Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2010

Vad lärde Jesus om sig själv?

Vad lärde Jesus om sig själv?

 Vad lärde Jesus om sig själv?

”Jesus tvivlade inte ett ögonblick på vem han var, varifrån han kom, varför han kom till jorden eller vad framtiden hade i beredskap åt honom.” – FÖRFATTAREN HERBERT LOCKYER.

INNAN vi kan acceptera och tro på det Jesus lärde måste vi känna till något om honom och hans liv. Vem var han egentligen? Var kom han ifrån? Vad hade han för livsuppgift? I evangelierna, dvs. i Matteus, Markus, Lukas och Johannes, får vi svaren av Jesus själv.

Hans liv innan han blev människa. Jesus sade vid ett tillfälle: ”Innan Abraham blev till, har jag varit till.” (Johannes 8:58) Abraham levde omkring 2 000 år innan Jesus föddes. Men ändå fanns Jesus till långt före den här trogne patriarken. Hur är det möjligt? Var hade han levt? ”Jag har kommit ner från himlen”, förklarade han. (Johannes 6:38)

Guds Son. Bibeln berättar att det finns många änglar, eller himmelska söner till Gud. Jesus talade om sig själv som ”Guds enfödde Son”. (Johannes 3:18) Det innebär att han är den ende som har skapats direkt av Gud. Med hjälp av honom skapade Gud sedan allt annat. (Kolosserna 1:16)

”Människosonen”. Det här uttrycket använde Jesus oftare än något annat när han hänvisade till sig själv. (Matteus 8:20) Därigenom visade han oss att han varken var en ängel i en människokropp eller en inkarnation. Han var helt och hållet människa. Gud använde sin heliga ande för att överföra sin Sons liv från himlen till jorden. Han lät den unga kvinnan Maria, som aldrig hade varit tillsammans med en man, bli havande. På det sättet kunde Jesus födas som en fullkomlig, syndfri människa. (Matteus 1:18; Lukas 1:35; Johannes 8:46)

Den utlovade Messias. En samarisk kvinna sade vid ett tillfälle till Jesus: ”Jag vet att Messias kommer.” Då sade Jesus till henne: ”Det är jag, den som nu talar till dig.” (Johannes 4:25, 26) Titlarna ”Messias” och ”Kristus” betyder ”den Smorde”. Jesus var smord, eller utvald av Gud, till att ha en viktig uppgift i att uppfylla Guds löften till mänskligheten.

Hans främsta uppgift. Jesus sade: ”Jag [måste] förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det är för detta jag har sänts ut.” (Lukas 4:43) Även om Jesus gjorde mycket gott för att hjälpa människor som led, så var det viktigaste i hans liv att förkunna om Guds rike. Vad han lärde människor om Guds rike tas upp i en av de följande artiklarna.

Det är helt uppenbart att Jesus inte var vilken människa som helst. * Och som vi ska se gav hans tidigare liv i himlen större mening åt det han sade här på jorden. Är det så konstigt att han förkunnade ett budskap som skulle påverka miljoner människor över hela världen?

[Fotnot]

^ § 9 Mer information om Jesus och vilken roll han har i samband med Guds löften finns i kapitel 4 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.