En lärobok för gymnasieelever från 2007, Danske Verdensreligioner – Kristendom, beskrev Jehovas vittnen som en kristen minoritet som är noga med att följa Bibeln. Jehovas vittnen är det tredje största kristna trossamfundet i Danmark.

Men en biskop i danska statskyrkan kritiserade skarpt författarens beslut att ta med Jehovas vittnen i läroboken. Varför? ”Jag har aldrig träffat en teolog som betraktat dem som kristna”, sade biskopen. ”De tror inte på treenigheten, som utan tvivel är hjärtat i den kristna tron.”

Bokens författare, religionssociologen Annika Hvithamar, påpekade att när man frågar människor varför de är kristna, svarar de nästan aldrig att det beror på att de tror på treenigheten. I ett kapitel som heter ”Är du kristen?” står det: ”Treenighetsläran är en av de svåraste frågorna i kristen teologi. Det har i alla tider varit svårt att förklara för kristna utan teologisk utbildning varför den kristna Guden är en gud och inte tre gudar.””

”Treenighetsläran är en av de svåraste frågorna i kristen teologi.”

Det Bibeln lär om Gud och Jesus är klart och tydligt. Det är inte svårt att förstå. Varken tanken på en treenighet eller ordet treenighet finns i Guds ord. Bibeln berättar att Jesus Kristus är Guds förstfödde Son. (Kolosserna 1:15) Den säger också att Jesus är ”medlare mellan Gud och människor”. (1 Timoteus 2:5) Och när det gäller Fadern säger Bibeln: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.” (Psalm 83:18)

Jehovas vittnen menar att det är viktigt att tro på Jesus. (Johannes 3:16) Därför tar de det Jesus sade på allvar: ”Det står ju skrivet: ’Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.’” (Matteus 4:10) Den som uppriktigt försöker leva efter det Jesus lärde är verkligen kristen.