Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2010

Vad är en Rikets sal?

Vad är en Rikets sal?

 Våra läsare frågar

Vad är en Rikets sal?

▪ Rikets sal är en byggnad där Jehovas vittnen håller sina möten som en del av sin tillbedjan. Det finns tiotusentals Rikets salar världen över. Varje vecka samlas mer än 105 000 församlingar i sådana här lokaler.

Alla Rikets salar har en hörsal där man håller ett fortlöpande bibelstudieprogram och olika föreläsningar. De flesta hörsalar har ett podium, där de som leder de olika programpunkterna står. Vanligtvis finns sittplatser för mellan 100 och 300 personer. Många Rikets salar har också ett eller flera mindre klassrum och ett litet bibliotek med bibelförklarande litteratur och uppslagsverk som alla medlemmar i församlingen kan använda.

I en Rikets sal finns däremot inte de religiösa symboler och föremål som man brukar se i kristenhetens kyrkor. Där finns inget altare, inga bilder och inga kors. Varför inte det? Därför att Jehovas vittnen anser att det skulle strida mot Bibelns uppmaning att ”fly från avgudadyrkan”. (1 Korinthierna 10:14; Johannes 4:24) Många kyrkor och tempel är överdådigt utsmyckade. Rikets salar skiljer sig från dessa och är enkla, funktionella byggnader. Tonvikten ligger på den bibliska undervisning som ges snarare än på byggnaden i sig.

Varför kallas den då Rikets sal? De möten som hålls där riktar främst uppmärksamheten på Bibelns läror och dess budskap om ”Guds kungarike”, temat för Jesu tjänst. (Lukas 4:43) Uttrycket Rikets sal, som myntades på 1930-talet, beskriver alltså på ett passande sätt syftet med den här platsen – att framhålla sanningen i Bibeln och att fungera som en bas för predikandet av de goda nyheterna om Guds rike på orten. (Matteus 24:14) Rikets salarna används inte i kommersiella syften eller bara som sociala mötesplatser. Alla kostnader i samband med lokalen täcks av frivilliga bidrag. Ingen kollekt tas upp. I stället finns det en bidragsbössa på en bestämd plats där vem som helst som önskar kan ge en gåva.

Rikets salar fyller samma funktion jorden runt, men storleken och stilen kan variera mycket från plats till plats. Man tar hänsyn till klimatet, vilka byggmaterial som finns tillgängliga och församlingens ekonomiska omständigheter. En del är byggda i tegel, trä och sten. Andra är helt eller delvis utan väggar, gjorda i bambu och har halmtak.

Alla är välkomna till mötena i Rikets sal. (Hebréerna 10:25) Varje veckoslut hålls en föreläsning riktad till allmänheten som behandlar ett bibliskt ämne av intresse för både församlingsmedlemmar och besökare. Varför inte besöka Rikets sal där du bor?

[Bild på sidan 31]

Malawi.

[Bilder på sidan 31]

England.