Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

Vad kommer att försvinna när slutet kommer?

Bland annat människans misslyckade styrelseformer, krig, orättvisor, religion som har svikit både Gud och människor och även ogudaktiga människor. (1/5, sidan 3–5)

Vem är Gog i Magog, som det talas om i Hesekiels bok?

Gog i Magog syftar tydligen inte på Satan, utan på en sammanslutning av länder som kommer att försöka tillintetgöra Guds folk efter att den stora vedermödan har börjat. (15/5, sidan 29, 30)

Vilka sex egenskaper kan hjälpa oss att göra det bästa av ålderns höst?

Bibeln ger oss rådet att vara 1) realistiska, 2) balanserade, 3) positiva, 4) generösa, 5) sociala och 6) tacksamma. De här egenskaperna kan hjälpa oss att göra det bästa av ålderns höst. (1/6, sidan 8–10)

Hur framhäver Jesus underverk hans generositet?

Vid ett bröllop i Kana förvandlade Jesus nästan 400 liter vatten till vin. En annan gång gav han över 5 000 personer mat genom ett underverk. (Matt. 14:14–21; Joh. 2:6–11) Båda gångerna efterliknade han sin generöse Far. (15/6, sidan 4, 5)

Hur vet vi att vi kan bli godkända av Gud trots att vi är ofullkomliga?

Män som Job, Lot och David gjorde misstag. Men de ville tjäna Gud, och de ångrade sina felsteg och ändrade sig. De blev godkända av Gud, och det kan vi också bli. (1/7, sidan 12, 13)

Kommer alla som tillhör falsk religion att dö när det stora Babylon förintas?

Det verkar inte så. Sakarja 13:4–6 antyder att till och med religiösa ledare kommer att låtsas som om de aldrig varit religiösa och förneka att de tillhört falsk religion. (15/7, sidan 15, 16)

Varför gick Barak med på att dra ut i krig bara om Debora följde med honom?

Barak hade stark tro. Han bad inte Jehova om fler vapen. I stället ville han att Guds representant, Debora, skulle följa med och styrka honom och hans män inför striden. (Dom. 4:6–8; 5:7) (1/8, sidan 13)

Vad kan Jehovas tjänare meditera över?

Vi kan bland annat meditera över hur Jehova visar att han älskar oss genom skaparverket, Bibeln, bönen och Jesus lösenoffer. (15/8, sidan 10–13)

Hur kan rådet att undvika dåligt umgänge påverka vem vi väljer att vara ihop med?

Vi är inte ovänliga mot dem som inte är Jehovas vittnen. Men vi skulle gå emot Guds vägledning om vi blev tillsammans med någon som inte troget tjänar honom och lever enligt hans normer. (1 Kor. 15:33) (15/8, sidan 25)

Varför sviktade Petrus tro, men hur blev den stark igen?

Petrus hade stark tro och gick på vattnet mot Jesus. (Matt. 14:24–32) När Petrus såg den hårda vinden blev han rädd. Men så vände han blicken mot Jesus igen och tog emot hans hjälp. (15/9, sidan 16, 17)

I Apostlagärningarna 28:4 sägs det att de som bodde på Malta trodde att Paulus var en mördare. Varför trodde de det?

När en huggorm bet Paulus kan de ha dragit den felaktiga slutsatsen att Dike, rättvisans gudinna, straffade honom. (1/10, sidan 9)

Vad kan vi lära oss av att Marta blev distraherad av allt hon skulle göra?

Vid ett tillfälle höll Marta på att förbereda en stor måltid, och det gjorde henne distraherad. Jesus sa att hennes syster, som hade valt att lyssna till hans undervisning, hade gjort ett bättre val. Vi måste se upp så att inte mindre viktiga saker kommer i vägen för vår andliga verksamhet. (15/10, sidan 18–20)