Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

VAKTTORNET februari 2011

HUR MAN KAN FÅ EN LYCKLIG FAMILJ

Ge dina barn moraliska värderingar

Känner ditt barn till sanningen om sex? Läs om vilka normer Gud ställt upp och vad du behöver lära dina barn.

UNDERVISA DINA BARN

Hon var älskad av Jehova och sina vänner

Läs om Jeftas dotter i Domarboken, kapitel 11. Hur kan du göra likadant som hon?

VÅRA LÄSARE FRÅGAR

Tar Jehovas vittnen emot medicinsk behandling?

Jehovas vittnen tar gärna emot medicinsk behandling så länge den inte strider mot Bibelns principer.