas problem? De hade goda avsikter. Båda älskade Gud. Och båda insåg att de behövde studera Bibeln tillsammans. Men just det som skulle ha dragit dem närmare varandra tycktes ha motsatt verkan. De studerade visserligen, men de odlade inte andlighet tillsammans som gifta.

Vad är andlighet? Varför bör gifta par odla andlighet? Vilka utmaningar kan de ställas inför, och hur kan de övervinna dem?

Vad är andlighet?

Ordet ”andlighet”, som det används i Bibeln, har att göra med inriktningen i livet. (Judas 18, 19) Bibelskribenten Paulus framhåller skillnaden mellan en människa som har en andlig syn på livet och en som inte har det. De som inte är andligt inriktade tänker mer på sig själva än på andra. De gör det som de själva tycker är rätt i stället för att försöka leva efter Guds normer. (1 Korinthierna 2:14; Galaterna 5:19, 20)

Men de som är andligt inriktade sätter värde på Guds normer. De betraktar Jehova Gud som sin vän och försöker efterlikna hans personlighet. (Efesierna 5:1) De är därför kärleksfulla, vänliga och milda när de har med andra att göra. (2 Moseboken 34:6) Och de lyder  Gud också när det är till nackdel för dem själva. (Psalm 15:1, 4) Darren, som bor i Kanada och har varit gift i 35 år, säger: ”Som jag förstår det tänker en andlig person alltid på hur det han säger och gör kommer att påverka hans vänskap med Gud.” Jane, hans fru, tillägger: ”En andlig kvinna anstränger sig för att göra Guds andes frukt till en del av sin personlighet.” (Galaterna 5:22, 23)

Man behöver naturligtvis inte vara gift för att ha en andlig syn på livet. Bibeln lär att varje enskild människa har ansvaret att lära känna Gud och efterlikna honom. (Apostlagärningarna 17:26, 27)

Varför odla andlighet tillsammans som gifta?

Varför bör då gifta par sträva efter att odla andlighet tillsammans? Vi kan ta en illustration: Två personer som har en trädgård tillsammans tänker odla grönsaker. Den ena vill så frön tidigt på året, medan den andra tycker att fröna ska sås senare. Den ena vill använda gödning, men den andra håller inte alls med utan tycker att växterna klarar sig utan gödning. Den ena vill arbeta varje dag i trädgården. Den andra vill helst inte göra något alls utan vill bara sitta ner och vänta på resultatet. I den situationen kommer kanske trädgården att ge lite grönsaker, men inte lika mycket som om odlarna hade kommit överens om vad de skulle göra och sedan samarbetat.

Ett gift par är som de här odlarna. Om bara den ena parten odlar andlighet kommer förhållandet kanske att bli bättre. (1 Petrus 3:1, 2) Men hur mycket bättre skulle det inte vara om de kom överens om att leva enligt Guds normer och ansträngde sig för att tjäna Gud tillsammans och stödja varandra! ”Bättre två än en”, skrev den vise kung Salomo. Varför det? ”Eftersom de får god lön för sin möda. Ty om en av dem faller, kan den andre resa upp sin medbroder.” (Predikaren 4:9, 10)

Du vill säkert gärna odla andlighet tillsammans med din äktenskapspartner. Men precis som med trädgårdsodling räcker det inte bara med en önskan för att få resultat. Vi ska se på två utmaningar som man kan ställas inför och hur man kan ta itu med dem.

UTMANING 1: Vi har inte tid.

”Min man hämtar upp mig från jobbet klockan sju på kvällen”, säger Susanne, som är relativt nygift. ”När vi kommer hem väntar allt som måste göras hemma. Det är en kamp mellan kropp och sinne. Sinnet säger att vi behöver ta oss tid att lära oss mer om Gud, men kroppen kräver lite vila.”

En tänkbar lösning: Var anpassbar och samarbetsvillig. Susanne säger: ”Min man och jag bestämde oss för att stiga upp tidigt och läsa och samtala om ett stycke i Bibeln innan vi åker till jobbet. Vi delar också på hushållsarbetet så att vi får tid tillsammans.” Vilken nytta har de haft av att göra den här extra ansträngningen? Susannes man, Erik, säger: ”Jag har märkt att när Susanne och jag regelbundet samtalar om andliga frågor kan vi lättare lösa våra problem, och bekymren minskar.”

Förutom att ni talar med varandra är det viktigt att ni ber tillsammans varje dag. Hur kan det hjälpa? Roger, som varit gift i 16 år, säger: ”För en tid sedan hade min fru och jag svåra problem som påverkade vårt förhållande. Men vi tog oss tid att be tillsammans varje kväll och lade fram våra bekymmer för Gud. Att vi bad tillsammans hjälpte oss att lösa problemen och få tillbaka glädjen i äktenskapet.”

PRÖVA DET HÄR: Använd några minuter vid slutet av varje dag till att tala om något positivt som hänt er under dagen och som ni kan tacka Gud för. Tala också om problem ni har och som ni särskilt behöver Guds hjälp för att klara av. Ett varningens ord:  Använd inte den här stunden till att påpeka din partners fel och brister. När ni ber tillsammans, nämn då bara sådant som ni båda behöver arbeta på. Handla sedan i enlighet med det ni bett om.

UTMANING 2: Vi har olika förmågor.

”Jag har aldrig tyckt om att läsa och studera”, säger Tony. Hans fru, Natalie, säger: ”Jag älskar att läsa, och jag vill gärna tala om det jag har läst. Ibland tror jag att Tony känner sig lite hämmad av mig när vi talar om bibliska ämnen.”

En tänkbar lösning: Var uppmuntrande, inte tävlingsinriktad eller dömande. Beröm din partners starka sidor. ”Min fru älskar att resonera om Bibeln, och det kan bli lite väl mycket ibland”, säger Tony. ”Förr ville jag inte gärna tala med henne om andliga frågor. Men Natalie har gett mig mycket uppmuntran. Nu resonerar vi regelbundet om andliga frågor, och jag har upptäckt att det inte är något att vara rädd för. Jag tycker om att resonera med henne om sådant. Det har hjälpt oss att bli lugnare och mer avslappnade.”

Många par har märkt att deras äktenskap har blivit bättre när de avsätter en bestämd tid varje vecka till att läsa och studera Bibeln tillsammans. Men ett varningens ord: Tillämpa i första hand råden på dig själv och inte på din partner. (Galaterna 6:4) Frågor som ni har delade meningar om bör ni resonera om vid ett annat tillfälle och inte under bibelstudiet. Varför det?

Tänk på det här: Om ni sitter och äter tillsammans i familjen, skulle du då komma på idén att lägga om ett infekterat sår vid bordet? Säkert inte. Det skulle förstöra aptiten för alla. När Jesus vid ett tillfälle talade om att skaffa sig kunskap om Gud och göra hans vilja jämförde han det med att äta mat. (Matteus 4:4; Johannes 4:34) Om du river upp känslomässiga sår varje gång du slår upp Bibeln, kan din partner förlora sin andliga aptit. Det är klart att man måste resonera om problem. Men gör det vid en annan, lämpligare tidpunkt. (Ordspråksboken 10:19; 15:23)

PRÖVA DET HÄR: Skriv ner två eller tre av de egenskaper hos din partner som du sätter mest värde på. Nästa gång ni resonerar om andliga frågor som berör de här egenskaperna, tala då om för honom eller henne hur mycket du uppskattar att han eller hon visar de här egenskaperna.

Man skördar vad man sår

Om man sår, eller odlar, andlighet som gifta kommer man till slut att få skörda större frid och lycka i äktenskapet. Guds ord försäkrar att ”vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda”. (Galaterna 6:7)

Fredrik och Lena, som nämndes i början av artikeln, har insett sanningen i den här bibliska principen. De har nu varit gifta i 45 år, och de vet att om man arbetar på att förbättra sin andlighet leder det till goda resultat. ”Jag brukade skylla på min fru när vi inte kunde kommunicera”, säger Fredrik. ”Men så småningom insåg jag att jag också måste anstränga mig.” Lena säger: ”Det som verkligen hjälpte oss under den här svåra tiden var att vi båda älskade Jehova Gud. Vi har under alla år regelbundet studerat och bett tillsammans. Jag ser hur Fredrik anstränger sig för att bli bättre på att visa kristna egenskaper, och det gör det lättare för mig att älska honom.”

^ § 3 Namnen i artikeln är ändrade.

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • När bad vi senast tillsammans som gifta?
  • Vad skulle jag kunna göra för att uppmuntra min partner att vilja resonera med mig om andliga frågor?