Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  mars 2011

”Du kommer att längta”

”Du kommer att längta”

 Lär känna Gud

”Du kommer att längta”

DET är smärtsamt att behöva se en nära vän lida och dö. Helt naturligt sörjer man efter en sådan stor förlust. Men det är skönt att veta att vår Skapare, Jehova Gud, är medveten om vår sorg. Och inte nog med det – han längtar efter att få använda sin stora kraft för att uppväcka de döda. Lägg märke till vilket hopp som ges i Job 14:13–15.

Vi kan tänka oss in i hur Job hade det. Job hade stark tro, men han får gå igenom svåra prövningar – han förlorar allt han äger, alla hans älskade barn dör och han får en hemsk sjukdom. När det är som allra värst ropar han till Gud: ”O att du ville gömma mig i Sheol!” (Vers 13) Job ser Sheol, mänsklighetens gemensamma grav, som en befrielse. Där skulle Gud gömma honom som en skatt, och han skulle slippa allt elände och lidande. *

Tänkte Job att han skulle bli kvar i Sheol för alltid? Nej, Job trodde inte det. Han fortsätter sin bön: ”O att du ville ... sätta en tidsgräns för mig och komma ihåg mig!” Job hoppas förtröstansfullt att han bara ska stanna i Sheol tillfälligt och att Jehova inte ska glömma bort honom. Job kallar tiden i Sheol sitt ”pliktmässiga arbete”, en påtvingad väntetid. Hur länge skulle han få vänta? ”Tills min avlösning kommer”, säger han. (Vers 14) Avlösningen betyder att han blir befriad från Sheol – han ska med andra ord få liv igen.

Hur kunde Job vara så säker på att bli befriad från döden? För att han visste hur starkt vår kärleksfulle Skapare känner för sina trogna tjänare som har dött. Job säger: ”Du kommer att ropa, och jag kommer att svara dig. Du kommer att längta efter dina händers verk.” (Vers 15) Job förstår att det är Gud som ligger bakom hans existens. Och den Livgivare som är upphovet till att Job utvecklades i moderlivet kan helt säkert också ge honom livet tillbaka. (Job 10:8, 9; 31:15)

Jobs ord lär oss hur omtänksam Jehova är. Jehova känner extra starkt för dem som lägger allt i hans händer och låter sig formas och påverkas av honom, precis som Job gjorde, så att de blir människor som är värdefulla för honom. (Jesaja 64:8) Jehova värdesätter sina lojala tjänare. Han längtar helt enkelt efter sina tjänare som har dött. Det hebreiska ord som återges med ”att längta” är ”tveklöst ett av de starkaste orden för att uttrycka en längtansfull önskan efter någonting”, säger en expert. Jehova kommer inte bara ihåg sina tjänare, utan längtar också efter att få ge dem livet tillbaka.

Det är tankeväckande att Jehova såg till att berätta om sina avsikter att uppväcka de döda redan i Jobs bok, en av de första bibelböckerna som skrevs. * Han vill att du ska få träffa dina nära och kära som har dött. Den insikten kan göra det lättare att uthärda sorgen. Vill du veta mer om vår kärleksfulle Gud och hur han kan hjälpa dig att bli en människa som får se hans löften bli verklighet?

Förslag till bibelläsning i mars:

Ester 1Job 15

[Fotnoter]

^ § 4 Ett uppslagsverk kommenterar Jobs ord ”gömma mig” och säger att de kan betyda ”att lägga något dyrbart [mig] i säkert förvar”. En annan källa ger alternativet ”göm mig som en skatt”.

^ § 8 Mer upplysningar om Bibelns löfte om uppståndelsen i en ny värld finns i kapitel 7 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.