Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Visa uppskattning för Jehovas generositet

Visa uppskattning för Jehovas generositet

JEHOVA är en generös Gud. (Jak. 1:17) Det syns tydligt i allt han har skapat, från den oändliga natthimlen med alla stjärnor till den grönskande växtligheten som täcker jorden. (Ps. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4)

Psalmisten uppskattade Jehova så mycket att han komponerade en sång där han lovprisade honom för allt han har skapat. Läs Psalm 104 och tänk efter om du inte känner det som psalmisten. Han sa: ”Jag skall sjunga till Jehovas ära hela mitt liv, jag skall spela och sjunga till min Guds ära så länge jag är till.” (Ps. 104:33) Är det så du känner det?

DET BÄSTA EXEMPLET

Jehova vill att vi ska efterlikna honom och vara generösa. Han ger oss också goda skäl till att vara det. Tänk på vad han lät aposteln Paulus skriva: ”Befall dem som är rika i den nuvarande tingens ordning att inte vara högmodiga och att inte sätta sitt hopp till en osäker rikedom, utan till Gud, som förser oss rikligt med allt för att vi skall njuta av det; att göra gott, att vara rika på förträffliga gärningar, att vara frikostiga, redo att dela med sig. Så kan de tryggt samla åt sig en skatt som en god grund för framtiden, för att de skall kunna gripa fast tag om det verkliga livet.” (1 Tim. 6:17–19)

I sitt andra inspirerade brev till församlingen i Korinth betonade Paulus hur viktigt det är att man har rätt inställning när man ger. Han sa: ”Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” (2 Kor. 9:7) Sedan nämnde Paulus vilka som får glädje av att någon visar generositet: dels mottagaren, som får sina behov tillgodosedda, men också givaren, som får andliga välsignelser i gengäld. (2 Kor. 9:11–14)

Paulus rundade av den här delen av sitt brev genom att lyfta fram det starkaste beviset för Jehovas generositet. Han skrev: ”Gud vare tack för hans obeskrivbara fria gåva.” (2 Kor. 9:15) Den här gåvan inbegriper all den godhet som Jehova visar sitt folk genom Jesus Kristus. Den överträffar allt, och dess värde kan knappt beskrivas i ord.

Hur kan vi visa vår uppskattning för allt som Jehova och hans son har gjort och kommer att göra för oss? Bland annat genom att generöst ge av vår tid, vår energi och våra materiella tillgångar för att understödja den rena tillbedjan av Jehova, och det oavsett om vi kan ge mycket eller lite. (1 Krön. 22:14; 29:3–5; Luk. 21:1–4)