Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Myt eller faktum – sanningen om Jesus

Myt eller faktum – sanningen om Jesus

 Myt eller faktum – sanningen om Jesus

VAD TROR DU? ÄR FÖLJANDE PÅSTÅENDEN FAKTUM ELLER MYT?

Jesus föddes den 25 december.

Tre vise män besökte Jesus vid tiden för hans födelse.

Jesus var enda barnet.

Jesus var en inkarnation av Gud.

Jesus var mer än bara en god människa.

MÅNGA skulle svara att alla dessa påståenden är sanna. Andra skulle säga att det är svårt – till och med omöjligt – att veta säkert. De skulle kanske tycka att så länge man tror på Jesus har svaret ingen större betydelse.

Men Bibeln säger något annat. Den uppmuntrar oss att skaffa oss den ”exakta kunskapen om vår Herre Jesus Kristus”. (2 Petrus 1:8) Vi får sådan kunskap genom att undersöka evangelierna. De uppenbarar sanningen om Jesus, och de gör det möjligt för oss att skilja på faktum och myt. Vi ska se vad evangelierna säger om de trosuppfattningar som nämndes tidigare.

TROSUPPFATTNING: Jesus föddes den 25 december.

MYT.

Det finns ingen direkt uppgift i Bibeln som visar i vilken månad eller på vilken dag Jesus föddes. Varifrån kom då datumet den 25 december? Enligt The Encyclopædia Britannica var det vissa, som kallade sig kristna, som ”önskade att datumet skulle sammanfalla med den hedniska, romerska högtid som markerade ... vintersolståndet, när dagarna åter började bli längre och solen började stiga högre på himlen”. Samma uppslagsverk säger att många julseder kommer från ”hedniska jordbruks- och solfester som hölls vid tiden för vintersolståndet”.

 Skulle Jesus godkänna att man firar hans födelse den 25 december? Vi kan tänka på följande: Datumet för Jesu födelse är okänt. Ingenstans i Bibeln får vi uppmaningen att fira hans födelse, inte heller finns det något som tyder på att de första kristna gjorde det. Däremot anger Bibeln exakt på vilken dag Jesus dog, och han befallde sina efterföljare att högtidlighålla den dagen. * (Lukas 22:19) Det är uppenbart att det Jesus ville framhålla som något mycket viktigt var värdet av sin offerdöd, inte sin födelse. (Matteus 20:28)

TROSUPPFATTNING: Tre vise män (eller kungar enligt vissa traditioner) besökte Jesus vid tiden för hans födelse.

MYT.

Du har kanske sett målningar eller julkrubbor som föreställer Jesus som ett litet barn liggande i en krubba omgiven av tre vise män som frambär gåvor. Men det här motivet bygger på fantasi, inte på verklighet.

Det är sant att män från Östern kom och betygade Jesus sin vördnad. Men de här besökarna var i själva verket astrologer, ”österländska stjärntydare”. (Matteus 2:1, 2, Bibel 2000) Och fann de Jesus liggande i en krubba? Nej, de besökte honom i ett hus. Tydligen kom de några månader efter Jesu födelse. (Matteus 2:9–11)

När det gäller antalet besökare, var det 2, 3 eller kanske 30? Bibeln nämner inte antalet. Den vanliga uppfattningen, att det var tre män, kommer kanske av att de överlämnade tre slags gåvor. * (Matteus 2:11) Några har också menat att de så kallade vise männen representerade var sin etnisk grupp. Men den uppfattningen har inte stöd i Bibeln. Som en bibelkommentator säger är det snarare så att den här speciella myten kommer från ”en historiker på 700-talet som hade livlig fantasi”.

TROSUPPFATTNING: Jesus var enda barnet.

MYT.

Det framgår klart och tydligt av evangelierna att Jesus hade syskon. Lukas evangelium talar om Jesus som Marias ”förstfödde”, vilket anger att hon senare födde fler barn. * (Lukas 2:7) Markus evangelium berättar att några i staden Nasaret betraktade Jesus på samma sätt som de betraktade hans syskon. De frågade: Är han inte ”bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?” (Markus 6:3, Bibel 2000; Matteus 12:46; Johannes 7:5)

Trots vad evangelierna säger, hävdar många teologer att Jesus var Marias enda barn. Några säger att bröderna och systrarna var Jesu kusiner. * Andra menar att syskonen var Marias fosterbarn. Men om Jesus var Marias enda barn, skulle då de som bodde i Nasaret ha yttrat sig så som de gjorde? Några hade säkert lagt märke till Marias graviditeter. De visste att Jesus var ett av de många barn som Maria födde.

TROSUPPFATTNING: Jesus var en inkarnation av Gud, dvs. Gud i människogestalt.

MYT.

Uppfattningen att Gud kom till jorden och blev människan Jesus har funnits under en lång tid och är en viktig del av treenighetsläran – men den går inte tillbaka till Jesu  tid. The Encyclopædia Britannica säger: ”Varken ordet treenighet eller den uttryckliga läran förekommer i Nya testamentet ... Läran utvecklades successivt under flera århundraden och genom många strider.”

Trossamfunden förnedrar i själva verket Jesus när de lär att han var Gud uppenbarad i köttet. * Hur kan man säga det? En illustration kan belysa det. Några arbetare framställer en begäran till sin förman, men han säger att han inte har befogenhet att bevilja den. Om det han säger är sant, har förmannen förståndigt nog visat att han är medveten om sina begränsningar. Om det inte är sant – om han kan bevilja deras begäran men helt enkelt väljer att inte göra det – då bedrar han dem.

Hur reagerade då Jesus när två av hans apostlar ville ha en framträdande ställning? Han sade till dem: ”Detta att sätta sig på min högra sida och på min vänstra är inte min sak att ge, utan det tillhör dem som det har blivit berett åt av min Fader.” (Matteus 20:23) Om Jesus var Gud, skulle då inte det här ha varit en lögn? Men genom att hänvisa till den som hade större makt var Jesus ett föredöme när det gäller att vara blygsam – och han visade att han inte var jämlik Gud.

TROSUPPFATTNING: Jesus var mer än bara en god människa.

FAKTUM.

Jesus sade klart och tydligt att han var mer än en god människa. Han sade: ”Jag är Guds Son?” (Johannes 10:36) Vem som helst kan naturligtvis påstå att han är Guds Son. Men om Jesu påstående var falskt, vad skulle han då vara? Verkligen inte en god människa, utan en stor bedragare!

Det mest tillförlitliga vittnesbördet kom från Gud själv. Två gånger sade han om Jesus: ”Denne är min Son.” (Matteus 3:17; 17:5) Tänk efter: Bibeln berättar om bara några få tillfällen då Guds egen röst hördes på jorden – och vid två av dessa tillfällen bekräftade han att Jesus var hans Son! Det är det allra bästa beviset för att Jesus verkligen var den han sade att han var.

Har den här artikeln visat på några fakta om Jesus som du förut inte kände till? Om det är så, varför inte undersöka evangelierna närmare? Ett sådant studium kan bli både intressant och givande. Och dessutom sade Jesus själv att det ”betyder evigt liv” att lära känna sanningen om honom och hans Fader. (Johannes 17:3)

[Fotnoter]

^ § 13 Jesus dog på påskdagen, eller den 14 nisan, enligt den judiska kalendern. (Matteus 26:2)

^ § 18 Matteus berättar att främlingarna ”tog ... fram sina skatter” och överlämnade guld, rökelse och myrra till Jesus. Det är intressant att lägga märke till att dessa dyrbara gåvor kan ha kommit vid precis rätt tid, eftersom Jesu familj – som tydligen var fattig – snart var tvungen att fly. (Matteus 2:11–15)

^ § 21 Jesu avlelse skedde mirakulöst, medan däremot de övriga av Marias barn avlades på normalt sätt, och hennes man, Josef, var deras far. (Matteus 1:25)

^ § 22 Den här tanken, som framfördes av Hieronymus omkring 383 v.t., är populär bland dem som tror att Maria förblev jungfru under hela sitt liv. Hieronymus gav senare uttryck åt tvivel när det gällde den läran, men i mångas sinnen lever den kvar, och det är också den katolska kyrkans officiella lära.

^ § 26 En grundlig genomgång av treenighetsläran finns i broschyren Bör man tro på treenighetsläran?, utgiven av Jehovas vittnen.

[Ruta/Bild på sidan 14]

Fler fakta som kanske förvånar dig

Hur var Jesus som person? Var han så allvarlig, så opersonlig och reserverad att han inte kunde umgås med vanliga människor? Några skulle svara ja. Det är kanske därför de blir förvånade när de får veta att Jesus ...

• var med vid glada tillställningar. (Johannes 2:1–11)

• lovordade andra. (Markus 14:6–9)

• tyckte om att vara tillsammans med barn. (Markus 10:13, 14)

• grät öppet. (Johannes 11:35)

• kände medlidande. (Markus 1:40, 41)