Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2010

Mannen som förändrade världen

Mannen som förändrade världen

 Mannen som förändrade världen

Miljarder människor har levt och dött under årtusendenas gång. De flesta är bortglömda sedan länge. Men några få har påverkat historiens gång – och förmodligen också ditt dagliga liv.

DET är morgon, och du går upp och tänder lampan. Du börjar göra dig i ordning för att gå till jobbet. Du kommer ihåg att ta penicillinet som du fick mot infektionen. Du nappar åt dig en bok eller tidning i flykten för att ha något att läsa på bussen. Dagen har knappt börjat, och du har redan haft nytta av några framstående mäns upptäckter.

Michael Faraday. Han föddes 1791 i England och var verksam som fysiker. Han uppfann den elektriska motorn och generatorn, och det bidrog till att elektricitet blev ett inslag i var mans hem.

Cai Lun. Den här ämbetsmannen vid det kejserliga hovet i Kina bidrog till att utveckla en metod för att framställa papper omkring 105 v.t., något som gjorde det möjligt att masstillverka papper.

Johann Gutenberg. Omkring 1450 utvecklade den här tyske uppfinnaren den första tryckpressen som kunde användas med lösa typer. Det gjorde att det blev billigare att trycka, vilket öppnade möjligheten att sprida information i stor skala.

Alexander Fleming. År 1928 upptäckte den här skotske forskaren ett antibiotiskt ämne som han kallade penicillin. Numera används antibiotika allmänt mot bakteriella infektioner.

De upptäckter och innovationer som gjorts av några få människor har utan tvekan underlättat livet för miljoner andra och bidragit till bättre hälsa.

Men det finns en man som skiljer sig från alla andra. Han är inte känd för någon vetenskaplig upptäckt eller något medicinskt genombrott. Han kom från en enkel familj och dog för närmare 2 000 år sedan. Men han lämnade efter sig ett budskap – ett kraftfullt budskap om hopp och tröst. När man tänker på hur hans budskap har påverkat människors liv över hela jorden skulle många hålla med om att den här mannen verkligen har förändrat världen.

Mannen är Jesus Kristus. Vilket budskap predikade han? Och hur kan hans budskap påverka ditt liv?