MARKUS skrev en av de fyra bibelböcker som handlar om Jesu liv. Det är den kortaste och den som är lättast att läsa. Vem var Markus? Tror du att han kände Jesus? ... * Vi skall nu se vilka svåra prov Markus ställdes inför och ta reda på varför Markus aldrig slutade upp med att vara en kristen.

Första gången Markus nämns vid namn i Bibeln är efter det att kung Herodes Agrippa kastat aposteln Petrus i fängelse. En natt kom en ängel och befriade Petrus ur fängelset, och han gick då raka vägen hem till Markus mamma, Maria, som bodde i Jerusalem. Det här hände ungefär tio år efter det att Jesus dödades vid påsken år 33. (Apostlagärningarna 12:1–5, 11–17)

Vet du varför Petrus gick hem till Maria? ... Troligtvis kände han några i familjen och visste att Jesu lärjungar hade möten i hennes hem. Markus kusin Barnabas hade varit en lärjunge under en lång tid, åtminstone sedan pingsten år 33. I Bibeln berättas det om hur givmild han var mot nya lärjungar vid den här tiden. Så Jesus kan ha känt Barnabas, Markus och Maria. (Apostlagärningarna 4:36, 37; Kolosserna 4:10)

Markus skriver i sitt evangelium att en ung man som bara hade svept ett klädesplagg ”om sin nakna kropp” var med den natt då Jesus blev gripen. Men Markus berättar att den unge mannen flydde när fienderna tog fast Jesus. Vem tror du att den unge mannen kan ha varit? ... Ja, det var troligen Markus! Så när Jesus och hans apostlar sent på natten gick ut från huset där de hade firat påsken slängde Markus tydligen på sig ett plagg och följde med dem. (Markus 14:51, 52)

Vem kan den här unge mannen vara? Vad är det som händer med honom, och varför det?

Markus fick verkligen vara med om många viktiga händelser som hade med Jehovas vilja att göra. Han var förmodligen med när helig ande utgöts vid pingsten år 33, och han var nära vän med flera trogna tjänare åt Gud, till exempel Petrus. Men han var också tillsammans med sin kusin Barnabas, som hjälpte Saul genom att presentera honom för Petrus tre år efter det att Jesus hade visat sig för Saul i en syn. Några år senare reste Barnabas till Tarsos för att leta rätt på Saul där. (Apostlagärningarna 9:1–15, 27; 11:22–26; 12:25; Galaterna 1:18, 19)

 År 47 fick Barnabas och Saul i uppdrag att resa ut som missionärer. De tog Markus med sig, men av en anledning som inte nämns lämnade han dem senare och återvände hem till Jerusalem. Saul, som kom att bli känd under sitt romerska namn Paulus, blev arg. Han tyckte att Markus hade svikit dem. (Apostlagärningarna 13:1–3, 9, 13)

När Paulus och Barnabas kom hem från sin missionsresa berättade de om fantastiska framgångar i förkunnartjänsten. (Apostlagärningarna 14:24–28) Några månader senare planerade de två att resa tillbaka och besöka nya lärjungar på de platser där de hade förkunnat. Barnabas ville ta med sig Markus, men vad tror du Paulus tyckte om det? ... Han ansåg inte att det var lämpligt, eftersom Markus tidigare hade lämnat dem och åkt hem. Sedan hände något som säkert gjorde Markus ledsen.

Paulus och Barnabas tappade humöret och började gräla, och det uppstod ”en så skarp motsättning” att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus för att förkunna på Cypern, och Paulus valde ut Silas för att tillsammans med honom resa tillbaka och besöka nya lärjungar, alldeles som det var tänkt från början. Tänk så ledsen Markus måste ha varit över att vara orsak till att Paulus och Barnabas blev osams. (Apostlagärningarna 15:36–41)

Vi vet inte varför Markus lämnade de andra och åkte hem tidigare. Han tyckte säkert att han hade goda skäl till det. I vilket fall som helst verkar Barnabas ha varit helt säker på att det inte skulle hända igen. Och han hade rätt. Markus gav  inte upp! Senare förkunnade han tillsammans med Petrus långt borta i Babylon. När Petrus sände hälsningar därifrån tillade han: ”Och så gör Markus, min son.” (1 Petrus 5:13)

Petrus och Markus tjänade Gud tillsammans och var mycket nära vänner. Det förstår vi när vi läser Markus evangelium. Där återger Markus vad Petrus berättat att han varit ögonvittne till under Jesu tjänst på jorden. Om vi jämför berättelserna om en storm på Galileiska sjön ser vi exempel på det. Markus lägger till detaljer om var Jesus sov i båten och vad han sov på, just sådant som en fiskare som Petrus skulle lägga märke till. Skall vi läsa direkt ur Bibeln och jämföra de här berättelserna i Matteus 8:24, Markus 4:37, 38 och Lukas 8:23?

När Paulus senare satt i fängelse i Rom berömde han Markus för att han lojalt hade gett honom hjälp och stöd. (Kolosserna 4:10, 11) Och när Paulus satt fängslad där för andra gången skrev han till Timoteus och bad honom ta med sig Markus. Paulus förklarade: ”Han är till nytta för mig när det gäller att utföra tjänst.” (2 Timoteus 4:11) Ja, tack vare att Markus inte gav upp fick han möjlighet att tjäna Gud på många spännande sätt!

Hur blev Markus välsignad för att han inte gav upp?

^ § 3 När du läser den här artikeln tillsammans med ett barn är de tre punkterna en påminnelse om att du bör stanna upp och uppmuntra barnet att svara eller säga vad det tycker och tänker.