Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Våra läsare frågar

Tar Jehovas vittnen emot medicinsk behandling?

Tar Jehovas vittnen emot medicinsk behandling?

Jesus sade: ”De friska och starka behöver inte läkare, men det gör de sjuka och svaga.” (Matteus 9:12) Han sade alltså indirekt att det inte finns någon biblisk invändning mot att söka läkarhjälp. Jehovas vittnen tar gärna emot medicinsk behandling. De vill bevara en god hälsa och leva ett sunt liv. En del Jehovas vittnen i vår tid har valt att arbeta som läkare, precis som Lukas, en kristen som levde under det första århundradet. (Kolosserna 4:14)

Men Jehovas vittnen godtar inte behandlingsformer som strider mot Bibelns principer. De tar inte emot blodtransfusioner, på grund av Bibelns befallning att inte ta hjälp av blod för att uppehålla livet. (1 Moseboken 9:4; 3 Moseboken 17:1–14; Apostlagärningarna 15:28, 29) Guds ord tillåter inte heller behandlingar där man tar hjälp av ”magiska krafter” eller spiritism. (Jesaja 1:13; Galaterna 5:19–21)

Det finns många som erbjuder professionell vård som inte strider mot Bibelns principer. Och den typen av vård, som de flesta vittnen gärna tar emot, är ofta bättre än vård som inte är bibliskt godtagbar.

Det finns naturligtvis många olika åsikter när det gäller hälsofrågor. Det som fungerar för en person kanske inte alls hjälper en annan. Om man vill ha korrekt diagnos och god behandling vill man kanske ha mer än ett läkarutlåtande. (Ordspråksboken 14:15)

Olika Jehovas vittnen kommer att fatta olika beslut i hälsofrågor. Guds ord tillåter alla kristna att fatta beslut enligt sitt eget samvete, så länge de inte bryter mot Bibelns lagar. (Romarna 14:2–4) Var och en bör alltså noggrant undersöka vad som är inbegripet i en viss behandling för att vara säker på att den inte går emot hans eller hennes kristna samvete. (Galaterna 6:5; Hebréerna 5:14)

Ett vittne som ska fatta beslut i medicinska frågor kan liknas vid en bilförare som närmar sig en tungt trafikerad korsning. Om föraren bara följde efter bilarna framför utan att vara riktigt uppmärksam skulle det kunna sluta illa. En klok förare saktar ner och tar hänsyn till trafiken innan han fortsätter. Jehovas vittnen tänker efter innan de väljer medicinsk behandling och följer inte bara den allmänna opinionen. I stället jämför de alternativen och undersöker bibliska principer innan de bestämmer sig.

Jehovas vittnen uppskattar verkligen att få del av det medicinska kunnandet och det personliga engagemanget hos läkare och annan vårdpersonal. De är mycket tacksamma för all hjälp de får när de söker vård.