Lär känna Gud

Hur vi fullgör vår förpliktelse mot Gud

HAR du någon gång undrat: Vad är meningen med livet? Jehova har inte bara gett oss förmågan att ställa den frågan utan också ett starkt behov av att få veta svaret. Vår kärleksfulle Gud har inte lämnat oss i okunnighet. Svaret finns i hans ord, Bibeln. Lägg märke till kung Salomos ord i Predikaren 12:13.

Salomo hade unika förutsättningar. Han kunde verkligen förklara hur man finner lycka och en mening med livet. Han hade fått enastående vishet, enorm rikedom och myndighet som kung. Han kunde därför utforska människors mål och strävanden, bland annat deras jakt efter rikedom och berömmelse. (Predikaren 2:4–9; 4:4) Under Guds ledning sammanfattade han sedan vad han funnit och sade: ”Slutsatsen av det hela, när allt har blivit hört, är: Frukta den sanne Guden och håll hans bud. Ty detta är hela den förpliktelse människan har.” De här orden visar vad som är det ädlaste och mest givande en människa kan göra.

”Frukta den sanne Guden.” Tanken på att frukta Gud kanske först inte verkar så tilltalande. Men denna fruktan är en sund fruktan, en sund hjärteinställning. Vi bör inte tänka på en slav som är livrädd för att reta upp sin stränge herre, utan på ett barn som gärna lyder sin kärleksfulle pappa. Ett uppslagsverk säger att fruktan för Gud avser ”den vördnad som hans folk visar honom därför att de älskar honom och respekterar hans makt och hans storhet”. En sådan inställning får oss att underordna oss Guds vilja därför att vi älskar honom och vet att han älskar oss. Denna sunda fruktan är inte bara en känsla. Den kommer till uttryck i handlingar. Hur då?

”Håll hans bud.” Fruktan för Gud får oss att lyda honom. Vi är förståndiga om vi gör det. Som vår Skapare vet han bäst hur vi ska leva för att bli lyckliga, precis som en tillverkare av en maskin bäst vet hur den ska användas för att fungera bra. Dessutom tänker Jehova på vårt bästa. Han vill att vi ska vara lyckliga, och hans krav är utformade med tanke på det. (Jesaja 48:17) Aposteln Johannes uttryckte det så här: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3) Vår lydnad visar vår kärlek till Gud, och hans bud återspeglar hans kärlek till oss.

”Detta är hela den förpliktelse människan har.” De här orden betonar ett viktigt skäl till att vi bör frukta Gud och lyda honom. Det är vår förpliktelse, vår skyldighet. Jehova är vår Skapare. Det är honom vi har att tacka för vårt liv. (Psalm 36:9) Vi är därför skyldiga honom vår lydnad. När vi lever som han vill att vi ska leva, fullgör vi vår förpliktelse.

Vad är då meningen med livet? Enkelt uttryckt: Vi är här för att göra Guds vilja. Det finns inget bättre sätt att ge livet mening. Varför inte ta reda på mer om Jehovas vilja och hur du kan leva i enlighet med den? Jehovas vittnen hjälper dig gärna.

Förslag till bibelläsning i november:

Ordspråksboken 22–31; Predikaren 1–12Höga Visan 1–8