MÅNGA människor i dag känner sig ensamma och tror att ingen riktigt bryr sig om dem. Gamla människor känner ofta så. Men många barn känner sig också ensamma och rädda, och så kan det vara även om de tillber Gud. Vet du varför? ... *

Det kan bero på många olika saker. Vi kan lära oss mycket av en man som levde för länge sedan – nästan tusen år innan Jesus föddes. Han hette Elia. På hans tid hade många i Israel slutat tjäna den sanne Guden, Jehova. De flesta hade börjat tillbe den falske guden Baal. Elia sade: ”Bara jag är kvar.” Men tror du att det verkligen bara var Elia som fortfarande tillbad Jehova? ...

Även om Elia inte visste om det, så fanns det andra i Israel som fortfarande tillbad den sanne Guden. Men de hade gömt sig. De var nämligen rädda. Vet du varför? ...

Ahab, kungen i Israel, tjänade inte Jehova. Han tillbad Baal, samma avgud som hans onda fru, Isebel, tillbad. Därför ville Ahab och Isebel hitta alla som tjänade Jehova och döda dem, och helst av allt Elia. Det här fick honom att fly. Han gick omkring 48 mil, ända till Horebs vildmark, en plats som också kallas Sinai i Bibeln. Det var där som Jehova hundratals år tidigare hade gett de tio budorden och resten av sin lag till sitt folk. Elia gömde sig i en  grotta i Horeb alldeles ensam. Tycker du att Elia hade anledning att vara rädd? ...

Bibeln visar att Jehova tidigare hade låtit Elia göra stora underverk. En gång bad Elia att Jehova skulle låta eld komma ner från himlen och bränna upp ett offer, och då blev det så. På det sättet visade Jehova att det var han, och inte Baal, som var den sanne Guden. När Elia nu var i grottan började Jehova prata med honom.

”Varför är du här?” frågade Jehova. Det var då Elia sade att han var den ende som fanns kvar av dem som tillbad Jehova. Men Gud rättade honom vänligt och sade: ”Jag har fortfarande sju tusen som tjänar mig.” * Sedan sade han åt Elia att gå tillbaka och förklarade att han hade fler uppgifter åt honom.

Vad tror du att vi kan lära oss av det som hände Elia? ... Till och med de som tjänar Jehova kan bli rädda ibland. Så alla, både små och stora, behöver komma ihåg att be till Jehova om hjälp. Bibeln lovar: ”Jehova är nära alla som ropar till honom.”

Vi kan lära oss en sak till: Vi har bröder och systrar överallt som älskar Jehova och som älskar oss. Bibeln säger: ”Samma saker vad lidanden beträffar fullbordas i hela skaran av era bröder i världen.” Visst är det skönt att veta att vi aldrig är helt ensamma? ...

^ § 3 Om du läser tillsammans med ett barn kan du stanna upp vid de tre punkterna och låta barnet komma med egna tankar.

^ § 8 Bibeltexten är omskriven för att barn lättare ska förstå den.