Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Våra läsare frågar

Har alla samma möjlighet att lära känna Gud?

Har alla samma möjlighet att lära känna Gud?

När Jesus fick frågan vilket som var det största budet sade han: ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.” (Matteus 22:37) Men innan man kan älska Gud måste man skaffa sig exakt kunskap om honom. (Johannes 17:3) Har alla lika goda möjligheter att göra det?

Om man vill lära känna Gud är Bibeln den bästa informationskällan. (2 Timoteus 3:16) Många bor i länder där Bibeln är allmänt spridd. De kanske upprepade gånger blir erbjudna att studera Bibeln och få exakt kunskap om Gud. (Matteus 28:19) En del växer upp med kärleksfulla kristna föräldrar som varje dag ger dem tillfälle att lära sig mer om Gud. (5 Moseboken 6:6, 7; Efesierna 6:4)

Men alla människor har inte lika goda förutsättningar. En del kommer från kärlekslösa familjer där föräldrarna har varit hårda och inte visat någon naturlig tillgivenhet. (2 Timoteus 3:1–5) De som växer upp i en sådan miljö kan få svårt att betrakta Gud som en kärleksfull himmelsk Fader. Många har knappt fått gå i skolan, och det kan begränsa deras förmåga att läsa Bibeln. Ibland har falska religiösa läror förblindat människor, eller också lever de i familjer, samhällen eller länder som inte accepterar undervisning om Bibelns sanna läror. (2 Korinthierna 4:4) Kan man verkligen lära känna Gud om man lever under sådana omständigheter?

Jesus bekräftade att en del människor ställs inför problem som gör det svårt för dem att älska Gud och lyda honom. (Matteus 19:23, 24) Men Jesus påminde sina lärjungar om att sådant som kan verka omöjligt för människor inte är det för Gud. Han sade: ”För Gud är allting möjligt.” (Matteus 19:25, 26)

Tänk på följande: Jehova Gud har sett till att hans ord, Bibeln, har blivit den mest spridda boken i historien. Bibeln har förutsagt att de goda nyheterna om Gud och hans avsikter med jorden och människorna ska bli predikade på ”hela den bebodda jorden”. (Matteus 24:14) I dag förkunnar Jehovas vittnen de goda nyheterna i över 230 länder och områden. De framställer också litteratur som är grundad på Bibeln på mer än 500 språk. Till och med sådana som inte har tillgång till en bibel kan lära sig mycket om den sanne Guden genom att iaktta det som han har skapat. (Romarna 1:20)

Guds ord säger dessutom: ”Jehova utforskar alla hjärtan, och varje benägenhet hos tankarna urskiljer han. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9) Jehova lovar inte att varje enskild människa ska få exakt samma möjlighet att lära känna honom, men han ser ändå till att alla som är uppriktiga får en möjlighet. Han kommer rentav att se till att de som under sitt liv inte haft tillfälle att lära känna honom får den möjligheten när de uppstår i den rättfärdiga nya världen. (Apostlagärningarna 24:15)