Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Lär dig mer från Bibeln

Vem är Jesus Kristus?

Vem är Jesus Kristus?

Den här artikeln tar upp olika frågor som man kanske har undrat över någon gång och visar vad Bibeln säger. Jehovas vittnen hjälper dig gärna att hitta svaren i din egen bibel.

1. Vem är Jesus Kristus?

Till skillnad från alla andra människor hade Jesus varit en ande som levde i himlen innan han föddes som människa här på jorden. (Johannes 8:23) Han var den förste som Gud skapade, och han hjälpte till när allt annat skapades. Han är den ende som blev skapad direkt av Jehova Gud själv, och därför kallas han Guds ”enfödde” Son. Jesus tjänade som Guds talesman, och därför kallas han också ”Ordet”. (Johannes 1:1–3, 14; läs Ordspråksboken 8:22, 23, 30; Kolosserna 1:15, 16.)

2. Varför kom Jesus till jorden?

Gud sände sin Son till jorden genom att överföra hans liv från himlen till den judiska jungfrun Marias livmoder. Jesus hade alltså inte någon far på jorden. (Lukas 1:30–35) Jesus kom till jorden 1) för att lära ut sanningen om Gud, 2) för att vara ett exempel i att göra Guds vilja och 3) för att ge sitt fullkomliga liv som en ”lösen”. (Läs Matteus 20:28; Johannes 18:37.)

3. Varför behöver vi en lösen?

En lösen betalas för att friköpa någon ur fångenskap. Det var inte Guds vilja att död och ålderdom skulle drabba mänskligheten. Hur kan vi veta det? Gud sade till Adam, den första människan, att om han bröt mot Guds vilja – vilket Bibeln kallar att synda – så skulle han dö. Om Adam inte hade syndat skulle han alltså ha fortsatt att leva. Även om Adam till sist blev flera hundra år gammal, så började han dö från den dag då han var olydig mot Gud. (1 Moseboken 2:16, 17; 5:5) Adams synd och straffet för synden, dvs. död, gick i arv till hela mänskligheten. På det viset kom synden in i världen genom Adam. Och därför behöver vi en lösen. (Läs Romarna 5:12; 6:23.)

 4. Varför dog Jesus?

Vem kunde betala lösen för att befria oss från döden? När vi dör är det straffet bara för våra egna synder. Eftersom vi är ofullkomliga kan vi inte friköpa andra från deras synder. (Läs Psalm 49:7–9.)

Men Jesus ärvde inte ofullkomlighet från en mänsklig far, och därför dog han inte på grund av sina egna synder. Han dog för andra människors synder. Guds kärlek till mänskligheten är så stor att han sände sin Son till jorden för att låta honom dö för oss. Och Jesus visade sin kärlek till oss genom att lyda sin Fader och ge sitt liv för vår skull. (Läs Johannes 3:16; Romarna 5:18, 19.)

5. Vad gör Jesus nu?

Jesus botade sjuka, väckte upp döda och gav sitt liv för att befria människor från synd och död. Han ville visa vad han skulle göra i framtiden för hela mänskligheten. (Lukas 18:35–42; Johannes 5:28, 29) När Jesus hade dött gav Jehova Gud honom livet tillbaka som en andevarelse. (1 Petrus 3:18) Jesus väntade sedan på ”Guds högra sida” tills Jehova gav honom makten att härska som kung över hela jorden. (Hebréerna 10:12, 13) Nu härskar Jesus som kung i himlen, och hans efterföljare på jorden förkunnar de goda nyheterna över hela världen. (Läs Daniel 7:13, 14; Matteus 24:14.)

Snart ska Jesus använda sin makt som kung för att ta bort allt lidande och de som orsakar det. Miljoner människor som utövar tro på Jesus och lyder honom kommer att få leva i ett paradis på jorden. (Läs Psalm 37:9–11.)

Miljoner människor som utövar tro på Jesus och lyder honom kommer att få leva i ett paradis på jorden.