Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad lärde Jesus om Guds rike?

Vad lärde Jesus om Guds rike?

 Vad lärde Jesus om Guds rike?

”Han [gav] sig ut på en färd från stad till stad och från by till by och predikade ... de goda nyheterna om Guds kungarike.” (LUKAS 8:1)

VI TYCKER OM att tala om sådant som betyder något för oss, sådant som ligger oss varmt om hjärtat. Som Jesus själv sade: ”Av hjärtats överflöd talar ju munnen.” (Matteus 12:34) Att döma av det Jesus talade om under sin tjänst förstår vi att Guds rike låg honom varmt om hjärtat.

Vad är Guds rike? Det är en verklig regering som styrs av en kung och har upprättats av Gud. Jesus talade vitt och brett om Guds rike och gjorde det till temat för sitt budskap. Det här riket nämns mer än 110 gånger i de fyra evangelierna. Men Jesus gjorde mer än att bara berätta om Guds rike. Genom sina handlingar visade han också vad den här regeringen kommer att göra i framtiden.

Vem är kungen? Kungen i Guds rike utses inte av människor. Han är i stället utvald av Gud själv. Det Jesus sade visade att han är den som Gud har utvalt till kung.

Jesus visste att Bibelns profetior hade förutsagt att den utlovade Messias skulle styra över ett evigt kungarike. (2 Samuelsboken 7:12–14; Daniel 7:13, 14; Matteus 26:63, 64) Och Jesus sade öppet att han var den förutsagde Messias. I och med det bekräftade Jesus att han är den kung som Gud har utsett. (Johannes 4:25, 26) Det är därför passande att Jesus flera gånger använde uttrycket ”mitt kungarike”. (Johannes 18:36)

Jesus lärde också att andra skulle regera tillsammans med honom. (Lukas 22:28–30) Han kallade sina medregenter för en ”liten hjord”, eftersom de bara skulle vara ett begränsat antal. Han sade om dem: ”Det har behagat er Fader att ge er kungariket.” (Lukas 12:32) Bibelns sista bok visar att sammanlagt 144 000 har förmånen att få regera tillsammans med Jesus Kristus. (Uppenbarelseboken 5:9, 10; 14:1)

Var finns Guds rike? ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen”, sade Jesus till den romerske styresmannen Pontius Pilatus. (Johannes 18:36) Guds rike med Kristus som kung kommer inte att styra genom människor här på jorden. Jesus kallade vid upprepade tillfällen Guds rike för ”himlarnas kungarike”. * (Matteus 4:17; 5:3, 10, 19, 20) Guds rike är alltså en himmelsk regering.

 Jesus visste att han skulle återvända till himlen efter sin tid här på jorden. Och han sade att han skulle ”bereda en plats” i himlen åt sina medregenter. (Johannes 14:2, 3)

Vad är syftet med Guds rike? Jesus lärde sina åhörare att be till Gud: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10) Guds vilja sker redan i himlen, och Guds rike är det redskap han använder för att hans vilja också ska ske här på jorden. För att åstadkomma det ska Guds rike genomföra dramatiska förändringar här på jorden.

Vad innebär Guds rike för jorden? Jesus lärde att Guds rike ska ta bort ondskan genom att avlägsna dem som medvetet gör det som är ont. (Matteus 25:31–34, 46) Det innebär slutet för all korruption och ondska. Jesus lärde att jorden ska vara full av människor som är ”milda till sinnes”, rättfärdiga, barmhärtiga, ”renhjärtade” och som ”stiftar fred”. (Matteus 5:5–9)

Kommer sådana människor att behöva bo på en förorenad planet? Inte alls! Jesus lovade att jorden ska genomgå fantastiska förändringar under Guds rike. En dödsdömd man sade: ”Jesus, kom ihåg mig, när du kommer in i ditt kungarike.” Jesus svarade: ”I sanning säger jag dig i dag: Du skall vara med mig i paradiset.” (Lukas 23:42, 43) Ja, Guds rike ska göra jorden till ett paradis, och det innebär att förhållandena kommer att bli lika bra som i Edens trädgård.

Vad mer ska Guds rike göra för mänskligheten? Jesus gjorde mer än att bara berätta om vad Guds rike ska göra. Han visade det också i praktiken. Jesus botade många människor och visade på så sätt i liten skala vad  han ska göra i långt större skala i framtiden som kung i Guds rike. Den inspirerade evangelieskildringen säger att Jesus gick omkring ”i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade de goda nyheterna om kungariket och botade alla slags sjukdomar och alla slags krämpor bland folket”. (Matteus 4:23)

Bibeln ger många exempel på det. Jesus öppnade ögonen på en man som hade fötts blind. (Johannes 9:1–7, 32, 33) Genom en lätt beröring botade han en man som hade drabbats av den motbjudande sjukdomen spetälska. (Markus 1:40–42) Och när man förde en man ”som var döv och hade svårt för att tala” till Jesus visade han att han kunde få ”de döva att höra och de stumma att tala”. (Markus 7:31–37)

Inte ens döden var ett hinder för Guds utvalde kung. Vi kan läsa om tre tillfällen då Jesus gav döda livet tillbaka. Han uppväckte en änkas ende son, en tolvårig flicka och sin käre vän Lasarus. (Lukas 7:11–15; 8:41–55; Johannes 11:38–44)

Jesus beskrev den underbara framtid som väntar undersåtarna till Guds rike. Genom aposteln Johannes sade han: ”Se! Guds tält är bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 1:1; 21:3, 4) Tänk bara – en värld utan sorgetårar, smärta och död! Då har den bön Jesus lärde oss att be blivit fullständigt besvarad. Då kommer Guds vilja att ske på jorden som den sker i himlen.

När kommer Guds rike? Jesus lärde att hans tronbestigning och en särskild tidsperiod som han kallade sin ”närvaro” skulle börja samtidigt. Han uttalade en detaljerad profetia för att visa när hans närvaro som kung skulle inledas. Den här tidsperioden skulle kännetecknas av globala problem, däribland krig, hungersnöd, jordbävningar, farsoter och tilltagande laglöshet. (Matteus 24:3, 7–12; Lukas 21:10, 11) Det här är bara några av de många drag som Jesus förutsade, och de har varit särskilt framträdande sedan 1914, det år då första världskriget bröt ut. Jesus härskar alltså som kung nu. Snart är tiden inne för Guds kungarike att ingripa och genomföra Guds vilja här på jorden. *

 Vad kommer Guds rikes ingripande att betyda för dig personligen? Det beror helt och hållet på hur du väljer att reagera på Jesu budskap.

[Fotnoter]

^ § 8 Uttrycket ”himlarnas kungarike” förekommer omkring 30 gånger i Matteus evangelium.

^ § 17 En ingående genomgång av hur vi kan veta att Guds rike snart ska komma finns i kapitel 9, ”Lever vi i ’de sista dagarna’?”, i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.