Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2011

Jesus – Vad gjorde han?

Jesus – Vad gjorde han?

”Min mat är att jag skall göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk.” (JOHANNES 4:34)

OMSTÄNDIGHETERNA vid tillfället då Jesus uttalade de här orden säger mycket om vad som var viktigast i hans liv. Jesus och hans lärjungar hade gått i Samariens bergiga område hela förmiddagen. (Johannes 4:6, fotnoten) Lärjungarna antog att Jesus måste vara hungrig, så de erbjöd honom lite att äta. (Johannes 4:31–33) Det Jesus sade då visade tydligt hans mål i livet. Att göra det som var Guds vilja var viktigare än mat för honom. I både ord och gärning levde Jesus för att göra Guds vilja. Vad innebar det?

Han predikade och undervisade om kungariket.

Bibeln berättar vad Jesus gjorde under sitt liv och säger att han gick ”omkring i hela Galileen och undervisade ... och predikade de goda nyheterna om kungariket”. (Matteus 4:23) Jesus gjorde mer än att bara predika eller förkunna om Guds rike. Han undervisade också, dvs. han informerade, förklarade och övertygade genom logiskt resonemang. Kungariket var med andra ord kärnan i Jesu budskap.

Under sin tjänst på jorden lärde Jesus människor vad Guds kungarike är och vad det ska åstadkomma. Här följer några exempel, och med hjälp av hänvisningarna till Bibeln kan man se vad Jesus själv sade.

  • Guds rike är en regering i himlen, och Jesus är den som Jehova har utsett till kung. (MATTEUS 4:17; JOHANNES 18:36)

  • Kungariket kommer att se till att Guds namn blir rentvått och att Guds vilja sker både på jorden och i himlen. (MATTEUS 6:9, 10)

  • Under Guds rikes styre kommer hela jorden att genomgå en förändring och bli ett paradis. (LUKAS 23:42, 43)

  • Guds rike kommer snart att använda sin makt till att genomföra Guds vilja här på jorden. * (MATTEUS 24:3, 7–12)

Han utförde underverk.

Jesus var först och främst känd som ”Lärare”. (Johannes 13:13) Men under de tre och ett halvt år som han utförde sin tjänst här på jorden utförde han också många underverk. De fyllde åtminstone två syften. De bidrog till att bevisa att han verkligen var sänd av Gud. (Matteus 11:2–6) Och de gav en glimt av vad han skulle göra som kung i Guds rike, men i mycket större skala. Det här är några av hans underverk:

Tänk dig hur livet på jorden kommer att bli när en sådan mäktig kung regerar!

 Han hjälpte oss att förstå Guds personlighet.

När det gäller att undervisa om Jehova finns det ingen som är bättre kvalificerad än hans egen Son, som blev känd som Jesus Kristus. Eftersom Jesus är ”den förstfödde av all skapelse” levde han tillsammans med Jehova i himlen längre än någon annan levande skapelse. (Kolosserna 1:15) Tänk vilken enastående möjlighet han hade att lära känna sin Faders innersta – hans personlighet, hans vilja och hans normer.

Jesus hade all rätt att säga: ”Ingen vet vem Sonen är utom Fadern och vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen är villig att uppenbara honom för.” (Lukas 10:22) Som människa här på jorden var Jesus inte bara villig, utan ivrig, att hjälpa människor att få större insikt om hans Fader. Jesus kunde förklara och berätta ur ett alldeles unikt perspektiv – han hade egen erfarenhet av att leva i andevärlden, i den upphöjda närvaron av den högste Guden. (Johannes 8:28)

Det som Jesus gjorde för att hjälpa människor att få mer kunskap om hans Fader kan illustreras med funktionen hos en transformator. Den kan göra om el med hög spänning till el med lägre spänning, så att den vanlige konsumenten får nytta av den. Jesus gjorde något liknande när han var här på jorden. Han tog det han hade lärt sig i himlen om sin Fader och omvandlade det till något som vanliga människor på jorden lätt kunde förstå och tillämpa.

Det här är två exempel på hur Jesus hjälpte människor att lära känna Gud:

  • Genom sin undervisning spred han sanningen om Jehova – hans namn, hans vilja och hans personlighet. (JOHANNES 3:16; 17:6, 26)

  • Genom det Jesus gjorde visade han många fantastiska sidor av Jehovas personlighet. Jesus återspeglade sin Faders personlighet på ett så fullkomligt sätt att han faktiskt kunde säga: Vill ni veta hur min Fader är? Det vet ni, om ni har sett hur jag är. (JOHANNES 5:19; 14:9)

Det Jesus gjorde är verkligen helt enastående. Om vi tar reda på varför han dog och låter det påverka oss kan det få stora positiva effekter på vårt liv.

^ § 9 Mer information om Guds rike och vad det ska göra finns i boken Vad lär Bibeln? Se kapitlen 8 och 9, ”Vad är Guds kungarike?” och ”Lever vi i ’de sista dagarna’?” Boken är utgiven av Jehovas vittnen.