Hjälpmedelsinställning

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET AUGUSTI 2009

Är all religion bra?

Leder alla religioner till samma mål? Läs vad Jesus sa om det här ämnet.

Bra religion lär oss hög moral

Läs vad Bibeln lär om äktenskap, skilsmässa och sexualmoral.

Bra religion lär oss visa kärlek

Vilken religion lär sina medlemmar att överbrygga politiska, rasmässiga och ekonomiska barriärer som splittrar människor?

Bra religion lär oss respektera Guds ord

Jesus hade respekt för Bibeln. Hur är det med dagens religioner?

Att komma överens om pengar

Pengar är en vanlig orsak till gräl. Läs om hur Bibeln kan vara till hjälp.

Rahab påverkades av det hon fick höra

Vad fick henne att skydda de israelitiska spejarna?