Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  December 2015

En levande översättning av Guds ord

En levande översättning av Guds ord

”Guds ord är levande.” (HEBR. 4:12)

SÅNGER: 37, 116

1. a) Vilken uppgift fick Adam av Jehova? b) Hur har Guds folk använt sina språkliga förmågor sedan dess?

JEHOVA skapade oss människor med förmågan att kommunicera. I Edens trädgård gav han Adam en uppgift som innebar att han fick använda sitt språk, nämligen att ge namn åt alla djuren. Adam kunde använda sin kreativitet och sitt intellekt för att ge varje djur ett passande namn. (1 Mos. 2:19, 20) Ända sedan dess har Guds folk använt talets och språkets gåva för att lovprisa Jehova och berätta för andra om hans vilja. I modern tid har Guds folk använt den här gåvan för att översätta Bibeln, så att ännu fler kan lära känna Jehova.

2. a) Vilka principer gick översättningskommittén efter när de utarbetade Nya världens översättning? b) Vad ska vi behandla i den här artikeln?

2 Det finns tusentals bibelöversättningar, men de skiljer sig åt när det gäller hur troget de förmedlar budskapet i grundtexten. På 1940-talet fastställde den kommitté som utarbetade Nya världens översättning på engelska några grundläggande översättningsprinciper, som har tillämpats på mer än 130 språk: 1) Att ära Guds namn genom att ta med det  på de ställen i Bibeln där det hör hemma. (Läs Matteus 6:9.) 2) Att översätta det ursprungliga inspirerade budskapet bokstavligt där så är möjligt, men att förmedla rätt tanke när en ordagrann översättning skulle ge fel betydelse. 3) Att använda ett språk som är lätt att förstå och som gör att man vill fortsätta läsa. * (Läs Nehemja 8:8, 12.) Vi ska se hur de här principerna har tillämpats under arbetet med Nya världens översättning, både den engelska revisionen från 2013 och utgåvor på andra språk.

DEN ÄRAR GUDS NAMN

3, 4. a) I vilka gamla handskrifter förekommer tetragrammet? b) Vad har man gjort med Guds namn i många bibelöversättningar?

3 Många som studerar forntida hebreiska bibelhandskrifter, till exempel Dödahavsrullarna, slås av hur ofta de fyra hebreiska bokstäver som utgör Guds namn – tetragrammet – förekommer i texten. Men Guds namn förekommer inte bara i de här gamla hebreiska handskrifterna, utan även i en del avskrifter av den grekiska Septuaginta som daterar sig från 100-talet f.v.t. och fram till första århundradet v.t.

4 Trots att det är uppenbart att Guds namn hör hemma i Bibeln är det många översättningar som utelämnar det helt. Bara två år efter att Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna hade kommit ut på engelska 1950 publicerades Revised Standard Version, en revision av American Standard Version från 1901. I revisionen tog man bort Guds namn och gick på en helt annan linje än vad utgivarna av American Standard Version hade gjort. Varför det? I förordet står det: ”Bruket att kalla den ende Guden vid namn ... är helt och hållet olämpligt för den kristna kyrkans universella tro.” Det här satte normen för många andra översättningar, både på engelska och på andra språk.

5. Varför är det viktigt att använda Guds namn i Bibeln?

5 Spelar det någon roll om man tar med Guds namn eller inte? En bra översättare vet hur viktigt det är att förstå vilken tanke författaren har med texten, eftersom det påverkar hur han väljer att översätta den. Det finns oräkneliga verser i Bibeln som visar att Guds namn är viktigt och att det ska hållas heligt. (2 Mos. 3:15; Ps. 83:18; 148:13; Jes. 42:8; 43:10; Joh. 17:6, 26; Apg. 15:14) Bibelns författare, Jehova Gud, inspirerade skribenterna att använda hans namn tusentals gånger i de gamla originalhandskrifterna. (Läs Hesekiel 38:23.) Att utelämna Guds namn är helt enkelt respektlöst mot Bibelns författare.

6. Varför har Guds namn lagts till på sex ställen i den reviderade engelska utgåvan av Nya världens översättning?

6 Skälen till att använda Guds namn har inte blivit färre med tiden – snarare tvärtom! I 2013 års revision av Nya världens översättning på engelska förekommer namnet 7 216 gånger, vilket är 6 fler än i den tidigare utgåvan. Fem av dessa finner man i 1 Samuelsboken 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Den här justeringen har gjorts eftersom Guds namn förekommer i de här verserna i Dödahavsrullarna, som är mer än 1 000 år äldre än den hebreiska masoretiska texten. Ytterligare studium av gamla handskrifter visar att Guds namn också hör hemma i Domarboken 19:18.

7, 8. Vad betyder Guds namn, Jehova?

 7 För oss som tjänar Jehova har hans namn stor betydelse. Tillägget i 2013 års engelska revision av Nya världens översättning innehåller uppdaterad information om Guds namn. Översättningskommittén menar att namnet motsvarar den kausativa formen av det hebreiska verbet hawạh och betyder ”han orsakar att någon (något) blir”. * I vår litteratur har man tidigare kopplat samman den här betydelsen med det som sägs i 2 Moseboken 3:14: ”Jag skall visa mig vara det som jag skall visa mig vara.” I 1984 års engelska utgåva förklarades det därför att han ”förorsakar eller gör så att han själv blir den som uppfyller löften”. * Men i tillägg A4 i den nya revisionen sägs det: ”Även om namnet Jehova kan innehålla den tanken är innebörden ... inte begränsad till vad han själv väljer att bli. Det inbegriper också att han kan få sin skapelse att bli eller göra vad som än krävs för att hans avsikt ska bli verklighet.” (Se också sidan 5 i Studieguiden.)

8 Jehova kan alltså få sitt skaparverk att bli vad han än önskar. Han kunde till exempel få Noa att bli en arkbyggare, Besalel en skicklig konsthantverkare, Gideon en framgångsrik krigare och Paulus en apostel för nationerna. Guds namn har verkligen djup innebörd för hans folk, och det var därför översättningskommittén valde att ta med det i Nya världens översättning.

9. Varför har bibelöversättning fått så hög prioritet?

9 Fler och fler bibelöversättningar utelämnar Guds namn och använder i stället titlar som ”Herren” eller namnet på någon lokal gud. Det är en av de främsta anledningarna till att den styrande kretsen har gett bibelöversättning så hög prioritet. De vill att så många som möjligt ska få en bibel som ärar Guds namn. (Läs Malaki 3:16.) Hittills har Nya världens översättning getts ut på mer än 130 språk, och i alla de här utgåvorna har Jehovas namn återinförts på de ställen där det hör hemma.

DEN ÄR TYDLIG OCH KORREKT

10, 11. Nämn några av de problem som dykt upp när Nya världens översättning har översatts till andra språk.

10 Man har stött på en hel del problem under arbetet med att översätta Bibeln till olika språk. Som exempel kan nämnas att den engelska utgåvan av Nya världens översättning tidigare följde samma mönster som en del andra engelska biblar och använde det hebreiska uttrycket ”Sheol” i många verser, däribland i Predikaren 9:10: ”Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol, den plats dit du går.” På många språk fick man problem med det här uttrycket, eftersom de flesta läsare inte var bekanta med det. Det fanns inte i några uppslagsverk, och dessutom kunde det låta som om det var en geografisk plats. Därför fick översättarna återge ”Sheol” och dess grekiska motsvarighet ”Hades” med det tydliga och korrekta ordet ”graven”.

11 På en del språk var det svårt att vara konsekvent och alltid översätta det hebreiska ordet nẹfesh och det grekiska ordet psykhẹ̄ med ett uttryck som motsvarade det engelska ordet för ”själ”. Varför det? Därför att man kunde få det  felaktiga intrycket att ”själen” är en immateriell del av människan och att den lämnar kroppen vid döden. Därför fick översättarna anpassa uttrycket för ”själ” efter sammanhanget, i linje med de betydelser som anges i tillägget i studieutgåvan av Nya världens översättning av Den heliga skrift. Ansträngningar gjordes för att få fram en text som var lätt att förstå, och alternativa uttryck och formuleringar togs ofta med i fotnoter.

12. Nämn några förändringar som gjordes i den senaste revisionen av Nya världens översättning. (Se också artikeln ”2013 års engelska revision av Nya världens översättning” i det här numret.)

12 Frågor som kom in från översättare gjorde att man uppmärksammade andra ställen i bibeltexten som kunde missförstås. Så i september 2007 beslutade den styrande kretsen att den engelska texten skulle revideras. Under arbetets gång gick man igenom tusentals frågor som bibelöversättare hade ställt. Föråldrade engelska uttryck byttes ut, och man gjorde stora ansträngningar för att göra texten tydlig och lätt att förstå utan att det gick ut över korrektheten. Det arbete som hade gjorts på andra språk bidrog alltså till att man kunde förbättra den engelska texten. (Ords. 27:17)

DEN ÄR MYCKET UPPSKATTAD

13. Hur har revisionen från 2013 tagits emot?

13 Hur har den engelska revisionen tagits emot? Tusentals uppskattande brev har kommit in till Jehovas vittnens huvudkontor i Brooklyn. Många känner precis som en syster som skrev: ”Bibeln är en skattkista som är fullproppad med värdefulla juveler. Att läsa Jehovas tydliga ord i revisionen från 2013 är som att ta upp dem en i taget och beundra deras många fasetter och deras klarhet, färg och skönhet. Budskapet förmedlas på ett enkelt språk, och det har hjälpt mig att lära känna Jehova bättre. Han är som en pappa som lägger armen om mig och läser sina lugnande ord för mig.”

14, 15. Vad har människor som talar andra språk än engelska sagt om Nya världens översättning?

14 Det är inte bara den reviderade engelska utgåvan från 2013 som har blivit mycket uppskattad. En äldre man från  Sofia i Bulgarien sa om Nya världens översättning på bulgariska: ”Jag har läst Bibeln i många år, men jag har aldrig läst en översättning som är så lätt att förstå och som går rakt till hjärtat.” Likaså sa en albansk syster efter att ha fått hela Nya världens översättning på sitt språk: ”Guds ord låter verkligen underbart på albanska! Vilken förmån det är att få höra Jehova tala till oss på vårt eget språk!”

15 I många länder är det svårt att få tag i biblar, och de är ofta dyra. Att få en bibel är alltså något helt fantastiskt! I en rapport från Rwanda sades det: ”Under lång tid var det svårt för dem som vännerna studerade med att gå framåt eftersom de inte hade några biblar. De hade inte råd att köpa kyrkans bibel. Ofta förstod de inte riktigt vad vissa verser betydde, och det hindrade dem från att göra framsteg.” Men det här förändrades när Nya världens översättning kom ut på deras språk. En rwandisk familj med fyra tonårsbarn sa: ”Vi är så tacksamma mot Jehova och den trogne och omdömesgille slaven för den här Bibeln. Vi är väldigt fattiga, och därför hade vi inte råd att köpa biblar till alla i familjen. Men nu har vi var sin. Vi läser Bibeln tillsammans som familj varje dag för att visa Jehova hur tacksamma vi är.”

16, 17. a) Vad vill Jehova att hans folk ska kunna göra? b) Vad är vi beslutna att göra?

16 Med tiden kommer den reviderade utgåvan av Nya världens översättning att ges ut på fler språk. Satan försöker sätta käppar i hjulet för det här arbetet, men vi vet att Jehova vill att alla hans tjänare ska få höra hans ord på ett språk som är tydligt och lätt att förstå. (Läs Jesaja 30:21.) Snart kommer jorden att ”vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten”. (Jes. 11:9)

17 Vi vill dra full nytta av allt vi får från Jehova, däribland den här bibelöversättningen som ger ära åt hans namn. Så låt honom tala till dig genom sitt ord varje dag. Och var övertygad om att han i sin tur lyssnar uppmärksamt på alla våra böner. Den här kommunikationen kommer att hjälpa oss att lära känna Jehova ännu bättre och att älska honom ännu mer. (Joh. 17:3)

”Vilken förmån det är att få höra Jehova tala till oss på vårt eget språk!”

^ § 2 Se tillägg A1 i den reviderade engelska utgåvan av Nya världens översättning och artikeln ”Hur väljer man en bra bibelöversättning?” i Vakttornet för 1 maj 2008.

^ § 7 Flera uppslagsverk stöder den här uppfattningen, men alla forskare är inte eniga.

^ § 7 Se studieutgåvan av Nya världens översättning av Den heliga skrift, tillägg 1A, ”Guds namn i de hebreiska skrifterna”, sidan 1677.