Visste du?

Hur finansierades tjänsten i Jehovas tempel?

Tempeltjänsten finansierades genom skatter, i huvudsak genom det obligatoriska tiondet. Men andra former av beskattning förekom också. När tältboningen uppfördes gav Jehova Mose anvisningar om att ta upp en halv sikel silver av varje mönstrad israelit som ett ”bidrag åt Jehova”. (2 Moseboken 30:12–16)

Det verkar som om varje jude med tiden började ge det här fasta beloppet som en årlig tempelskatt. Det var den här skatten som Jesus uppmanade Petrus att betala med ett mynt som tagits ur munnen på en fisk. (Matteus 17:24–27)

För några år sedan hittade man i Jerusalem två silvermynt av den typ som användes för att betala tempelskatten. Det ena myntet, som var präglat i Tyros år 22 v.t., hittades i en kanal för avloppsvatten från det första århundradet. Den här sikeln har en bild av Melkarts, eller Baals, huvud på den ena sidan och bilden av en örn som sitter på förstäven på ett skepp på den andra sidan. Melkart var Tyros stadsgud. Det andra myntet som hittades i grusmassor från tempelberget daterar sig till det första året, 66/67 v.t., av det judiska upproret mot Rom. Det har en bild av en bägare och tre granatäpplen samt inskriptionen ”halv sikel” och ”heliga Jerusalem”. Om det här fyndet säger arkeologen Gabriel Barkay att myntet visar ”tecken på att ha blivit skadat av eld, med största sannolikhet i de bränder som förstörde det andra templet år 70 v.t.”

Var den babyloniske kungen Nebukadnessars byggnadsprojekt verkligen så imponerande?

I Daniels bok i Bibeln kan vi läsa att Nebukadnessar sade: ”Är inte detta det stora Babylon som jag har byggt till kungligt residens i kraft av min makt och till ära för mitt majestät?” (Daniel 4:30) Var den här forntida staden verkligen så storslagen?

Historiker uppger att Nebukadnessar byggde tempel, palats, stadsmurar och en magnifik terrasserad trädgård. Det förnämsta templet låg mitt i Babylon och hade ett torn, en ziggurat, som förmodligen var över 70 meter högt. Men ”de mest berömda av [Nebukadnessars] bedrifter är byggandet av Processionsgatan och Ishtarporten”, sägs det i boken Babylon—City of Wonders. Processionsgatan, som gick genom Ishtarporten, kantades av reliefer av lejon. Om själva porten, Babylons mest storslagna port, sägs det i samma bok: ”Porten var helt täckt med blåglaserat tegel och utsmyckad med reliefer av hundratals tjurar och drakar. Den syn som mötte den forntida besökaren måste ha varit oförglömlig.”

I början av 1900-talet grävde arkeologer fram tusentals fragment av Processionsgatan och av Ishtarporten och använde många av dem vid rekonstruktionen i Pergamonmuseet i Berlin.

[Bilder på sidan 12]

Naturlig storlek

[Bildkälla]

Överst: Clara Emit, genom tillmötesgående från Israel Antiquities Authority; nederst: Zev Radovan.

[Bild på sidan 12]

Rekonstruktion av Ishtarporten.