Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  februari 2010

  Hur man kan få en lycklig familj

Relationen till svärföräldrarna

Relationen till svärföräldrarna

Jenny * säger: Ryans mamma drog sig inte för att tala om att hon inte gillade mig. Men det var inte mycket lättare för Ryan när det gällde mina föräldrar. Jag hade faktiskt aldrig sett dem vara så oförskämda mot någon annan! Att besöka våra respektive föräldrar blev en verklig prövning för oss båda.

Ryan säger: Min mamma tyckte inte att någon var god nog för hennes barn, så hon hittade fel på Jenny ända från början. Och Jennys föräldrar var likadana mot mig – de anmärkte på allt jag gjorde. Problemet var att Jenny och jag efter sådana incidenter brukade försvara våra egna föräldrar och kritisera varandra.

KONFLIKTER med svärföräldrar kan vara ett tacksamt ämne för komiker att skämta om, men i det verkliga livet är det inget att skratta åt. ”Under många år lade sig min svärmor i vårt äktenskap”, säger Reena, en kvinna i Indien. ”Jag lät ofta min ilska gå ut över min man, eftersom jag inte kunde låta ilskan gå ut över hans mamma. Han fick hela tiden välja mellan att vara en god make och att vara en god son.”

Varför lägger somliga föräldrar sig i sina gifta barns liv? Jenny, som citerades i inledningen, har en förklaring. ”Det kan vara svårt för dem att se en ung och oerfaren person ta deras plats i sonens eller dotterns liv”, säger hon. Dilip, Reenas man, går ett steg längre. ”Föräldrar som har fostrat och uppoffrat sig för sitt barn kan tycka att de har blivit bortkörda”, säger han. ”De kanske också är uppriktigt oroliga för att deras son eller dotter inte ska vara tillräckligt mogen för att klara av ett äktenskap.”

Ibland kan det faktiskt vara så att svärföräldrarna inbjuds att lägga sig i. Vi kan ta exemplet med Michael och Leanne, ett gift par i Australien. ”Leanne kom från en sammansvetsad familj där alla resonerade öppet om allting”, säger Michael. ”Så när vi hade gift oss brukade hon gå till sin pappa och be om råd när det gällde sådant som hon och jag skulle fatta beslut om. Hennes pappa hade många bra råd att komma med, men jag blev sårad över att hon gick till honom och inte till mig.”

 Det är tydligt att problem med svärföräldrarna kan vara påfrestande för ett äktenskap. Är det så i ditt fall? Hur kommer du överens med dina svärföräldrar, och hur kommer din äktenskapspartner överens med sina? Vi ska se på två problem som kan uppstå och vad man kan göra åt dem.

UTMANING 1:

Din man eller hustru verkar vara alltför bunden vid sina föräldrar. ”Min hustru tyckte att vi var illojala mot hennes föräldrar om vi inte bodde nära dem”, säger en äkta man i Spanien som heter Luis. Han tillägger: ”Men när vår son föddes kom å andra sidan mina föräldrar och hälsade på nästan varje dag, och det gjorde min hustru stressad. Det här skapade en hel del konflikter mellan oss.”

Problemet:

När Bibeln beskriver äktenskapsanordningen säger den att ”en man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött”. (1 Moseboken 2:24) Att vara ”ett kött” innebär mer än att bara bo tillsammans. Det betyder i själva verket att en man och hans hustru bildar en ny familj – en familj som går före släktingarna. (1 Korinthierna 11:3) Naturligtvis måste både mannen och hustrun fortfarande ära sina föräldrar, och det innebär ofta att ägna tid och uppmärksamhet åt dem. (Efesierna 6:2) Hur blir det då om din partner axlar sitt ansvar på ett sätt som gör att du känner dig försummad eller förbigången?

Vad du kan göra:

Se objektivt på situationen. Är din make eller maka verkligen alltför bunden vid sina föräldrar, eller kan det vara så att du helt enkelt inte har samma relation till dina föräldrar? Om det är så, vilken inverkan har då din familjebakgrund på hur du betraktar situationen? Kan ett visst mått av svartsjuka finnas med i bilden? (Ordspråksboken 14:30; 1 Korinthierna 13:4; Galaterna 5:26)

För att kunna besvara sådana frågor måste du rannsaka dig själv ärligt. Och det är viktigt att du gör det. Om dina svärföräldrar är en ständig källa till tvister mellan dig och din partner, då har du i själva verket problem i äktenskapet – inte problem med svärföräldrarna.

Många äktenskapsproblem uppstår därför att två makar aldrig har precis samma syn på saker och ting. Kan du försöka se saker och ting ur din partners perspektiv? (Filipperna 2:4; 4:5) Det var vad en äkta man i Mexiko som heter Adrián gjorde. ”Min hustru växte upp i en hemmiljö som påverkade henne negativt känslomässigt”, säger han, ”så jag försökte begränsa umgänget med mina svärföräldrar. Till slut vägrade jag i flera år att vara tillsammans med dem över huvud taget. Det här ledde till slitningar i vårt äktenskap, eftersom min hustru fortfarande ville vara tillsammans med sin familj, i synnerhet med sin mamma.”

Med tiden började Adrián se mer balanserat på det hela. ”Även om jag vet att alltför mycket kontakt med föräldrarna har en negativ inverkan på min hustru känslomässigt, kan det också skapa problem att inte ha någon kontakt alls”, säger han. ”Så långt det är möjligt har jag försökt få ett bra förhållande till mina svärföräldrar igen.” *

PRÖVA DET HÄR: Skriv var för sig ner vad ni anser vara det främsta problemet med svärföräldrarna. Börja om möjligt med: ”Jag tycker att ...” Byt sedan papper med varandra. Samarbeta och tänk ut olika sätt att ta itu med varandras problem.

UTMANING 2:

Dina svärföräldrar lägger sig hela tiden i ert äktenskap och ger er råd utan att ni har bett dem om det. ”De första sju åren av vårt äktenskap bodde vi tillsammans med min mans familj”, säger en hustru i Kazakstan  som heter Nelya. ”Det blev hela tiden konflikter om hur vi fostrade våra barn och hur jag lagade mat och städade. Jag talade med min man och min svärmor om det, men det ledde bara till fler konflikter.”

Problemet:

När du har gift dig står du inte längre under dina föräldrars myndighet. Bibeln säger i stället att ”varje mans huvud är Kristus; och en kvinnas huvud är mannen”, dvs. hennes make. (1 Korinthierna 11:3) Men som nämndes tidigare bör både mannen och hustrun ära sina föräldrar. I Ordspråksboken 23:22 sägs det ju: ”Lyssna till din far som gav upphov till din födelse, och förakta inte din mor därför att hon har blivit gammal.” Men hur är det då om dina föräldrar – eller dina svärföräldrar – går för långt och försöker driva igenom sina uppfattningar?

Vad du kan göra:

Visa empati och försök se motivet till att de handlar som de gör. ”I somliga fall behöver föräldrarna känna att de fortfarande är viktiga i sina barns liv”, säger Ryan, som citerades i inledningen. De kanske inte avsiktligt lägger sig i, och det hela kan förmodligen lösas genom att man följer Bibelns uppmaning: ”Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan.” (Kolosserna 3:13) Men hur är det då om problemet har blivit så allvarligt att det skapar en konflikt mellan dig och din partner?

En del gifta par har lärt sig att sätta upp lämpliga gränser när det gäller umgänget med föräldrarna. Det betyder inte att man måste vara hård mot dem. * Ofta handlar det bara om att man genom sina handlingar tydligt visar att hustrun eller maken kommer först i ens liv. En äkta man i Japan som heter Masayuki säger: ”Även om föräldrar säger vad de tycker, behöver du inte genast hålla med. Kom ihåg att du håller på att bygga en ny familj. Så ta först reda på vad din äktenskapspartner tycker om de råd de ger.”

PRÖVA DET HÄR: Samtala med din äktenskapspartner om problemet och om hur föräldrarnas inblandning orsakar en konflikt i ert äktenskap. Skriv tillsammans ner vilka gränser ni kan sätta upp och hur ni ska hålla fast vid dem samtidigt som ni visar era föräldrar ära.

Många konflikter med svärföräldrar kan lösas genom att man urskiljer deras motiv och inte låter konflikterna vålla stridigheter mellan en själv och ens partner. Jenny medger: ”Ibland blev diskussionerna mellan min man och mig om våra föräldrar mycket känsloladdade, och det var uppenbart att vi sårade varandra mycket genom att prata om respektive föräldrars ofullkomligheter. Men så småningom lärde vi oss att inte använda svärföräldrarnas ofullkomligheter som slagträn, utan att i stället koncentrera oss på det aktuella problemet. Följden har blivit att vi kommit varandra mycket närmare som man och hustru.”

^ § 3 Namnen har ändrats.

^ § 14 Om föräldrar ägnar sig åt ett orätt uppförande av allvarligt slag – i synnerhet om det är pågående och de inte visar någon ånger – kan familjerelationerna bli mycket ansträngda och kontakterna behöva begränsas. (1 Korinthierna 5:11)

^ § 19 I vissa fall kanske man behöver ha ett uppriktigt samtal med sina föräldrar eller svärföräldrar. Gör det i så fall i en anda av respekt och mildhet. (Ordspråksboken 15:1; Efesierna 4:2; Kolosserna 3:12)

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Vilka goda egenskaper har mina svärföräldrar?
  • Hur kan jag ära mina föräldrar utan att försumma min äktenskapspartner?