Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2011

Vem är Jesus Kristus?

Vem är Jesus Kristus?

”När han nu kom in i Jerusalem, sattes hela staden i rörelse, och man sade: ’Vem är det här?’ Folkskarorna sade oupphörligt: ’Det här är profeten Jesus, från Nasaret i Galileen!’” (MATTEUS 21:10, 11)

VARFÖR blev det ett sådant tumult när Jesus Kristus * kom in i Jerusalem en vårdag år 33? Många hade hört talas om Jesus och fått höra om allt det fantastiska han hade gjort. Och de spred det vidare till andra. (Johannes 12:17–19) Ändå kunde människor inte ana att mannen som levde och verkade mitt ibland dem skulle påverka hela världen ända fram i vår tid.

Här följer några exempel som visar hur mycket Jesus har påverkat historien.

 • Den kalender man använder i många delar av världen utgår från det år man tror att Jesus föddes.

 • Ungefär två miljarder människor, eller närmare en tredjedel av världens befolkning, kallar sig kristna.

 • Islam, som har mer än en miljard medlemmar världen över, lär att Jesus är ”en större profet än Abraham, Noa och Mose”.

 • Många av Jesu ord har blivit uttryck som vi använder till vardags:

  Att vända andra kinden till. (MATTEUS 5:39)

  Ingen kan tjäna två herrar. (MATTEUS 6:24)

  Att se flisan i sin broders öga, men inte bjälken i sitt eget. (MATTEUS 7:3)

  Kasta inte pärlor för svin. (MATTEUS 7:6)

  Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. (MATTEUS 7:12)

  Det är lyckligare att ge än att få. (APOSTLAGÄRNINGARNA 20:35)

Det är ingen tvekan om att Jesus har haft stort inflytande. Men det finns många olika idéer och uppfattningar om honom. Så du kanske undrar: Vem är Jesus Kristus? Det är bara Bibeln som talar om var Jesus kom ifrån, vad han gjorde och varför han dog. Att du får reda på sanningen om Jesus kan förändra ditt liv, både nu och i framtiden.

^ § 3 Den här profeten från Nasaret fick namnet Jesus, som betyder ”Jehova är räddning”. Ordet ”Kristus” är en titel som betyder ”den Smorde”. Jesus var smord, eller utvald av Gud, till en särskild uppgift.