Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Ditt kungadöme skall bestå”

”Ditt kungadöme skall bestå”

 Lär känna Gud

”Ditt kungadöme skall bestå”

2 Samuelsboken 7:1–16

UNDER hela människans historia har många härskare blivit avsatta. En del har röstats bort, andra har tvingats bort med våld. Hur är det då med Jesus Kristus, kungen i Guds himmelska rike? Kan någonting hindra honom från att härska som kung? Svaret hittar vi i de ord som Jehova talade till kung David i det forntida Israel och som vi kan läsa i det sjunde kapitlet i Andra Samuelsboken.

I början av kapitlet får vi veta att David känner sig besvärad över att han, som bara är människa, bor i ett vackert palats medan Guds ark står i ett enkelt tält. * David uttrycker sin önskan att bygga ett hus åt Jehova, ett tempel, som är värdigt honom. (Vers 2) Men det är inte David som kommer att få bygga det huset. Genom profeten Natan berättar Jehova för David att en av hans söner ska bygga templet. (Verserna 4, 5, 12 och 13)

Jehova blir gripen av Davids innerliga önskan. I uppskattning av Davids hängivenhet och i överensstämmelse med profetiorna sluter han ett förbund med David om att låta någon i hans kungliga släktlinje härska för evigt. Natan framför Guds högtidliga löfte till David: ”Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå till oöverskådlig tid inför dig, ja, din tron skall vara befäst till oöverskådlig tid.” (Vers 16) Vem är det här förbundets evige arvinge – den som ska härska för alltid? (Psalm 89:20, 29, 34–36)

Jesus från Nasaret var en avkomling av David. Ängeln som talade om att Jesus skulle födas sade: ”Jehova Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska som kung över Jakobs hus för evigt, och hans kungarike skall inte få något slut.” (Lukas 1:32, 33) Så förbundet med David uppfylls på Jesus Kristus. Han härskar inte därför att någon människa har valt honom, utan därför att Gud har gett ett högtidligt löfte som ger honom rätten att härska för evigt. Och vi vet att det Gud lovar alltid blir verklighet. (Jesaja 55:10, 11)

Det är två viktiga saker som vi kan lära oss av det sjunde kapitlet i Andra Samuelsboken. För det första kan vi vara övertygade om att varken något eller någon kan hindra Jesus Kristus från att härska. Vi kan alltså vara säkra på att han kommer att genomföra det som är syftet med hans styre, nämligen att se till att Guds vilja sker på jorden så som den sker i himlen. (Matteus 6:9, 10)

För det andra lär vi oss något om Jehova som värmer vårt hjärta. Han såg den önskan som fanns i Davids hjärta och satte värde på den. Det är uppmuntrande att veta att Jehova ser och uppskattar att vi troget tillber honom. Ibland kan sådant som ligger utanför vår kontroll, till exempel dålig hälsa eller hög ålder, hindra oss från att göra allt det vi vill i tjänsten för Gud. Då känns det skönt att veta att Jehova ser hur hjärtat är. Han ser vad vi skulle vilja göra för att vi känner så starkt för honom och verkligen önskar tillbe honom.

[Fotnot]

^ § 5 Förbundsarken var en helig kista som byggdes på Jehovas befallning och efter hans anvisningar. Den representerade Jehovas närvaro i det forntida Israel. (2 Moseboken 25:22)