Lär dig mer från Bibeln

Vilken nytta har vi av Guds lagar?

Den här artikeln tar upp olika frågor som du kanske har undrat över någon gång och visar vad Bibeln säger. Jehovas vittnen hjälper dig gärna att hitta svaren i din egen bibel.

1. Varför bör vi lyda Gud?

Det är inte mer än rätt att vi lyder Gud – han har ju skapat oss. Jesus lydde alltid Gud. (Johannes 6:38; Uppenbarelseboken 4:11) Guds lagar ger oss möjlighet att visa att vi älskar honom. (Läs 1 Johannes 5:3.)

Alla Jehova Guds lagar är till vårt bästa. De lär oss det bästa levnadssättet och visar hur vi kan få eviga belöningar i framtiden. (Läs Psalm 19:7, 11; Jesaja 48:17, 18.)

2. Hur är Guds lagar till nytta för vår hälsa?

Guds lag mot dryckenskap skyddar oss från livshotande sjukdomar och olyckor. Att dricka för mycket är beroendeframkallande och leder till ett skamligt uppförande. (Ordspråksboken 23:20, 29, 30) Jehova tillåter oss att dricka alkohol, men vi måste vara måttliga. (Läs Psalm 104:15; 1 Korinthierna 6:10.)

Jehova varnar oss också för svartsjuka, okontrollerad vrede och andra nedbrytande känsloyttringar. Om vi följer hans råd blir det till nytta för vår hälsa. (Läs Ordspråksboken 14:30; 22:24, 25.)

3. Hur kan Guds lag när det gäller moralen skydda oss?

Guds lag förbjuder sex utanför äktenskapet. (Hebréerna 13:4) Äkta par som lyder den här lagen känner sig tryggare och skapar en bättre miljö för sina barn. Sex utanför äktenskapet leder däremot ofta till sjukdom, skilsmässa, våld, känslomässigt trauma och oönskade graviditeter. (Läs Ordspråksboken 5:1–9.)

Genom att undvika situationer som frestar oss att ha sex utanför äktenskapet skyddar vi vår vänskap med Gud. Vi undviker också att skada andra. (Läs 1 Thessalonikerna 4:3–6.)

 4. Vilken nytta har vi av att visa respekt för livet?

Människor som respekterar livets gåva får bättre hälsa när de slutar upp med sådana vanor som rökning och andra livshotande missbruk. (2 Korinthierna 7:1) Gud värderar till och med ett ofött barns liv högt. (2 Moseboken 21:22, 23) Vi får därför inte avsiktligt döda ett ofött barn. De som sätter värde på Guds syn på livet vidtar också säkerhetsåtgärder när det gäller arbetsplatsen, hemmet och bilen. (5 Moseboken 22:8) De riskerar inte heller livet i sportsammanhang, eftersom livet är en gåva från Gud. (Läs Psalm 36:9.)

5. Vilken nytta har vi av att respektera att blodet är heligt?

Blodet är heligt därför att Gud säger att det representerar en skapelses liv, eller själ. (1 Moseboken 9:3, 4) Guds lag jämställer blodet med livet. På grundval av den lagen gjorde Gud det möjligt för oss att få förlåtelse för synder. (Läs 3 Moseboken 17:11–13; Hebréerna 9:22.)

Hur gjorde han det? Han sände sin Son till jorden för att han skulle friköpa oss genom sitt blod. Jesu blod var särskilt dyrbart, eftersom han var fullkomlig. Jesus frambar till Gud värdet av sitt blod, som representerade hans liv. (Hebréerna 9:12) Hans utgjutna blod gör det möjligt för oss att få evigt liv. (Läs Matteus 26:28; Johannes 3:16.)

Mer information finns i kapitel 12 och 13 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.