Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Kan du se Jehovas hand i ditt liv?

Kan du se Jehovas hand i ditt liv?

”Jehovas hand skall göras känd för hans tjänare.” (JES. 66:14)

SÅNGER: 65, 26

1, 2. Hur ser en del människor på Gud?

MÅNGA tror inte att Gud bryr sig om vad de gör. En vanlig uppfattning är att han inte är intresserad av hur det går för människor över huvud taget. Efter tyfonen Haiyans förödande framfart i Filippinerna i november 2013 drog en borgmästare slutsatsen: ”Gud måste ha varit någon annanstans.”

2 Andra människor lever som om Gud inte ens kan se dem. (Jes. 26:10, 11; 3 Joh. 11) På Paulus tid fanns det en del som resonerade likadant. Han sa att de ”inte fann behag i att hålla fast vid Gud”. De var ”uppfyllda ... av allt slags orättfärdighet, ondska, habegär, uselhet”. (Rom. 1:28, 29)

3. a) Vad kan vi fråga oss själva? b) Vad brukar uttrycket Guds ”hand” betyda i Bibeln?

3 Hur är det med oss? Vi vet att Jehova ser allt vi gör. Men kan vi se hans omtanke och hjälpande hand i vårt eget liv? Jesus sa att en del människor skulle ”se Gud”. Är vi sådana? (Matt. 5:8) Till att börja med ska vi se på några personer i  Bibeln som antingen såg Guds hand eller vägrade göra det. Sedan ska vi undersöka hur tro kan hjälpa oss att se Jehovas hand i vårt liv. Men innan vi går igenom de här tankarna måste vi veta vad Guds ”hand” syftar på i Bibeln. Ofta syftar det på att han använder sin kraft, till exempel för att hjälpa sina tjänare eller besegra sina fiender. (Läs 5 Moseboken 26:8.)

DE VILLE INTE SE JEHOVAS HAND

4. Varför kan man säga att Israels fiender inte ville se Jehovas hand?

4 Många på israeliternas tid hade chansen att se hur Jehova hjälpte sitt folk. Han befriade dem mirakulöst från Egypten, och sedan hjälpte han dem att besegra den ena kungen efter den andra. (Jos. 9:3, 9, 10) Trots att kungarna väster om Jordan var väl medvetna om det ”slöt de sig samman för att enade föra krig mot Josua och Israel”. (Jos. 9:1, 2) Dessutom hade de alla möjligheter att se Guds hand under stridens gång. Vid ett tillfälle såg Jehova till att ”solen [förblev] orörlig, och månen stod ... stilla, tills nationen kunde ta hämnd på sina fiender”. (Jos. 10:13) Men Jehova lät motståndarnas ”hjärta bli motspänstigt, så att de förklarade krig mot Israel”. (Jos. 11:20) De vägrade inse att Jehova var på Israels sida, och det blev deras fall.

5. Vad vägrade kung Ahab inse?

5 Längre fram borde den onde kung Ahab ha sett Guds hand vid flera tillfällen. Elia sa till honom: ”Det skall ... varken falla dagg eller regn annat än på mitt ords befallning!” (1 Kung. 17:1) Något sådant var bara möjligt med Jehovas hjälp, men Ahab vägrade inse fakta. Han såg också eld komma ner från himlen som svar på en bön Elia bad. Sedan sa Elia till Ahab att Jehova skulle avbryta torrperioden. Han sa: ”Bege dig ner, så att störtregnet inte håller dig kvar!” (1 Kung. 18:22–45) Ahab såg allt det här men ville ändå inte medge att det hade hänt med Jehovas kraft. De här två bibliska exemplen lär oss något viktigt: När Jehovas hand är verksam får vi inte blunda för det.

DE SÅG JEHOVAS HAND

6, 7. Vad kunde en del på Josuas tid se?

6 Några som skilde sig från de andra nationerna runt omkring Israel var gibeoniterna. De kunde se Jehovas hand och ville sluta fred med Israel i stället för att strida mot dem. Varför det? De sa: ”Dina tjänare har kommit ... för Jehovas, din Guds, namns skull. Vi har nämligen hört om hans rykte och om allt vad han gjorde.” (Jos. 9:3, 9, 10) De förstod att det var Jehova som hjälpte Israel.

7 Rahab kunde också se Jehovas hand. Hon hade hört om hur Jehova hade räddat sitt folk, och hon sa därför till två israelitiska spioner: ”Jag vet ju att Jehova har gett landet åt er.” Rahab trodde att Jehova kunde rädda henne och hennes familj. Hon visade tro på Jehova trots att det var riskabelt. (Jos. 2:9–13; 4:23, 24)

8. Vad insåg en del israeliter?

8 En del israeliter som såg Jehovas svar på Elias bön reagerade helt annorlunda än kung Ahab. De förstod att Jehova låg bakom elden som kom ner  från himlen, och de utbrast: ”Jehova är den sanne Guden!” (1 Kung. 18:39) Det var en självklar slutsats i deras ögon!

9. Hur kan vi se Jehova och hans hand?

9 Både de bra och de dåliga exemplen vi har gått igenom hjälper oss att förstå vad det innebär att se Gud eller att se hans hand. Ju bättre vi lär känna Jehova, desto tydligare ser vi hans hand med vårt ”hjärtas ögon”. (Ef. 1:18) Historien igenom har det funnits sådana som har kunnat se Jehovas hjälpande hand, och vi vill verkligen vara som de. Men vad finns det för bevis för att Jehova aktivt hjälper sitt folk i vår tid?

JEHOVAS HAND SYNS I VÅR TID

10. Hur vet vi att Jehova hjälper människor i vår tid? (Se den inledande bilden.)

10 Vi har goda skäl att tro att Jehova fortfarande hjälper sitt folk. Gång på gång hör vi erfarenheter om personer som har bett till Gud om andlig hjälp och fått bönesvar. (Ps. 53:2) En broder som heter Allan var ute i tjänsten på en liten filippinsk ö. Vid en dörr träffade han en kvinna som började gråta. Han berättar: ”Just den morgonen hade hon bett till Jehova om att vittnena skulle hitta henne. Hon hade studerat Bibeln i tonåren men tappat kontakten med vittnena när hon gifte sig och flyttade till den lilla ön. Hon var märkbart rörd av att Gud hade besvarat hennes bön så snabbt.” Inom ett år hade hon överlämnat sig åt Jehova.

Kan du se bevisen för att Jehova hjälper sitt folk i vår tid? (Se paragraf 11–13.)

11, 12. a) Hur hjälper Jehova sina tjänare? b) Hur hjälpte Jehova en syster?

11 Många av Guds tjänare har tidigare varit beroende av tobak, droger eller pornografi men har brutit sig loss med Guds hjälp. En del har flera gånger försökt sluta på egen hand men har misslyckats. Men när de har vänt sig till Jehova för att få hjälp har han gett dem ”kraft som är över det normala”, och först då har de kunnat bryta sin dåliga vana. (2 Kor. 4:7; Ps. 37:23, 24)

12 Jehova har hjälpt många av sina tjänare att hantera olika personliga problem. Det fick Amy uppleva när hon skickades till en liten ö i Stilla havet för att hjälpa till med att bygga en Rikets sal och ett missionärshem. Hon säger: ”Vi bodde på ett trångt hotell, och varje dag gick vi till och från byggplatsen på översvämmade gator.” Många gånger fanns det varken el eller vatten, och hon behövde även anpassa sig till den lokala kulturen. Hon tillägger: ”En dag nådde jag ett riktigt lågvattenmärke. Jag fick ett utbrott på en av systrarna jag jobbade med. Den dagen gick jag hem och kände mig som ett enda stort misslyckande. Jag satt i mitt mörka hotellrum och lättade mitt hjärta för Jehova och bad honom om hjälp.” När strömmen kom tillbaka plockade Amy upp ett nummer av Vakttornet och började läsa en artikel om en gileadavslutning. Den handlade om precis de saker hon brottades med: kulturkrockar och hemlängtan. Hon säger: ”Det kändes som att Jehova talade direkt till mig den kvällen. Jag fick den motivation jag behövde för att fortsätta mitt uppdrag.” (Ps. 44:25, 26; Jes. 41:10, 13)

13. Hur vet vi att Jehova hjälper sitt folk i juridiska sammanhang?

13 Ytterligare ett bevis för att Jehova hjälper sitt folk i vår tid är att vi har  haft framgång med att ”försvara och lagligt stadfästa de goda nyheterna”. (Fil. 1:7) En del regeringar har försökt stoppa Jehovas vittnens verksamhet helt och hållet, men då har vi gått till domstol för att försvara våra rättigheter. Vi har vunnit minst 268 fall i flera länders högsta domstolar, däribland 24 fall i Europadomstolen bara sedan år 2000. Det är helt uppenbart att ingen kan stoppa Jehovas hand! (Jes. 54:17; läs Jesaja 59:1.)

14. Vilka andra bevis har vi för att Jehova hjälper sitt folk?

14 Det globala predikoarbetet skulle aldrig kunna utföras utan Jehovas hjälp. (Matt. 24:14; Apg. 1:8) Dessutom har Jehovas folk en enhet som sträcker sig över alla nationsgränser. Den är helt unik! Vi förstår varför till och med en del utomstående säger: ”Gud är verkligen ibland er.” (1 Kor. 14:25) Vi är helt övertygade om att Gud är med och hjälper sitt folk som helhet. (Läs Jesaja 66:14.) Men hur är det med dig som individ? Kan du se Jehovas hand i ditt eget liv?

KAN DU SE JEHOVAS HAND I DITT EGET LIV?

15. Vad skulle kunna göra att vi inte ser Jehovas hand i vårt liv?

15 Ibland kanske vi har svårt att se Jehovas hand i vårt liv. Varför det? För att våra problem känns överväldigande. Då kanske vi glömmer att tänka på allt som Jehova redan har gjort för oss. När drottning Isebel var ute efter att döda Elia blev han rädd och glömde faktiskt bort hur Jehova hade ställt upp för honom tidigare. Det står i Bibeln att Elia ”bad att hans själ måtte dö”. (1 Kung. 19:1–4) Vad gjorde Elia för att få perspektiv på tillvaron igen? Han vände sig till Jehova för att få stöd och uppmuntran. (1 Kung. 19:14–18)

16. Vad kan vi göra för att se Gud även när vi har problem?

 16 Job blev så upptagen av sina problem att han inte kunde se sin situation ur Guds synvinkel. (Job 42:3–6) Är det så för oss ibland? Då kanske vi också behöver anstränga oss lite mer för att se Gud. Hur kan vi göra det? Vi kan läsa och meditera över det Bibeln har att säga om vår situation. När vi får upp ögonen för hur mycket Jehova hjälper oss kommer vi att kunna säga som Job: ”Genom hörsägen hade jag hört om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.”

Använder Jehova dig för att hjälpa andra att se honom? (Se paragraf 17, 18.)

17, 18. a) Hur kan du se Jehovas hand i ditt eget liv? b) Berätta en erfarenhet som visar hur Jehova hjälper oss i vår tid.

17 Hur kan du se Jehovas hand i ditt eget liv? Vi kan ta några exempel. Du kanske känner att Jehova påverkade saker och ting så att du hittade sanningen. Du kanske har varit på ett möte någon gång och hört ett tal som fick dig att säga: ”Det var precis vad jag behövde!” Eller har du fått bönesvar? Har du någon gång bestämt dig för att göra mer i tjänsten och sedan sett hur Jehova har hjälpt dig att lösa det rent praktiskt? Eller har du sagt upp dig från ett jobb för sanningens skull och sett att Jehova har uppfyllt sitt löfte om att aldrig överge dig? (Hebr. 13:5) Om vi håller oss nära Jehova ser vi tydligt att han hjälper oss på många olika sätt.

18 En syster från Kenya som heter Sarah berättar: ”Jag bad till Jehova angående en kvinna som jag studerade med. Hon verkade inte uppskatta bibelstudiet, så jag frågade Jehova om jag borde sluta studera med henne. Jag hade knappt hunnit säga amen förrän telefonen ringde. Det var kvinnan jag studerade med som undrade om hon fick följa med till mötet. Jag blev alldeles paff!” Du kan också lägga märke till hur Jehova hjälper dig om du håller utkik efter det. Rhonna, en syster i Asien, säger: ”Det tar lite tid att lära sig att se Jehovas vägledning. Men när man väl har gjort det är det helt fantastiskt att se hur mycket han bryr sig om oss!”

19. Vad mer behövs för att vi ska se Gud?

19 Jesus sa: ”Lyckliga är de renhjärtade, eftersom de skall se Gud.” (Matt. 5:8) Hur kan vi vara renhjärtade? Vi måste se till att våra tankar är rena, och vi måste sluta göra sådant som är fel. (Läs 2 Korinthierna 4:2.) När vi stärker vår andlighet och gör det som är rätt blir vi sådana som ser Gud. I nästa artikel ska vi undersöka något som kan hjälpa oss att se Jehovas hand ännu tydligare i vårt liv – vår tro.