Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  april 2009

 Undervisa dina barn

Jehoas valde fel vänner och övergav Jehova

Jehoas valde fel vänner och övergav Jehova

DET var en hemsk tid i Jerusalem, staden där Guds tempel fanns. Kung Ahasja hade just blivit dödad. Och Ahasjas mamma, Atalja, gjorde något som var så hemskt att man knappt kan föreställa sig det. Hon såg till att Ahasjas söner blev mördade – hennes egna barnbarn! Vet du varför hon gjorde det? ... * För att hon ville bli drottning och härska i landet.

Men ett av Ataljas barnbarn, Jehoas, var bara en liten baby, och han blev räddad utan att hans farmor fick reda på det. Vill du veta hur det gick till? ... Jo, Jehoas hade en faster, Jehoseba, som gömde honom i templet. Det kunde hon göra därför att hon var gift med översteprästen Jehojada. Hon och hennes man såg till att Jehoas var i säkerhet där.

I sex år var Jehoas gömd i templet. Där lärde han sig mycket om Jehova Gud och hans lagar. När Jehoas sedan var sju år såg Jehojada till att han blev kung. Vill du höra hur det gick till och vad som hände med Jehoas farmor, den onda drottning Atalja? ...

Jehojada kallade de kungliga livvakterna till ett hemligt möte. Han berättade för dem att han och hans fru hade räddat Jehoas. Han lät dem träffa pojken, och de förstod att det var Jehoas som borde vara kung. Sedan gjorde de upp en plan.

Jehojada förde ut Jehoas och krönte honom till kung. Då klappade folket i händerna och ropade: ”Leve kungen!” Livvakterna stod runt omkring Jehoas och skyddade honom. När Atalja hörde folkets jubel sprang hon ut och protesterade mot att Jehoas skulle vara kung. Men Jehojada befallde livvakterna att döda henne. (2 Kungaboken 11:1–16)

Så länge som Jehojada levde lyssnade Jehoas på honom och gjorde det som var rätt. Jehoas såg till att folket gav pengar för att reparera templet.  Det hade varken hans pappa, Ahasja, eller hans farfar, Jehoram, gjort. Men hur gick det när Jehojada dog? Tror du att Jehoas fortsatte att göra det som var rätt då? ... Vi ska se vad som hände. (2 Kungaboken 12:1–16)

Jehoas blev räddad.

Jehoas var ungefär 40 år när Jehojada dog. Han slutade att vara tillsammans med dem som tjänade Jehova och blev vän med dem som tillbad falska gudar. Vid den här tiden var Jehojadas son Sakarja präst. Vad tror du han gjorde när han fick veta att Jehoas gjorde det som var fel? ...

Sakarja sade till Jehoas och folket: ”Eftersom ni har övergett Jehova, kommer han att överge er.” Då blev Jehoas så arg att han befallde att Sakarja skulle stenas till döds. Tänk bara – Jehoas hade själv räddats från att bli mördad, men nu ville han få Sakarja mördad! (2 Krönikeboken 24:1–3, 15–22)

Vad tycker du att vi kan lära oss av den här berättelsen? ... Vi vill ju inte bli som den grymma Atalja. Vi ska i stället älska dem som tillber Jehova och till och med dem som inte tycker om oss, precis som Jesus lärde oss. (Matteus 5:44; Johannes 13:34, 35) Vi vill inte heller bli som Jehoas, som valde fel vänner och slutade göra det som var rätt. Om vi väljer bra vänner, sådana som älskar Jehova, får vi hjälp att fortsätta att göra det som är rätt.

^ § 3 När du läser den här artikeln tillsammans med ett barn är de tre punkterna en påminnelse om att du bör stanna upp och uppmuntra barnet att svara eller säga vad det tycker och tänker.