Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) November 2015

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 28 december 2015 och 31 januari 2016.

Öva ditt barn att tjäna Jehova

Jesus visade tre egenskaper i sin undervisning som kan hjälpa föräldrar att öva sina barn.

Öva din tonåring att tjäna Jehova

Hur kan du hjälpa din tonåring att växa andligen?

Frågor från läsekretsen

Vad finns det för bevis för att den forntida staden Jeriko intogs utan en lång belägring?

Visa uppskattning för Jehovas generositet

Bibeln framhåller att man kan ha både goda och dåliga motiv till att ge av sin tid, sin energi och sina tillgångar.

Jehova är kärlekens Gud

Hur har Jehova visat att han älskar mänskligheten?

Älskar du ”din nästa som dig själv”?

Hur kan man tillämpa Jesus befallning i äktenskapet, i församlingen och i predikoarbetet?

Hundra år under Guds rikes styre!

På vilka tre sätt har vi blivit rustade att predika om Guds rike?

UR VÅRT ARKIV

”Låt ingenting under solen hindra er!”

Heltidstjänarna i Frankrike på 1930-talet lämnade ett arv efter sig genom sin uthållighet och sin iver.