Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Myt 6: Gud godkänner bruket av bilder och ikoner i tillbedjan

Myt 6: Gud godkänner bruket av bilder och ikoner i tillbedjan

Vad är ursprunget till myten?

”Bilder var ett okänt begrepp i de första kristnas tillbedjan ... Införandet av bilder i kyrkan på 300-talet och 400-talet rättfärdigades med uppfattningen att okunniga människor lättare kunde lära sig kristendomens grunder från dem än från predikningar och böcker.” (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, McClintock och Strong, band 4, sidorna 503 och 504)

Vad säger Bibeln?

”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.” (2 Moseboken 20:4, 5, Bibel 2000) Aposteln Johannes skrev till de kristna under det första århundradet: ”Små barn, var på er vakt mot avgudarna.” (1 Johannes 5:21)

Är bilder helt enkelt ett hjälpmedel att närma sig och vörda det som de representerar, som kyrkorna hävdar? I The Encyclopedia of Religion sägs det: ”Till en början kan bilder huvudsakligen ha tjänat didaktiska [undervisande] och dekorativa syften; det var åtminstone så man försvarade dem. Men snart kom de onekligen att användas som föremål för tillbedjan. Detta gällde särskilt de ikoner som blev framträdande inslag i österländsk ortodoxi.” Men profeten Jesaja frågade med rätta: ”Vid vem viljen I då likna Gud; vilken bild viljen I jämföra med honom?” (Jesaja 40:18, Åkeson)

Jämför följande bibelställen: Jesaja 44:13–19; Apostlagärningarna 10:25, 26; 17:29; 2 Korinthierna 5:7.

SANNING:

Gud godkänner inte bruket av bilder och ikoner.

FÖRKASTA MYTER, HÅLL FAST VID SANNINGEN

Vad kan vi dra för slutsats efter den här korta genomgången av myter som fortfarande lärs ut av många kyrkor och samfund? Dessa ”skickligt hopdiktade sagor [grekiska: mỵthos]” kan inte mäta sig med Bibelns enkla och uppmuntrande sanningar. (2 Petrus 1:16, Bibel 2000)

Dra dig därför inte för att med ett öppet sinne jämföra det du har fått lära dig med Guds ord – källan till sanning. (Johannes 17:17) Då kommer du att få uppleva att det här löftet är sant: ”Ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Johannes 8:32)