Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2010

Vad lärde Jesus om Gud?

Vad lärde Jesus om Gud?

 Vad lärde Jesus om Gud?

”Det är bara Sonen som verkligen känner Fadern. Men Sonen vill berätta för andra om Fadern, så att de också kan känna honom.” (LUKAS 10:22, CONTEMPORARY ENGLISH VERSION)

INNAN Guds förstfödde Son kom till jorden hade han haft ett nära samarbete med sin Fader under en mycket lång tidsperiod. (Kolosserna 1:15) Han hade lärt känna Gud och visste hur Gud tänker, känner och handlar. När Jesus sedan kom till jorden som människa var han mycket angelägen om att lära andra sanningen om sin Fader. Vi kan lära oss mycket om Gud genom att se vad hans Son hade att säga.

Guds namn. Guds namn, Jehova, var mycket viktigt för Jesus. Guds älskade Son ville att andra skulle känna till och använda Faderns namn. Och Jesu eget namn betyder ”Jehova är räddning”. Natten före sin död sade Jesus i bön till Jehova: ”Jag har gjort ditt namn känt.” (Johannes 17:26) Det är inte konstigt att Jesus använde Guds namn och gjorde det känt för andra. Hur skulle de som lyssnade på Jesus kunna förstå något om Gud om de inte ens kände till hans namn och vad det står för? *

Guds stora kärlek. Jesus sade en gång i bön till Gud: ”Fader, ... du älskade mig före världens grundläggning.” (Johannes 17:24) Jesus hade själv upplevt Guds enastående kärlek i himlen, så när han kom till jorden ville han hjälpa människor att förstå på vilka sätt Gud visar sin kärlek.

Jesus visade att Guds kärlek är obegränsad. Han sade: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16) Det grekiska ord som återges med ”världen” betyder inte ”jorden”. Som det används i det här sammanhanget syftar det på människor, faktiskt hela mänskligheten. Gud har så stor kärlek till oss människor att han offrade sin egen älskade Son för att vi ska kunna bli befriade från synd och död och få möjligheten att leva för evigt. Vi kan knappast inse bredden eller djupet av Guds stora kärlek. (Romarna 8:38, 39)

Jesus slog fast en mycket uppmuntrande sanning: Jehova har djup kärlek till alla som tillber honom, och han älskar dem som individer. Jesus lärde att Jehova är lik en herde och att varje enskilt får är värdefullt och speciellt för honom. (Matteus 18:12–14) Jesus sade att inte ens en sparv kan falla till marken utan att Jehova vet om det. Och Jesus tillade: ”På er är till och med alla huvudhåren räknade.” (Matteus 10:29–31) Om Jehova har möjlighet att lägga märke till att en liten sparv saknas i boet, tänk då på hur mycket mer han måste bry sig om varje människa som tjänar honom. Om Jehova både kan se och räkna vartenda hårstrå på våra huvuden, kan man då tänka sig att det finns någonting i vårt liv, med våra behov, problem och bekymmer, som han inte känner till?

Fader i himlen. Som vi såg i föregående artikel är Jesus Guds enfödde Son. Helt logiskt använde Jesus ordet ”Fader” när han talade med Jehova och när han berättade för andra om honom. De första ord av Jesus som finns nedtecknade i Bibeln uttalade han vid bara tolv års ålder, och då kallade han Jehova  sin ”Fader”. (Lukas 2:49) Uttrycket ”Fader” återkommer närmare 190 gånger i evangelierna. Jesus talade omväxlande om Jehova som ”er Fader”, ”vår Fader” och ”min Fader”. (Matteus 5:16; 6:9; 10:32) Genom att tala om Jehova på det här sättet visade Jesus att syndfulla och ofullkomliga människor kan få en nära och tillitsfull relation till Gud.

Barmhärtig och förlåtande. Jesus visste att ofullkomliga människor behöver Jehovas överflödande barmhärtighet. I liknelsen om den förlorade sonen jämförde Jesus Jehova med en medkännande och förlåtande far som öppnar sina armar för att ta emot sin ångerfulle son. (Lukas 15:11–32) Genom den här liknelsen försäkrade Jesus oss om att Jehova vill få en anledning att vara barmhärtig och därför söker efter varje tecken på att en syndare har ändrat inställning. Jehova vill förlåta ångerfulla syndare. Jesus sade: ”På samma sätt skall det vara mer glädje i himlen över en enda syndare som ändrar sinne än över nittionio rättfärdiga som inte har behov av sinnesändring.” (Lukas 15:7) Vem skulle inte känna sig dragen till en så barmhärtig Gud?

En som hör bön. I himlarna, innan han kom till jorden, kunde Jesus personligen konstatera att Jehova är en Gud ”som hör bön” och att han tycker om att hans trogna tjänare ber till honom. (Psalm 65:2) Under sin tid på jorden lärde Jesus människor hur man ska be och vad man kan be om. Han gav ett gott råd: ”När ni ber, säg då inte detsamma om och om igen.” Han uppmanade oss också att be om att Guds vilja ska ske, ”så som i himlen så också på jorden”. Vi kan också be om att få mat för dagen, att få förlåtelse för fel som vi gjort och att klara av frestelser som dyker upp. (Matteus 6:5–13) Jesus lärde att Jehova handlar som en kärleksfull far mot sina tjänare och besvarar deras uppriktiga böner när de ber i tro. (Matteus 7:7–11)

Det är tydligt att Jesus var inriktad på att lära människor sanningen om Jehova och vilken Gud han är. Och därför ville han också förmedla något mer – nämligen hur Jehova ska kunna genomföra de förändringar som behövs för att hans vilja för jorden och oss människor ska bli verklighet. Det här var rentav själva temat i Jesu budskap.

[Fotnot]

^ § 4 Namnet Jehova förekommer omkring 7 000 gånger i den ursprungliga bibeltexten. Innebörden i namnet är: ”Jag skall visa mig vara det som jag skall visa mig vara.” (2 Moseboken 3:14) Gud kan bli det han anser är nödvändigt för att genomföra sin vilja. Guds namn är en garanti för att han alltid gör det han har bestämt och alltid håller sitt ord.