”Han [Pilatus] gick åter in i ståthållarens palats och sade till Jesus: ’Varifrån är du?’ Men Jesus gav honom inget svar.” (JOHANNES 19:9)

DEN romerske ståthållaren Pontius Pilatus ställde den frågan när Jesu liv stod på spel i en rättegång. * Pilatus visste vilken del av Israel Jesus kom ifrån. (Lukas 23:6, 7) Han visste också att Jesus var mycket mer än bara en vanlig människa. Så vad undrade Pilatus egentligen? Trodde han att Jesus hade haft ett tidigare liv? Var verkligen den här hedniske styresmannen villig att ta till sig och leva efter sanningen? Hur det än var med det så vägrade Jesus att svara, och snart blev det tydligt att Pilatus var mer intresserad av sin egen karriär än av sanning och rättvisa. (Matteus 27:11–26)

Men alla som uppriktigt vill veta var Jesus kom ifrån kan få svar på det. Bibeln ger en enkel och tydlig förklaring till Jesu ursprung. Vi ska se närmare på var Jesus kom ifrån.

Var han föddes.

Nutida beräkningar visar att Jesus föddes tidigt på hösten år 2 f.v.t. under mycket enkla förhållanden i byn Betlehem, som låg i Judeen. Kejsar Augustus hade bestämt att folket skulle skattskrivas. Och Maria, ”som nu väntade sitt barn”, och hennes man, Josef, tvingades resa till Betlehem där Josef hade sina rötter. När de kom fram fanns det inget ledigt rum, så de fick övernatta i ett stall. Där föddes Jesus, och man lade honom i en krubba. (Lukas 2:1–7)

Flera hundra år tidigare var det förutsagt i en biblisk profetia var Jesus skulle födas: ”Du, Betlehem Efrata, som är för liten för att befinna dig bland Judas tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall bli härskare i Israel.” * (Mika 5:2) Betlehem var tydligen inte tillräckligt stort för att räknas till städerna i Judas område. Men den här lilla byn skulle få en unik ära. Den utlovade Messias, eller Kristus, skulle komma från Betlehem. (Matteus 2:3–6; Johannes 7:40–42)

Var han växte upp.

Efter en kort tid i Egypten flyttade Jesu familj till Nasaret, en stad i provinsen Galileen som ligger ungefär tio mil norr om Jerusalem. Då var Jesus knappt tre år gammal. Det var i de här vackra omgivningarna, där det fanns gott om bönder, herdar och fiskare, som Jesus växte upp i en stor familj. De hade det förmodligen inte så gott ställt. (Matteus 13:55, 56)

Flera hundra år i förväg hade Bibeln förutsagt att Messias skulle vara ”nasaré”. Evangelieskribenten  Matteus säger att Jesu familj bosatte sig i ”Nasaret, så att det kunde uppfyllas som var sagt genom profeterna: ’Han skall kallas nasaré.’” (Matteus 2:19–23) Ordet nasaré verkar vara besläktat med det hebreiska ordet för ”skott”. Tydligen hänvisade Matteus till Jesajas profetia som kallade Messias ”ett skott” från Isai, som betyder att Messias skulle vara en avkomling av Isai, kung Davids far. (Jesaja 11:1) Och Jesus var faktiskt en avkomling av Isai genom David. (Matteus 1:6, 16; Lukas 3:23, 31, 32)

Var han ursprungligen kom ifrån.

Bibeln lär att Jesus levde långt innan han föddes i ett stall i Betlehem. Mikas profetia, som citerades tidigare, säger vidare att hans ”ursprung är från forna tider, från en avlägsen forntids dagar”. (Mika 5:2) Jesus var Guds förstfödde Son och hade varit en andevarelse i himlen innan han föddes som människa på jorden. Jesus sade själv: ”Jag har kommit ner från himlen.” (Johannes 6:38; 8:23) Hur var det möjligt?

Med hjälp av helig ande gjorde Jehova Gud * ett underverk och överförde Jesu liv till den judiska jungfrun Maria, som blev gravid och födde Jesus. På det sättet kunde han få liv som en fullkomlig människa. Ett sådant underverk är ingen stor sak för Gud. Ängeln som berättade om det här för Maria påpekade: ”Ingenting som Gud säger skall vara omöjligt för honom.” (Lukas 1:30–35, 37)

Bibeln talar inte bara om för oss var Jesus kom ifrån. De fyra evangelierna – Matteus, Markus, Lukas och Johannes – har mycket att berätta om vad han gjorde under sitt liv här på jorden.

^ § 3 Mer information om hur det gick till när Jesus greps och ställdes inför rätta finns i artikeln ”Historiens mest skandalösa rättegång” på sidorna 18–22 i den här tidskriften.

^ § 6 Efrata, eller Efrat, tycks vara ett tidigare namn på Betlehem. (1 Moseboken 35:19)

^ § 10 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.