VAD menade egentligen aposteln Paulus när han sade att Bibeln är ”inspirerad av Gud”? (2 Timoteus 3:16) Han använde ett grekiskt ord som ordagrant betyder ”gudandad” eller ”av Gud utandad”. Med det menade han att Gud använde sin heliga ande för att vägleda Bibelns skribenter att skriva ner endast det han ville.

Aposteln Petrus sade att de här skribenterna ”talade ord från Gud, under det att de drevs av helig ande”.  (2 Petrus 1:21) Därför kunde aposteln Paulus också kalla Bibelns böcker ”de heliga skrifterna, som kan göra dig vis till räddning genom tron i förbindelse med Kristus Jesus”. (2 Timoteus 3:15)

Många människor bestrider att Gud är Bibelns författare. Kritiker har gått till hårt angrepp mot Bibelns äkthet – ofta med en ”föraktfull brist på respekt för Bibelns skildring”, som arkeologen sir Charles Marston uttryckte det. En del avfärdar Bibeln som bara ”en gammal samling sagor och sägner”.

Undersök fakta

Hur avgör du om du kan lita på någon du träffar?

Kan man egentligen lita på Bibeln? Ditt beslut i den här frågan är viktigt. Varför det? Därför att om Bibeln innehåller meddelanden från Gud själv skulle det vara oförståndigt – rentav ödesdigert – att inte bry sig om den. Om du betraktar Bibeln som människors ord och inte som Guds ord, skulle det i hög grad påverka hur mycket du låter den få inverka på ditt liv och dina uppfattningar. (1 Thessalonikerna 2:13)

Hur kan du avgöra om du kan lita på Bibeln? Hur brukar du komma fram till om du kan lita på en person du träffar? En sak är säker. Det är mycket svårt att lita fullständigt på någon som man inte känner så bra. Det är bara när man känt en person under en längre tid som man kan veta om han eller hon är ärlig och pålitlig. Du kan lära känna Bibeln på samma sätt. Var inte godtrogen när det gäller spekulativa eller till och med fördomsfulla teorier som undergräver din tillit till Bibeln. Ta dig tid att undersöka fakta som stöder det Bibeln påstår – att den är ”inspirerad av Gud”.

Angrepp från ”vänner”

Låt dig inte avskräckas av att till och med så kallade bibelvänner ifrågasätter att Bibeln är äkta och tillförlitlig. De flesta nutida bibelkommentatorer ”talar bara om Skrifterna  som människors verk”, sägs det i New Dictionary of Theology, och då säger de sig ändå vara kristna.

Många teologer ifrågasätter vilka som egentligen har skrivit Bibelns böcker. Några säger till exempel att det inte var profeten Jesaja som skrev Jesajas bok. De påstår att den boken skrevs långt efter Jesajas tid. I Concise Bible Commentary, av Lowther Clarke, sägs det att den är ”en produkt av många intellekt under många generationer”. Men när man kommer med sådana påståenden bortser man från att Jesus Kristus och hans lärjungar upprepade gånger erkände Jesaja som den här bokens skribent. (Matteus 3:3; 15:7; Lukas 4:17; Johannes 12:38–41; Romarna 9:27, 29)

Något som är ännu värre är att bibelkritiker, till exempel bibelkommentatorn J. R. Dummelow, påstår att profetiorna i Daniels bok ”är verklig historia som av författaren framställts som om de var forntida profetior”. Genom att säga så blundar de återigen för de uppgifter som Jesus Kristus själv kom med. Jesus varnade för det han kallade ”vämjeligheten som vållar ödeläggelse, den som är omtalad genom profeten Daniel”. (Matteus 24:15) Är det förnuftigt av en kristen att tro att Jesus Kristus själv var inblandad i ett bedrägeri – att han skulle ha gett sitt stöd åt att historiska händelser falskeligen framställdes som profetior? Självklart inte.

Har det någon betydelse?

Du kanske undrar om det egentligen har någon betydelse vilka som skrev böckerna i Bibeln. Det har en enorm betydelse. Hur skulle du värdera ett dokument som påstods vara en väns testamente om det senare visade sig att det var skrivet av någon helt annan? Anta att experter berättade för dig att det var en förfalskning – att välmenande bekanta hade skrivit ner vad de trodde var din väns sista vilja. Skulle inte det minska dokumentets värde? Skulle du tveklöst lita på att det verkligen var din väns önskningar?

Så är det också med Bibeln. Inte konstigt att så många människor, även de som säger sig vara kristna, anser sig ha rätt att ignorera vad den säger om ärlighet, sexualmoral och så vidare. Har du hört någon tala nedsättande om Bibeln och till exempel säga: ”Ja, ja, men det står ju i Gamla testamentet!” som om det skulle innebära att det saknade betydelse? Och det gör de utan att tänka på att aposteln Paulus beskrev det så kallade Gamla testamentet som ”de heliga skrifterna” och som en del av Bibeln som var ”inspirerad av Gud”.

Nu kanske du protesterar och säger att man inte bara kan bortse från allt vad sakkunniga och forskare säger. Och det kan man naturligtvis inte göra! Vi har uppriktiga forskare att tacka för mycket, till exempel att vi har fått hjälp att fastställa Bibelns grundtext. Det är uppenbart att mindre fel smög sig in i bibeltexten under århundradenas lopp när den åtskilliga gånger blev avskriven. Men kom ihåg att det är stor skillnad  mellan att erkänna att det har smugit sig in mindre fel i bibeltexten och att avfärda hela Bibeln som ett mänskligt påfund.

Bygg upp din tro på ”de heliga skrifterna”

Vi har uppriktiga forskare att tacka för att vi har fått hjälp att fastställa Bibelns grundtext.

Precis innan Paulus sade att Bibeln blev inspirerad av Gud, förklarade han för Timoteus varför det var så viktigt att det fanns en sådan inspirerad skildring. ”I de sista dagarna”, sade han, ”skall ... onda människor och bedragare ... gå längre och längre i ondska; de vilseleder och blir själva vilseledda.” (2 Timoteus 3:1, 13) Redan på Paulus tid fanns det till synes visa och förståndiga människor som kom med ”övertalande argument” för att vilseleda andra och försvaga deras tro på Jesus Kristus. (1 Korinthierna 1:18, 19; Kolosserna 2:4, 8) Paulus uppmanade Timoteus att skydda sig mot deras inflytande och sade: ”Förbli du i det som du har lärt dig ..., du vet ju ... att du från din tidiga barndom har känt de heliga skrifterna.” (2 Timoteus 3:14, 15)

Det är minst lika viktigt för dig att göra detsamma i de här ”sista dagarna”. Underskatta inte risken att bli vilseledd när mycket intelligenta personer kommer med ”övertalande argument”. Skydda dig i stället, precis som de första kristna gjorde, genom att lita helt på det du lär dig från Bibeln – Guds inspirerade ord.

Jehovas vittnen hjälper dig gärna att bygga upp tro på Bibeln. De kan till exempel visa dig hur Bibelns principer har visat sig vara fullständigt tillförlitliga under historiens gång, hur Bibeln stämmer överens med vetenskapen när den tar upp vetenskapliga ämnen, hur Bibeln är samstämmig från början till slut, hur dess profetior ofelbart har gått i uppfyllelse och mycket, mycket mer. Du får gärna skriva till utgivarna av den här tidskriften för att få information som har hjälpt miljontals uppriktiga människor att förstå att Bibeln verkligen är Guds ord.