Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Älskar du ”din nästa som dig själv”?

Älskar du ”din nästa som dig själv”?

”Du skall älska din nästa som dig själv.” (MATT. 22:39)

SÅNGER: 73, 36

1, 2. Hur viktigt är det med kärlek enligt Bibeln?

JEHOVAS mest framträdande egenskap är kärlek. (1 Joh. 4:16) Hans första skapelse var Jesus, och Jesus lärde känna hans kärlek under alla de miljarder år de levde tillsammans i himlen. (Kol. 1:15) Under hela sitt liv har Jesus efterliknat Jehova och visat kärlek, både i himlen och på jorden. Vi kan därför vara övertygade om att Jehova och Jesus alltid kommer att styra på ett kärleksfullt sätt.

2 När Jesus fick frågan om vilket som var det största budet i lagen, svarade han: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet. Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matt. 22:37–39)

3. Vem är vår ”nästa”?

3 Det är viktigt att vi visar kärlek i alla våra relationer. Jesus sa att vi måste älska Jehova, men också våra medmänniskor. Så vem är då vår ”nästa”, eller vår medmänniska? Om vi är gifta är det vår äktenskapspartner som står oss  närmast. Vi känner oss också nära våra bröder och systrar i församlingen. Även de vi träffar när vi går i tjänsten är våra medmänniskor. I den här artikeln ska vi se hur vi som tjänar Jehova kan visa att vi älskar våra medmänniskor.

KÄRLEK I ÄKTENSKAPET

4. Varför kan gifta par få lyckliga äktenskap trots att de är ofullkomliga?

4 Jehova skapade det första människoparet, Adam och Eva, och sammanförde dem i den första vigseln. Han ville att de skulle leva lyckliga tillsammans för evigt och att deras barn skulle befolka hela jorden. (1 Mos. 1:27, 28) Men när de gjorde uppror mot Jehovas styre skadades deras äktenskap, och de drog synd och död över hela mänskligheten. (Rom. 5:12) Bibeln innehåller dock vägledning som kan hjälpa gifta par att få lyckliga äktenskap. De här råden är de bästa som går att få eftersom de kommer från Jehova, som är äktenskapets upphovsman. (Läs 2 Timoteus 3:16, 17.)

5. Hur viktigt är det med kärlek i ett äktenskap?

5 Bibeln visar att djup och varm tillgivenhet är en förutsättning för lyckliga relationer. Det gäller inte minst i äktenskapet. Aposteln Paulus beskrev äkta kärlek med orden: ”Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skryter inte, blir inte uppblåst, bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.” (1 Kor. 13:4–8) Gifta par som tänker på de här inspirerade orden och tillämpar dem har verkligen stor nytta av det i sina äktenskap.

Bibeln visar hur man kan få ett lyckligt äktenskap. (Se paragraf 6, 7.)

6, 7. a) Vad säger Bibeln om ledarskap? b) Hur ska en kristen man behandla sin hustru?

6 Jehova har gett mannen ansvaret att ta ledningen i familjen. Paulus skrev: ”Jag vill att ni skall veta att varje  mans huvud är Kristus; och en kvinnas huvud är mannen; och Kristi huvud är Gud.” (1 Kor. 11:3) Men Jehova vill inte att män ska ta ledningen på ett hårt och hänsynslöst sätt, utan han vill att de ska vara kärleksfulla. Jehova är själv mild och osjälvisk när han utövar sitt ledarskap över Jesus, och Jesus underordnar sig honom. Han uppskattar Jehovas kärleksfulla ledarskap. Det förstår vi av att han sa: ”Jag älskar Fadern.” (Joh. 14:31) Skulle han ha uttryckt sig så om Jehova hade behandlat honom hårt och diktatoriskt?

7 Även om mannen är sin hustrus huvud, uppmanas han i Bibeln att visa henne ära. (1 Petr. 3:7) Ett sätt han kan göra det på är att vara lyhörd för sin hustrus behov och önskningar. Bibeln säger: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den.” (Ef. 5:25) Ja, Jesus gav till och med sitt liv för sina efterföljare. När en man efterliknar Jesus och tar ledningen på ett kärleksfullt sätt är det mycket lättare för hans hustru att älska och respektera honom och att underordna sig honom. (Läs Titus 2:3–5.)

KÄRLEK TILL VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR

8. Hur bör vi känna för våra bröder och systrar?

8 Det är nu flera miljoner världen över som tillber Jehova och vittnar om honom. Hur bör vi känna för våra bröder och systrar? Bibeln ger oss svaret: ”Låt oss ... göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.” (Gal. 6:10; läs Romarna 12:10.) Aposteln Petrus skrev: ”Eftersom ni nu har renat era själar genom lydnad för sanningen, med broderlig tillgivenhet fri från hyckleri som följd, så älska varandra intensivt av hjärtat.” Han uppmanade också sina medkristna: ”Framför allt, ha intensiv kärlek till varandra.” (1 Petr. 1:22; 4:8)

9, 10. Vad är det som gör att Jehovas tjänare är så sammansvetsade?

9 Vår världsvida organisation är unik. Varför det? Därför att vi känner en djup och innerlig kärlek till våra bröder och systrar. Och eftersom vi älskar Jehova och lyder hans lagar ger han oss av sin heliga ande, den mäktigaste kraften i hela universum. Det är tack vare det som vi kan vara en så sammansvetsad internationell familj. (Läs 1 Johannes 4:20, 21.)

10 Paulus betonade hur viktigt det är att de kristna älskar varandra. Han skrev: ”Klä er i medömkans ömma tillgivenhet, omtänksamhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan. Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra. Men, förutom allt detta, klä er i kärleken, eftersom den är ett fullkomligt föreningsband.” (Kol. 3:12–14) Vi är verkligen tacksamma för att den här kärleken binder oss samman oavsett var vi kommer ifrån eller vilken bakgrund vi har.

11. Vad är kännetecknande för Jehovas organisation?

11 Kärleken och enheten bland dem som tjänar Jehova visar att de har den  sanna religionen, för Jesus sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Joh. 13:34, 35) Och aposteln Johannes skrev: ”Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är Djävulens barn: Var och en som inte utövar rättfärdighet är inte av Gud, inte heller den som inte älskar sin broder. Detta är nämligen det budskap som ni har hört från början, att vi skall älska varandra.” (1 Joh. 3:10, 11) Jehovas vittnens kärlek och unika enhet identifierar dem som Kristus sanna efterföljare, det folk som Gud använder för att sprida de goda nyheterna om riket över hela jorden. (Matt. 24:14)

”EN STOR SKARA” SAMLAS IN

12, 13. Vad gör den stora skaran i vår tid, och vad kommer de som tillhör den snart att få uppleva?

12 De flesta av Jehovas tjänare i vår tid tillhör ”en stor skara” från ”alla nationer och stammar och folk och språk”. De står ”inför tronen [Guds tron] och inför Lammet [Jesus Kristus]”. Vilka är de? ”Dessa är de som kommer ut ur den stora vedermödan, och de har tvättat sina långa dräkter och gjort dem vita i Lammets blod” genom sin tro på Jesus lösenoffer. De som ingår i den här växande ”stora skaran” älskar Jehova och hans son, och ”de ägnar honom [Gud] helig tjänst dag och natt”. (Upp. 7:9, 14, 15)

13 Snart ska Gud tillintetgöra den här onda världen i den stora vedermödan. (Matt. 24:21; läs Jeremia 25:32, 33.) Men eftersom han älskar sina tjänare kommer han att skydda dem som grupp betraktat och leda dem in i sin nya värld. Precis som det förutsades för nästan 2 000 år sedan kommer han att ”torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. Längtar inte du också efter att få leva i paradiset, när ”det som en gång var är borta”? (Upp. 21:4)

14. Hur stor har den stora skaran blivit?

14 När de sista dagarna började 1914 fanns det bara några få tusen smorda kristna världen över. De älskade sina medmänniskor, och tack vare Guds andes hjälp kunde de hålla ut i arbetet med att predika om riket. Vad har det lett till? En stor skara människor med hoppet att få leva på jorden har samlats in. I dag finns det omkring 8 miljoner Jehovas vittnen i över 115 400 församlingar jorden runt. Och vi blir bara fler. Under tjänsteåret 2014 döptes mer än 275 500 nya vittnen – i genomsnitt 5 300 i veckan!

15. Beskriv omfattningen av vårt predikoarbete.

15 Det predikas nu i större omfattning än någonsin tidigare. Vår litteratur finns tillgänglig på mer än 700 språk. Vakttornet är världens mest spridda tidskrift. Den trycks i över 52 miljoner exemplar varje månad och publiceras på 247 språk. Över 200 miljoner exemplar av studieboken Vad lär Bibeln? har tryckts på mer än 250 språk.

16. Varför fortsätter Jehovas organisation att växa?

16 Vår organisation fortsätter att växa tack vare att vi tror på Gud och helt och fullt litar på att Bibeln är hans inspirerade ord. (1 Thess. 2:13) Trots  hat och motstånd från Satan, ”denna tingens ordnings gud”, kan vi njuta av det andliga välstånd som Jehova välsignar oss med. (2 Kor. 4:4)

VISA ALLTID KÄRLEK MOT ANDRA

17, 18. Hur förväntar Jehova att vi ska se på dem som inte tjänar honom?

17 Hur förväntar Jehova att hans tjänare ska se på dem som inte tjänar honom? Vi får många olika reaktioner när vi går i tjänsten, både positiva och negativa. Men oavsett hur människor reagerar på vårt budskap följer vi uppmaningen i Kolosserna 4:6: ”Låt ert tal alltid vara fyllt av ljuvt behag, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.” När vi får möjlighet att försvara våra trosuppfattningar gör vi det ”med mildhet och djup respekt”, eftersom vi alltid vill visa kärlek mot våra medmänniskor. (1 Petr. 3:15)

18 Även om någon skulle bli arg och upprörd över budskapet visar vi kärlek och efterliknar Jesus. ”När han blev förolämpad, förolämpade han inte tillbaka. När han led, svarade han inte med hotelser, utan överlämnade sig åt honom [Jehova] som dömer rättvist.” (1 Petr. 2:23) Vi vill i alla lägen, både i tjänsten och vid andra tillfällen, vara ödmjuka och följa rådet att ”inte återgälda skada med skada eller smädelse med smädelse, utan tvärtom uttala en välsignelse”. (1 Petr. 3:8, 9)

19. Hur ska vi som kristna behandla våra fiender?

19 Om vi är ödmjuka blir det lättare för oss att följa en viktig princip som Jesus tog upp i sin bergspredikan: ”Ni har hört att det sades: ’Du skall älska din nästa och hata din fiende.’ Men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er, så att ni visar er vara söner till er Fader som är i himlarna; han låter ju sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” (Matt. 5:43–45) Ja, vi som tjänar Jehova måste lära oss att älska våra fiender hur de än behandlar oss.

20. Hur vet vi att alla i den nya världen kommer att älska Jehova och sina medmänniskor? (Se den inledande bilden.)

20 I alla sidor av vårt liv måste vi både i vår inställning och i våra handlingar visa att vi älskar Jehova och våra medmänniskor. Även om en del inte tycker om budskapet om riket, så är vi kärleksfulla mot dem och hjälper dem om de är i behov av hjälp. Paulus skrev: ”Var inte skyldiga någon någonting alls, utom när det gäller att älska varandra, för den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Ty detta: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott; Du skall inte mörda; Du skall inte stjäla; Du skall inte ha begär’; och vilket som helst annat bud, det sammanfattas ju i detta ord: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’ Kärleken gör inget ont mot nästan; kärleken är därför lagens uppfyllelse.” (Rom. 13:8–10) Jehovas folk visar äkta kärlek i den här splittrade, våldsamma och onda världen, som styrs av Satan. (1 Joh. 5:19) När Jehova har tagit bort Satan, hans demoner och hela den här onda världsordningen, kommer allt som sker att präglas av kärlek. Vad underbart det kommer att bli när alla här på jorden älskar Jehova och sina medmänniskor!