”Människosonen har kommit för att ... ge sin själ [eller: sitt liv] till en lösen i utbyte mot många.” (MARKUS 10:45)

JESUS visste vad som väntade honom. Han var väl medveten om att han inte skulle få leva ett lugnt och stilla liv. Han visste att hans liv skulle få ett tragiskt slut redan i 30-årsåldern, och han var beredd att möta döden.

Bibeln framhåller att Jesu död har stor betydelse. I ett uppslagsverk sägs det att Jesu död uttryckligen nämns omkring 175 gånger i de kristna grekiska skrifterna, eller Nya testamentet. Men varför behövde Jesus lida och dö? Det är viktigt att få svar på den frågan, för Jesu död kan i hög grad påverka vårt liv.

Vad Jesus förväntade.

Under sitt sista år här på jorden sade Jesus gång på gång till sina efterföljare att han snart skulle få lida och dö. När han var på väg till Jerusalem för att fira sin sista påsk sade han till sina 12 apostlar: ”Människosonen skall överlämnas åt de främsta prästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och överlämna honom åt människor från nationerna, och de skall gyckla med honom och spotta på honom och gissla honom och döda honom.” * (Markus 10:33, 34) Hur kunde han vara så säker på vad som skulle hända?

Jesus var mycket väl förtrogen med profetiorna i de hebreiska skrifterna som förutsade hur han skulle dö. (Lukas 18:31–33) Här är några exempel på sådana profetior tillsammans med bibelställen som visar hur de gick i uppfyllelse.

Messias skulle bli ...

Det här är bara några av de profetior som uppfylldes på Jesus. Han hade ingen möjlighet att styra alla händelser själv. Alla de här uppfyllda profetiorna bevisar att Jesus verkligen var sänd av Gud. *

Men vad finns det för skäl till att Jesus var tvungen att lida och dö?

Jesu död besvarade allvarliga anklagelser.

Jesus var medveten om de frågor som hade väckts redan i Eden, frågor av universell betydelse. Adam och Eva lät sig påverkas av en upprorisk ängel och valde att gå emot Guds vilja. Deras uppror väckte frågan om Guds sätt att styra var det bästa. Deras synd väckte också frågan om människor kan vara trogna mot Gud när de råkar ut för svårigheter. (1 Moseboken 3:1–6; Job 2:1–5)

 Jesus gav det bästa svaret på bägge frågorna – dels om Jehovas ställning som universums Högste och dels om människornas trohet. Jesus var ”lydig ända till döden ... på en tortyrpåle”, och på så sätt försvarade han Guds styre. (Filipperna 2:8) Jesus visade också att en fullkomlig människa verkligen kan vara trogen mot Gud, trots värsta tänkbara omständigheter.

Jesus dog för att återlösa mänskligheten.

Profeten Jesaja förutsade att den utlovade Messias lidande och död skulle ge försoning för människor så att deras synder kunde bli förlåtna. (Jesaja 53:5, 10) Jesus insåg det och var villig att ge ”sin själ till en lösen i utbyte mot många”. (Matteus 20:28) Tack vare att han offrade sitt liv kan ofullkomliga människor få en god relation till Jehova och bli befriade från synd och död. Jesu död gör att vi kan få tillbaka det som Adam och Eva förlorade – möjligheten att leva för evigt på en jord som är helt återställd till fullkomliga förhållanden. * (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Vad du kan göra.

I de här artiklarna har vi undersökt vad Bibeln säger om Jesus – var han kom ifrån, vad han gjorde och varför han dog. Det vi har lärt oss hjälper oss inte bara att rätta till våra missuppfattningar om honom. Om vi låter oss motiveras av den här kunskapen kan vi få ett bättre liv redan nu och ett evigt liv i framtiden. Bibeln visar vad vi måste göra för att få uppleva det.

Jehovas vittnen hjälper dig gärna att lära dig mer om Jesus Kristus, Guds ”enfödde Son”. Tack vare honom kan vi få gåvan ”evigt liv”. (Johannes 3:16)

^ § 5 Jesus talade ofta om sig själv som ”Människosonen”. (Matteus 8:20) Det här uttrycket visar att han på alla sätt var en människa, men också att han var den ”människoson” som nämns i Bibelns profetior. (Daniel 7:13, 14)

^ § 13 Mer information om profetiorna som Jesus uppfyllde finns i boken Vad lär Bibeln? Se tillägget ”Jesus Kristus – den utlovade Messias”.

^ § 17 Mer information om vad Jesu offerdöd betyder för oss finns i boken Vad lär Bibeln? Se kapitel 5, ”Återlösningen – Guds största gåva”.