Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  maj 2009

Betel i Brooklyn 1909-2009

Betel i Brooklyn 1909-2009

FÖR New York var 1909 ett betydelsefullt år. Queensboro Bridge öppnades och förband stadsdelen Queens med Manhattan, och Manhattan Bridge öppnades, så att man fick ytterligare en förbindelse mellan Manhattan och Brooklyn.

Betelhem Columbia Heights 122–124.

Det var också ett betydelsefullt år för Jehovas vittnen. Charles Taze Russell, som var styrelseordförande i Watch Tower Bible and Tract Society, Jehovas vittnens juridiska organ, hade insett att predikandet om Guds kungarike skulle kunna utvidgas. (Matteus 24:14) Men för att kunna göra det menade han att organisationens huvudkontor behövde flyttas – från Pittsburgh i Pennsylvania till Brooklyn i New York. Man började göra förberedelser 1908 och kunde flytta året därpå.

Varför flytta till Brooklyn?

De som tog ledningen i predikoverket på den tiden visste att ett effektivt sätt att sprida  Bibelns sanning var att publicera predikningar i dagstidningar. År 1908 förekom Russells predikningar varje vecka i 11 tidningar som hade en sammanlagd upplaga på 402 000 exemplar.

Russells predikningar i tidningar.

Men Russell skrev: ”Bröder som är insatta i tidningsarbetet ... menar att veckopredikningarna skulle kunna publiceras över hela Amerika om predikningarna utgick från en ... [större stad] och att det inom ett år skulle kunna finnas hundratals tidningar som publicerar dem regelbundet.” Därför började jakten på den mest fördelaktiga platsen för att utvidga predikoarbetet.

Adams Street 117 (1927 fram till i dag).

Men varför Brooklyn? Russell skrev: ”Vi kom helt och hållet till den slutsatsen, efter att ha sökt Guds vägledning, att Brooklyn i New York, med sin stora ... befolkning och känd som ’kyrkornas stad’, av dessa skäl skulle vara vårt mest lämpliga centrum för skördearbetet.” Resultatet talar för sig självt. Inom kort publicerades Russells predikningar i 2 000 tidningar.

Det fanns ytterligare en orsak till att välja New York. Fram till 1909 hade avdelningskontor upprättats i Storbritannien, Tyskland och Australien, och det skulle snart bli fler. Följaktligen var det logiskt att huvudkontoret skulle ligga i en hamnstad som hade ett bra vägnät och goda järnvägsförbindelser.

Varför namnet Betel?

Det första huvudkontoret för Watch Tower Bible and Tract Society upprättades på 1880-talet i Allegheny (som nu är en del av Pittsburgh) i Pennsylvania. Då kallades det för Bibelhuset. År 1896 arbetade 12 personer där.

Myrtle Avenue 35 (1920–1922).

 Men när man flyttade till Brooklyn 1909 valde man att kalla den nya personalbostaden för Betel. * Varför valde man namnet Betel? Den egendom som Watch Tower Society köpte på Hicks Street 13–17 ägdes av den kände prästen Henry Ward Beecher, och den var känd som ”Beecher Bethel”. Man köpte även Beechers bostadshus på Columbia Heights 124. I The Watch Tower för 1 mars 1909 stod det: ”Det är verkligen mycket anmärkningsvärt att vi kunde komma över det gamla ’Beecher Bethel’ och sedan av en tillfällighet hans forna bostad ... Vi ska kalla det nya hemmet ’Bethel’, och det nya kontoret och hörsalen ’Brooklyn Tabernacle’; dessa namn ersätter beteckningen ’Bible House’.”

Verksamheten i Brooklyn har utvidgats sedan dess, och nu finns det ytterligare två anläggningar i staten New York. Den ena ligger i Wallkill och den andra i Patterson. När man använder namnet Betel i dag avser man inte bara bostadskomplexen, utan även tryckeriet och kontorsbyggnaderna. För närvarande finns det Betelhem i 113 länder. Sammanlagt arbetar mer än 19 000 frivilliga på Betelhemmen för att sprida kunskap om Bibeln.

Tryckeriet i Wallkill.

Besökare är varmt välkomna!

Undervisningscentret i Patterson.

De nya lokalerna överlämnades den 31 januari 1909, och längre fram, måndagen den 6 september, hade man öppet hus. Hundratals bibelforskare, som Jehovas vittnen kallades då, fick se lokalerna. Många av dem kom direkt från en sammankomst som bibelforskarna höll i Saratoga Springs, drygt 30 mil norr om New York. Charles Taze Russell tog personligen emot alla besökare och hälsade dem välkomna. *

Besökare är fortfarande välkomna till Betel. Varje år besöker mer än 40 000 personer anläggningarna i Brooklyn. Betel i Brooklyn fyller fortfarande en viktig funktion i att sprida kunskap om Bibeln till miljoner människor världen över.

^ § 11 Det hebreiska ordet ”Betel” betyder ”Guds hus”. Det Betel som omtalas i Bibeln var en viktig israelitisk stad. Den enda stad som nämns oftare är Jerusalem.

^ § 14 Ytterligare historiska detaljer finns på sidorna 718–723 i boken Jehovas vittnen förkunnare av Guds kungarike, som är utgiven av Jehovas vittnen.

Concord Street 18 (1922–1927).