Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Öva ditt barn att tjäna Jehova

Öva ditt barn att tjäna Jehova

”[Låt] den sanne Gudens man ... lära oss hur vi skall göra med pojken som skall födas.” (DOM. 13:8)

SÅNGER: 88, 120

1. Hur reagerade Manoa när han fick veta att han skulle bli pappa?

DET här var Manoa verkligen inte beredd på! Han och hans hustru trodde att de inte kunde få barn. Men Jehovas ängel hade visat sig för henne, och det som verkade omöjligt hade nu hänt: Manoas hustru väntade en son! De var naturligtvis glada, men Manoa var samtidigt medveten om vilket stort ansvar som nu vilade på hans axlar. Med tanke på att de bodde i ett land med så mycket ondska undrade han säkert hur han och hans hustru skulle kunna lära sin son att älska Jehova och tjäna honom. I en innerlig bön till Jehova sa han därför: ”Jag ber dig: Den sanne Gudens man [ängeln] som du just sände, låt honom komma till oss igen och lära oss hur vi skall göra med pojken som skall födas.” (Dom. 13:1–8)

2. Vad inbegrips i att öva sina barn? (Se rutan ” Dina viktigaste bibelstudier”.)

2 Du som är förälder kan säkert förstå hur Manoa kände det. Du har också den viktiga uppgiften att hjälpa dina barn att lära känna Jehova och älska honom. (Ords. 1:8) Därför behöver du regelbundet studera med dina barn. Men för att de ska förstå Bibelns sanningar räcker det naturligtvis inte med  att bara ha ett familjestudium en gång i veckan. (Läs 5 Moseboken 6:6–9.) Hur kan du hjälpa dina barn att göra sanningen till sin egen? I den här artikeln och i nästa ska vi se hur föräldrar kan efterlikna Jesus. Även om han inte själv hade några barn kan föräldrar lära sig mycket av hans sätt att undervisa. Han var kärleksfull, ödmjuk och visade urskillning när han övade sina lärjungar. Vi ska gå igenom de här egenskaperna, en i taget.

ÄLSKA DINA BARN

3. Hur visade Jesus att han älskade sina lärjungar?

3 Jesus drog sig inte för att tala om för sina lärjungar att han älskade dem. (Läs Johannes 15:9.) Och han visade att han gjorde det genom att umgås mycket med dem. (Mark. 6:31, 32; Joh. 2:2; 21:12, 13) Han var inte bara deras lärare utan också deras vän. De kunde alltså känna sig helt säkra på att han verkligen älskade dem. Vad kan du som är förälder lära dig av Jesus exempel?

4. Hur kan du visa dina barn att du älskar dem? (Se den inledande bilden.)

4 Tala om för dina barn att du älskar dem, och visa ofta att de är värdefulla för dig. (Matt. 3:17; Tit. 2:4) Samuel, som bor i Australien, säger: ”När jag var liten brukade pappa läsa för mig ur Min bok med bibliska berättelser varje kväll. Han svarade på mina frågor, kramade om mig och gav mig en godnattpuss. Jag blev så överraskad när jag senare fick veta att han själv hade vuxit upp i en familj som inte var så kramig. Ändå gjorde han allt det här för att visa hur mycket han tyckte om mig. Det gjorde att vi kom varandra väldigt nära, och jag kände mig lugn och trygg.” Du kan hjälpa dina barn att känna likadant genom att ofta låta dem få veta att du älskar dem. Visa att du tycker om dem. Prata med dem, ät tillsammans med dem, lek med dem.

5, 6. a) Hur behandlar Jesus dem han älskar? b) Vilken sorts fostran gör att barn känner sig trygga och älskade?

 5 ”Alla som jag är fäst vid, dem tillrättavisar och tuktar jag”, sa Jesus. * (Upp. 3:19) Trots att hans lärjungar ofta diskuterade om vem som var störst, gav han inte upp hoppet om dem. Men han såg inte heller genom fingrarna med deras felsteg, utan tillrättavisade dem gång på gång. Han var mild och kärleksfull när han gjorde det, och han valde alltid rätt tillfälle. (Mark. 9:33–37)

6 Visa att du älskar dina barn genom att fostra dem. Ibland räcker det med att förklara varför något är rätt eller fel. Men vad ska man göra om barnen inte lyder? (Ords. 22:15) Försök då att efterlikna Jesus. Fortsätt att tålmodigt fostra dina barn på ett kärleksfullt och milt sätt. Ge dem vägledning, övning och tillrättavisning, och var noga med att välja rätt tidpunkt. ”Mina föräldrar var konsekventa i sin uppfostran”, berättar Elaine, en syster i Sydafrika. Hon fortsätter: ”Om de sa att ett handlingssätt skulle få vissa konsekvenser, blev det alltid så. Men de tillrättavisade mig aldrig medan de var upprörda och arga eller utan att förklara varför. Det gjorde att jag kände mig trygg. Jag visste var gränserna gick, och jag förstod vad som förväntades av mig.”

VAR ÖDMJUK

7, 8. a) Hur visade Jesus ödmjukhet i sina böner? b) Hur kan du lära dina barn att lita på Jehova?

7 Strax innan Jesus skulle bli gripen och dödad bad han till sin Far: ”Abba, Fader, allt är möjligt för dig; ta den här bägaren ifrån mig. Men ändå inte vad jag vill, utan vad du vill.” * (Mark. 14:36) Hur tror du att hans lärjungar kände det när de hörde, eller senare fick höra talas om, den här bönen? De förstod säkert att om Jesus som var fullkomlig behövde be sin Far om hjälp, behövde de vara ödmjuka och också göra det.

8 Vad lär sig dina barn när de hör dig be? Du ber naturligtvis inte bara för att undervisa dina barn, men när de hör dina ödmjuka böner lär de sig att lita på Jehova. Ana från Brasilien berättar: ”När vi hade problem, till exempel när mina morföräldrar var sjuka, bad mina föräldrar om styrka att orka med situationen och om hjälp att fatta förståndiga beslut. De lämnade alltid saken i Jehovas händer, även när de kände sig extremt pressade. Det här lärde mig att förtrösta på Jehova.” När du ber tillsammans med dina barn, be då inte bara att Jehova ska hjälpa dem. Be att han ska hjälpa dig också. När barnen exempelvis hör att du ber om hjälp att våga vittna för en granne eller att be din arbetsgivare om ledigt för att kunna vara med vid en sammankomst, lär de sig att också lita på Jehova.

9. a) Hur lärde Jesus sina lärjungar att vara ödmjuka och osjälviska? b) Vad kommer dina barn att lära sig om du är ödmjuk och osjälvisk?

9 Jesus lärde sina efterföljare att vara ödmjuka och osjälviska både genom det han sa och det han gjorde. (Läs Lukas 22:27.) När apostlarna såg att han gjorde  uppoffringar för att kunna tjäna Jehova och hjälpa andra, lärde de sig att också göra det. På samma sätt kan du som är förälder vara ett gott exempel för dina barn genom att vara ödmjuk och osjälvisk. Debbie, som är tvåbarnsmamma, säger: ”Jag har aldrig känt mig svartsjuk för att min man, som är äldste, har ägnat tid åt andra i församlingen. Jag har alltid vetat att han tar sig tid för oss i familjen när vi behöver honom.” (1 Tim. 3:4, 5) Hennes man, Pranas, tillägger: ”När barnen blev större tyckte de om att hjälpa till vid sammankomster och att engagera sig i teokratiska projekt. De levde upp, fick vänner och kände att de var en del av något större!” Hela familjen är nu i heltidstjänsten. Om du har en ödmjuk och osjälvisk inställning kommer det säkert att smitta av sig på dina barn.

FÖRSÖK FÖRSTÅ DINA BARN

10. Hur visade Jesus urskillningsförmåga när en folkskara sökte upp honom?

10 Jesus kunde se under ytan och urskilja varför människor gjorde som de gjorde. Vid ett tillfälle verkade en folkskara i Galileen vilja följa honom. (Joh. 6:22–24) Men Jesus, som kunde läsa hjärtan, förstod att de var mer intresserade av fysisk mat än av hans undervisning. (Joh. 2:25) Han visste vad problemet var, så han tillrättavisade dem tålmodigt och förklarade vilka förändringar de behövde göra. (Läs Johannes 6:25–27.)

Tycker dina barn om tjänsten? (Se paragraf 11.)

11. a) Vad kan hjälpa dig att förstå hur dina barn känner för tjänsten? b) Hur kan man hjälpa sina barn att tycka om tjänsten?

11 Ni föräldrar kan inte läsa hjärtan, men ni kan ändå försöka förstå hur era barn känner för tjänsten. Många föräldrar ser till att ta små fikapauser när de är ute i tjänsten för att barnen ska få vila lite. Men det kan vara bra att försöka läsa mellan raderna och fråga sig: Vad är det mina barn egentligen tycker om – är det tjänsten, eller är det bara fikapauserna? Vad kan du göra om du märker att dina barn inte tycker att tjänsten är så rolig? Du kanske kan hjälpa dem att sätta upp  mål. Om du ger dem små uppgifter kanske de blir mer engagerade och känner sig mer delaktiga.

12. a) Vad varnade Jesus sina efterföljare för? b) Varför var Jesus varning aktuell?

12 På vilket annat sätt visade Jesus urskillningsförmåga? Han visste att ett misstag ofta leder till fler misstag, som till slut kan leda till allvarlig synd. Hans efterföljare visste till exempel att det är fel med sexuell omoral. Men Jesus varnade dem för de steg som kan leda fram till det. Han sa: ”Var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, [har] redan ... begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om nu ditt högra öga får dig att snava och falla, så riv ut det och kasta det ifrån dig.” (Matt. 5:27–29) Det här var en mycket aktuell varning för de kristna i romarriket. En historiker säger att man ”både fick se och höra oanständigheter” i de romerska skådespelen och att ”de mest skamlösa scenerna var de mest bejublade”. Det var verkligen omtänksamt och insiktsfullt av Jesus att varna sina lärjungar för sådant som skulle göra det svårare för dem att handla rätt.

13, 14. Hur kan du hjälpa dina barn att undvika oren underhållning?

13 Du som är förälder kan använda din urskillningsförmåga för att hjälpa dina barn att undvika sådant som skulle kunna skada deras förhållande till Jehova. I dag riskerar tyvärr även mycket små barn att exponeras för pornografi och annat omoraliskt material. Föräldrar i sanningen lär naturligtvis sina barn att det är fel med oren underhållning. Men det kan vara bra att försöka förstå hur nyfikenheten för pornografi kan väckas. Fråga dig själv: Vad skulle kunna göra att mina barn frestas att se på pornografi? Förstår de varför det är så farligt? Är jag lättillgänglig så att de känner sig fria att komma och prata med mig om de blir frestade att titta på pornografi? Redan när barnen är ganska små kan du säga till dem: ”Om du får se något på internet som gör dig nyfiken på sex och du vill titta på det, kom då och prata med mig. Du behöver inte tycka att det är pinsamt eller jobbigt. Jag finns här för dig.”

14 Urskillning kommer också att hjälpa dig att vara noga när du själv väljer underhållning. Pranas, som citerades tidigare, säger: ”Den musik och de filmer och böcker vi som föräldrar väljer sätter normen för hela familjen. Man kan säga mycket om allt möjligt, men barnen ser vad man själv gör, och sedan gör de likadant.” Om dina barn ser att du är noga när du väljer underhållning, kan det motivera dem att också vara det. (Rom. 2:21–24)

JEHOVA HJÄLPER DIG

15, 16. a) Hur kan du vara säker på att Jehova kommer att hjälpa dig att öva dina barn? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

15 Vad hände när Manoa bad Jehova om hjälp att bli en bra förälder? ”Då lyssnade den sanne Guden till Manoas röst.” (Dom. 13:9) Jehova kommer att lyssna till er föräldrar också. Han kommer att besvara era böner och hjälpa er att öva era barn. Med kärlek, ödmjukhet och urskillning kan ni lyckas.

16 Precis som Jehova hjälper föräldrar att öva barnen när de är små, så hjälper han dem också att öva barnen när de blir äldre. I nästa artikel ska vi se hur man kan efterlikna Jesus och visa kärlek, ödmjukhet och urskillningsförmåga när man övar sin tonåring att tjäna Jehova.

^ § 5 När Bibeln talar om tuktan handlar det om att ge kärleksfull vägledning, övning, tillrättavisning och ibland också bestraffning. Föräldrar bör ge sådan tuktan på ett vänligt sätt och aldrig när de är arga.

^ § 7 I ett bibliskt uppslagsverk står det: ”På Jesus tid användes ʼabbāʼ i vardagligt tal. Ordet uttryckte både förtrolighet och respekt, och det var i första hand barn som använde det när de tilltalade sin pappa.” (The International Standard Bible Encyclopedia)