Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  November 2015

Jehova är kärlekens Gud

Jehova är kärlekens Gud

”Gud är kärlek.” (1 JOH. 4:8, 16)

SÅNGER: 18, 91

1. Vilken är Jehovas främsta egenskap, och vilka känslor väcker det hos dig?

I BIBELN får vi veta att ”Gud är kärlek”. (1 Joh. 4:8) Det sägs inte bara att kärlek är en av alla hans fantastiska egenskaper, utan att ”Gud är kärlek”. Det är hans viktigaste och mest framträdande egenskap. Jehova har alltså inte bara kärlek – han är kärleken personifierad. Den här egenskapen styr allt han gör. Visst är det underbart att veta att den som har skapat universum och allt liv är en kärlekens Gud!

2. Vad är Jehovas kärlek en garanti för? (Se den inledande bilden.)

2 Jehova känner väldigt starkt för sin skapelse, och det gör oss övertygade om att han kommer att genomföra sin avsikt med oss människor på allra bästa sätt. Det kommer att leda till verklig lycka för alla som underordnar sig hans styre. Han har kärleksfullt ”fastställt en dag på vilken han har för avsikt att döma den bebodda jorden i rättfärdighet genom en man som han har förordnat”, Jesus Kristus. (Apg. 17:31) Vi kan vara helt säkra på att det här kommer att bli verklighet och att alla rättfärdiga och lydiga människor  kommer att få en underbar framtid utan slut.

VAD HISTORIEN HAR VISAT

3. Hur tror du att framtiden skulle se ut om inte Jehova älskade mänskligheten?

3 Hur skulle vår framtid se ut om inte kärlek var Guds främsta egenskap? För att förstå det behöver vi bara se på världshistorien och hur människor har härskat över varandra under inflytande av den här världens kärlekslöse och hatiske gud, Satan Djävulen. (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19; läs Uppenbarelseboken 12:9, 12.) Framtiden skulle verkligen se mörk ut om inte Jehova älskade oss.

4. Varför tillät Jehova upproret mot sitt styre?

4 När Satan gjorde uppror mot Jehovas styre fick han också med sig de första människorna i upproret. Satan ifrågasatte Jehovas ställning som universums härskare och menade i själva verket att hans eget styre skulle vara bättre än Skaparens. (1 Mos. 3:1–5) Jehova tillät Satan att försöka bevisa sin sak, men bara under en begränsad tidsperiod. I sin stora vishet har Jehova låtit det gå tillräckligt med tid för att undanröja alla tvivel om att hans styre är det allra bästa. Historien talar sitt tydliga språk: Varken Satan eller människor kan styra på ett bra sätt.

5. Vad visar mänsklighetens historia?

5 Enbart under de senaste 100 åren har mer än 100 miljoner människor dött i krig. Och världsförhållandena blir bara värre och värre. Det här stämmer precis in på vad Bibeln säger om ”de sista dagarna” för den här världsordningen: ”Onda människor och bedragare skall gå längre och längre i ondska.” (2 Tim. 3:1, 13) Den säger också: ”Jag vet, Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jer. 10:23) Med facit i hand kan vi slå fast att de här orden verkligen har visat sig vara sanna. Nej, Jehova har inte skapat oss människor med förmågan eller rätten att styra oss själva oberoende av honom.

6. Varför har Jehova tillåtit ondskan?

6 Genom att Jehova har tillåtit ondskan under en begränsad tidsperiod har det alltså blivit uppenbart att människor inte kan styra över sig själva. Det har också bevisats en gång för alla att det bara är Jehovas sätt att styra som kan få framgång. När Jehova har tagit bort ondskan och alla onda, kommer ingen någonsin att återigen behöva ifrågasätta hans kärleksfulla sätt att styra. Och skulle någon göra det, kan Jehova peka på mänsklighetens historia och med all rätt ta bort sådana upprorsmakare direkt, så att ondskan aldrig får fäste igen.

HUR HAR JEHOVA VISAT SIN KÄRLEK?

7, 8. Ge exempel på hur Jehova har visat sin stora kärlek.

7 Jehova har visat sin stora kärlek på många olika sätt. Tänk till exempel på det storslagna universum. Det består av miljarder galaxer, och i varje galax finns det många miljarder stjärnor och planeter. I vår egen galax, Vintergatan, är vår sol en av dessa stjärnor, och utan den skulle inget liv kunna existera här på jorden. Alla de här himlakropparna ger bevis för att Jehova Gud är den högste i universum, och de vittnar om hans egenskaper, till exempel hans kraft, vishet och kärlek. ”Hans osynliga egenskaper  ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda.” (Rom. 1:20)

8 Jehova skapade även jorden och skräddarsydde den för liv. Han satte de första människorna i ett vackert paradis. De hade fullkomliga sinnen och fullkomliga kroppar, och de var skapade för att leva för evigt. (Läs Uppenbarelseboken 4:11.) Jehova är dessutom den ”som ger mat åt allt kött: ty hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid”. (Ps. 136:25)

9. Vad hatar Jehova, trots att han är kärlekens Gud?

9 Jehova är kärlekens Gud, men samtidigt hatar han det som är ont. I Psalm 5:4–6 sägs det om honom: ”Du är inte en Gud som finner behag i ondska ... Du hatar alla som gör det som är ont.” Sedan står det: ”Jehova avskyr en man som utgjuter blod och är svekfull.”

SNART SLUT PÅ ONDSKAN

10, 11. a) Vad ska hända med alla onda? b) Hur ska Jehova belöna dem som är trogna mot honom?

10 Eftersom Jehova är kärlekens Gud och hatar det onda kommer han att rensa jorden, och även resten av universum, från all ondska. I och med det är stridsfrågan om vem som har rätt att styra avgjord en gång för alla. I Bibeln får vi löftet: ”De som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning. Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer ... Jehovas fiender blir som betesmarkernas dyrbara skatter; de försvinner. I rök försvinner de.” (Ps. 37:9, 10, 20)

11 Bibeln lovar också: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Ps. 37:29) De ska dessutom ”få njuta av stor frid”. (Ps. 37:11) Vi kan lita på de här löftena eftersom vår kärleksfulle Gud alltid gör det som är bäst för sina trogna tjänare. I Bibeln sägs det: ”Han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Upp. 21:4) En underbar framtid väntar alla som verkligen uppskattar Jehovas kärlek och underordnar sig hans styre!

12. Vilka syftar uttrycket ”den klanderfrie” på?

12 I Bibeln sägs det: ”Ge akt på den klanderfrie och se på den rättrådige, ty den mannens framtid skall vara fridfull. Men överträdarna förintas allesammans, de ondskefullas framtid blir avskuren.” (Ps. 37:37, 38) Uttrycket ”den klanderfrie” syftar på dem som lär känna Jehova och hans son och som lojalt gör Jehovas vilja. (Läs Johannes 17:3.) De inser allvaret i orden i 1 Johannes 2:17: ”Världen försvinner, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” Ju närmare slutet för den här världen vi kommer, desto mer angeläget är det att vi ”hoppas på Jehova” och håller oss till ”hans väg”. (Ps. 37:34)

JEHOVAS STÖRSTA KÄRLEKSHANDLING

13. Vad är det största beviset på Jehovas kärlek?

13 Trots att vi är ofullkomliga kan vi vara lojala mot Jehova. Vi kan också ha ett nära personligt förhållande till honom tack vare hans största kärlekshandling. Han lät sin son ge sitt liv som ett lösenoffer och öppnade på så sätt vägen för  lydiga människor att bli befriade från den synd och död som vi alla ärvt av Adam. (Läs Romarna 5:12; 6:23.) Jesus hade varit lojal mot Jehova under en mycket lång tid i himlen, och därför litade Jehova fullständigt på att han också skulle vara det här på jorden. Som en kärleksfull far måste Jehova verkligen ha plågats när han såg den orättvisa behandling Jesus utsattes för. Men Jesus var lojal och försvarade Jehovas rätt att styra, och han visade att en fullkomlig människa kan vara trogen mot Jehova även under de svåraste prövningar.

Jehova sände kärleksfullt sin son till jorden. (Se paragraf 13.)

14, 15. Vad blev möjligt tack vare Jesus död?

14 Jesus var alltså lojal och försvarade Jehovas ställning som den Högste när han utsattes för mycket svåra prövningar, ja, han var trogen ända in i döden. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Jesus genom sin död dessutom betalade den lösen som behövdes för att återköpa mänskligheten och därigenom gav oss möjlighet att få leva för evigt i Guds nya värld. Aposteln Paulus framhöll vilken enorm kärlek både Jehova och Jesus visade genom lösenanordningen. Han skrev: ”Medan vi ännu var svaga dog Kristus för ogudaktiga vid den fastställda tiden. Annars vill väl knappast någon dö för en rättfärdig; jo, för den gode kanske någon rentav vågar dö. Men Gud bevisar sin egen kärlek till  oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom. 5:6–8) Och aposteln Johannes skrev: ”Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, att Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh. 4:9, 10)

15 Jesus sa att Gud älskade människorna ”så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv”. (Joh. 3:16) Jehovas kärlek till människorna är så stor att han ger dem det som är gott hur mycket det än kostar för honom själv. Hans kärlek är evig, och vi kan alltid räkna med den. Paulus skrev: ”Jag är övertygad om att varken död eller liv eller änglar eller regeringar eller något som nu är eller något som skall komma eller krafter eller höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 8:38, 39)

GUDS RIKE REGERAR

16. Vad är det messianska riket, och vem har Jehova insatt som kung i det riket?

16 Det messianska riket är ytterligare ett bevis på Jehovas kärlek till mänskligheten. Hur då? Den som Jehova har insatt som kung i det här riket, Jesus Kristus, älskar oss människor och är den som är bäst lämpad att styra över oss. (Ords. 8:31) Jehova har också utvalt 144 000 människor från jorden som ska regera tillsammans med Kristus i himlen. När de blir uppväckta till himmelskt liv tar de med sig de erfarenheter de haft som människor. (Upp. 14:1) Guds rike var huvudtemat i Jesus undervisning, och han lärde sina lärjungar att be: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matt. 6:9, 10) Vi ser verkligen fram emot uppfyllelsen av sådana här böner. Tänk så många välsignelser som ligger framför oss!

17. Hur skiljer sig Jesus styre från människors styre?

17 Vilken kontrast det är mellan Jesus kärleksfulla styre och människors styre, som har lett till att miljontals människor har dött i krig. Jesus bryr sig verkligen om oss och efterliknar Jehovas underbara egenskaper, i synnerhet hans kärlek. (Upp. 7:10, 16, 17) Jesus sa: ”Kom till mig, alla ni som arbetar hårt och är tyngda av bördor, så skall jag ge er ny styrka. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild till sinnes och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ny styrka för er själ. Ty mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” (Matt. 11:28–30) Vilket kärleksfullt löfte!

18. a) Vad har hänt efter 1914? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

18 Bibelns profetior visar att Guds rike upprättades i himlen när Kristus närvaro började 1914. Efter det började de återstående av dem som ska styra tillsammans med Jesus i himlen och en ”stor skara” som ska få överleva slutet på den här världsordningen att samlas in. (Upp. 7:9, 13, 14) Hur stor är den stora skaran nu? Vad förväntar Jehova av dem? Det ska vi undersöka i nästa artikel.