Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2010

Vad det innebär att vara kristen

Vad det innebär att vara kristen

 Vad vi lär av Jesus

Vad det innebär att vara kristen

När människor satte tro till Jesus Kristus sade han ofta: ”Bli min efterföljare.” (Matteus 9:9; 19:21) Vad innebär det att vara en efterföljare till Jesus, alltså att vara kristen? Vi ska se närmare på tre viktiga frågor.

Hur ska man behandla andra?

▪ En lärjunge till Jesus tillämpar det Jesus lärde om hur man ska behandla andra. Han sade till exempel: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, så skall också ni göra mot dem.” Vad ska man göra om man blir förolämpad eller sårad? Jesus sade: ”Var beredd att snabbt göra upp med den som inger klagomål mot dig.” Han sade också till sina efterföljare: ”Om ni inte förlåter människor deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” (Matteus 5:25; 6:15; 7:12)

Jesus gav dem som är gifta rådet: ”Ni har hört att det sades: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott.’ Men jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” En sann kristen låter det Jesus lärde påverka både sinnet och hjärtat. (Matteus 5:27, 28)

Sanna kristna offrar sin egen bekvämlighet för att hjälpa andra. Jesus var självuppoffrande. Under en ansträngande predikofärd hade Jesus och hans apostlar inte ens tid att äta. Så Jesus ville att de skulle bege sig till ett ensligt ställe för att vila. De tog sig dit med båt. Men människor hörde vart han var på väg och skyndade sig dit i förväg. Bibelns skildring säger: ”När han nu steg ur båten, fick han se en stor folkskara, och han greps av medlidande med dem, eftersom de var lika får utan herde. Och han började lära dem många ting.” (Markus 6:30–34) Du kan efterlikna Jesus genom att göra det Gud förväntar av dig, trots att det kanske inte alltid är så lätt.

  Varför ska man tala med andra om de goda nyheterna?

▪ Jesus lärde sina efterföljare att tala med andra om de goda nyheterna. Han sade till apostlarna: ”Medan ni går, predika och säg: ’Himlarnas kungarike har kommit nära.’” (Matteus 10:7) Jesu efterföljare har ett mycket värdefullt budskap. Jesus sade i bön: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden.” (Johannes 17:3)

Jesus förutsade att det skulle utföras ett stort arbete som flera miljoner av hans efterföljare skulle delta i. Han sade: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna.” (Matteus 24:14) Många som får höra nyheterna om Guds rike och tror på det Bibeln lär vill gärna dela med sig av det till andra. Många börjar med att tala med sina släktingar. (Johannes 1:40, 41)

Varför ska man döpa sig?

▪ När Jesus blev döpt i Jordanfloden sade han tydligen i bön: ”Jag har kommit ... för att göra din vilja, o Gud.” (Hebréerna 10:7) Om man vill göra Guds vilja måste man bli döpt, precis som Jesus. Han befallde: ”Gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem.” (Matteus 28:19)

Vilket ansvar följer med att vara döpt, och vilka fördelar ger det? Döpta efterföljare till Jesus tjänar Gud med hela sin själ. Jesus citerade Guds lag, som säger: ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ.” (Matteus 22:37) Han sade också: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv.” (Matteus 16:24) Dopet symboliserar en persons beslut att ”förneka sig själv” och i stället överlämna sig åt Gud. De som blir döpta kan be Gud om förlåtelse för sina synder så att de kan ha ett rent samvete. (1 Petrus 3:21)

Du kan läsa mer om det här i kapitel 18 i den här boken, som är utgiven av Jehovas vittnen.