Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Fortsätt att meditera över andliga sanningar

Fortsätt att meditera över andliga sanningar

”Begrunda detta, gå helt upp i detta, så att dina framsteg kan vara uppenbara för alla.” (1 TIM. 4:15)

SÅNGER: 57, 52

1, 2. Vad gör den mänskliga hjärnan helt unik?

DEN mänskliga hjärnan är helt unik. Vi kan till exempel lära oss språk, och det gör det möjligt för oss att läsa, skriva, prata och förstå andra. Det gör också att vi kan be till Jehova och sjunga lovsånger till honom. När vi gör de här sakerna samverkar olika delar av hjärnan och neuronnätverk på ett häpnadsväckande sätt som forskarna fortfarande inte helt förstår. Som en språkprofessor uttrycker det är ”barns förmåga att lära sig ett språk ... ett utmärkande drag hos [oss människor]”.

2 Vår förmåga att använda språk är ett underverk och en gåva från Jehova. (Ps. 139:14; Upp. 4:11) Men vi har också fått en annan gåva som gör oss människor unika. Till skillnad från djuren är vi skapade ”till Guds avbild”. Vi har en fri vilja och kan välja att använda vår språkliga förmåga till att lovprisa och ära Jehova. (1 Mos. 1:27)

3. Vilken gåva från Jehova kan göra oss visa?

3 Jehova har också gett oss Bibeln, som nu finns översatt helt eller delvis på över 2 800 språk. Genom sitt ord visar Jehova hur han vill att vi ska tjäna och lovprisa honom, och när  vi mediterar över det vi läser i Bibeln får vi hjälp att tänka som han gör. (Ps. 40:5; 92:5; 139:17) När hans tankar blir våra tankar, får vi den vishet vi behöver för att bli räddade och kunna leva för evigt. (Läs 2 Timoteus 3:14–17.)

4. Vad betyder det att meditera, och vilka frågor ska vi se närmare på?

4 Att meditera betyder att tänka djupt och koncentrerat på något, och det kan gälla både sådant som är bra och sådant som är dåligt. (Ps. 77:12; Ords. 24:1, 2) Det allra bästa vi kan meditera över är det vi får lära oss om Jehova Gud och hans son, Jesus Kristus. (Joh. 17:3) I den här artikeln ska vi därför se närmare på följande frågor: Hur kan vi läsa på ett sätt som gör det lättare för oss att meditera? Vad kan vi meditera över? Och hur kan vi göra meditation till en trevlig vana?

GÖR DITT STUDIUM MENINGSFULLT OCH GIVANDE

5, 6. Vad kan göra det lättare för oss att förstå och komma ihåg det vi läser?

5 Tack vare vår hjärna kan vi göra fantastiska saker, ibland till och med utan medveten ansträngning. När vi till exempel andas, går eller cyklar är det som om hjärnan går på ”autopilot”, vi behöver inte ens tänka på vad vi gör. Men tyvärr händer ibland något liknande när vi läser. Därför är det viktigt att vi fokuserar på innebörden i det vi läser. Så när du har läst igenom ett stycke eller ska börja på en ny underrubrik i en publikation, stanna då upp och fundera en stund på det du just har läst, och fråga dig om du verkligen har förstått det. Om man är okoncentrerad eller blir distraherad kan tankarna lätt fara i väg, och då får man inte ut så mycket av läsningen. Så hur kan man undvika det?

6 Forskning visar att om man uttalar de ord man läser när man studerar, blir det lättare att komma ihåg det man har läst. Jehova, som har skapat vår hjärna, vet det mycket väl, och det var därför han uppmanade Josua att läsa hans lagbok ”med låg röst”. (Läs Josua 1:8.) Så om du läser Bibeln med dämpad eller låg röst kommer du antagligen att märka att det du läser gör starkare intryck på dig och att du lättare kan behålla koncentrationen.

7. När är det bäst att meditera över tankar i Bibeln? (Se den inledande bilden.)

7 Att läsa kanske inte är så ansträngande i sig, men att tänka igenom det man har läst kräver koncentration. Det är därför vår ofullkomliga hjärna så lätt byter spår till något som är enklare och mindre krävande. Det bästa är därför att vi mediterar när vi har det tyst och lugnt omkring oss och inte är trötta. Psalmisten mediterade när han låg sömnlös på nätterna. (Ps. 63:6) Och Jesus, som var fullkomlig, ville gärna gå undan till en lugn plats när han skulle be och meditera. (Luk. 6:12)

FINA TANKAR ATT MEDITERA ÖVER

8. a) Vad kan vi meditera över? b) Hur reagerar Jehova när vi pratar med andra om honom?

8 Förutom det vi läser i Bibeln finns det mycket annat vi kan reflektera över. När du till exempel ser något fantastiskt i skapelsen, stanna då upp och fråga dig: Vad lär det här mig om Jehova? Sådana tankar kommer säkert att få dig att vilja tacka Jehova i bön. Och om du är tillsammans med andra kanske du vill dela dina tankar och känslor med dem.  (Ps. 104:24; Apg. 14:17) Hur reagerar Jehova när vi tänker på honom, ber till honom och pratar om honom? Uppskattar han det? Bibeln ger oss svaret. I en profetia som uppfylls nu i de sista dagarna får vi följande försäkran: ”Då talade de som fruktar Jehova med varandra, var och en med sin kamrat, och Jehova gav akt och lyssnade. Och en minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Jehova och för dem som tänker på hans namn.” (Mal. 3:16)

Brukar du tänka på dem som du studerar med och fundera på vilka behov och omständigheter de har? (Se paragraf 9.)

9. a) Vad sa Paulus att Timoteus skulle begrunda? b) Hur kan vi tillämpa Paulus råd när vi förbereder oss för tjänsten?

9 Paulus uppmanade Timoteus att begrunda, eller meditera över, hur hans tal, hans uppförande och hans undervisning påverkade andra. (Läs 1 Timoteus 4:12–16.) Precis som Timoteus är vi också engagerade i andliga aktiviteter som kräver en hel del tankearbete. Vi behöver till exempel ta oss tid att meditera när vi förbereder oss för att leda ett bibelstudium. Vi kan fundera på vilka synpunktsfrågor eller illustrationer som skulle kunna hjälpa personen vi studerar med att göra framsteg. Det här gör att vi stärker vår egen tro, och vi blir också mer entusiastiska och bättre på att undervisa. Samma sak gäller när vi gör vårt ”hjärta berett” för att ta del i tjänsten från hus till hus. (Läs Esra 7:10.) Vi skulle kanske kunna läsa ett kapitel i Apostlagärningarna för att få vår entusiasm för tjänsten att ”flamma upp”. (2 Tim. 1:6) Vi kan också tänka igenom vilka bibelställen som skulle passa bra att visa i tjänsten den dagen och vilka publikationer vi skulle kunna erbjuda. Vilka bor på vårt distrikt? Vad skulle de kunna vara intresserade av?  När vi förbereder oss på det här sättet kan vi använda Guds ord på ett effektivt sätt och vittna med ”ande och kraft”. (1 Kor. 2:4)

10. Ge ytterligare exempel på sådant som vi kan meditera över.

10 Brukar du göra anteckningar vid våra möten och sammankomster? När du går igenom dina anteckningar kan du fundera på vad du har lärt dig från Guds ord och från hans organisation. Vi får också aktuell information att läsa och begrunda i Vakttornet och Vakna! varje månad och i den litteratur vi får vid våra sammankomster. När du läser ”Årsboken”, brukar du då stanna upp lite mellan de olika erfarenheterna och tänka igenom det du just har läst? Om du gör det kommer innehållet troligen att beröra dig mer. När vi läser vår litteratur kan vi också stryka under huvudtankar och göra anteckningar i marginalen. Det kan vi sedan ha glädje av när vi ska förbereda oss för ett återbesök, ett herdebesök eller ett tal. Och viktigast av allt: Om vi då och då stannar upp och mediterar över det vi läser ger det oss tid att låta tankarna sjunka ner i vårt hjärta och att tacka Jehova för allt det fina han lär oss.

MEDITERA ÖVER GUDS ORD VARJE DAG

11. Vad bör vi först och främst meditera över, och varför det? (Se också fotnoten.)

11 Den bok vi först och främst vill läsa och begrunda är naturligtvis Bibeln. Men tänk om du skulle hamna i en situation där du inte har tillgång till någon bibel. * Då skulle du ändå kunna meditera över sådant som du lagt på minnet, till exempel favoritbibelställen eller texter i våra Rikets sånger. (Apg. 16:25) Dessutom kan Guds ande påminna dig om de dyrbara sanningar som du har lärt dig. (Joh. 14:26)

12. Hur skulle vi kunna lägga upp vår bibelläsning?

12 Hur skulle vi kunna lägga upp vår dagliga bibelläsning? Några dagar i veckan kanske vi kan läsa och meditera över de kapitel som är aktuella i teokratiska skolan. Andra dagar kanske vi kan läsa evangelieskildringarna och meditera över det Jesus sa och gjorde. (Rom. 10:17; Hebr. 12:2; 1 Petr. 2:21) Vi har ju också en fin bok som tar upp det som hände i Jesus liv i kronologisk ordning, och om vi läser den parallellt med evangelierna kan vi få ut ännu mer av bibelläsningen. (Joh. 14:6)

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT MEDITERA?

13, 14. Varför är det så viktigt att vi mediterar över andliga ämnen, och vad kommer det att motivera oss att göra?

13 När man mediterar över andliga ämnen får man hjälp att gå framåt och bli en mogen kristen. (Hebr. 5:14; 6:1) Men om man sällan tänker på Jehova och Jesus kan man helt enkelt inte bevara sin tro stark, och då är risken stor att man glider bort eller till och med drar sig bort från sanningen. (Hebr. 2:1; 3:12) Jesus sa att om vi inte tar emot Guds ord ”med ett rätt och gott hjärta”, kan vi inte hålla fast vid det. I stället skulle vi lätt kunna ”ryckas med av livets bekymmer och rikedom och njutningar”. (Luk. 8:14, 15)

14 Därför vill vi fortsätta att läsa och studera Bibeln på djupet och lära känna  Jehova bättre. Det kommer att få oss att vilja återspegla hans egenskaper och personlighet. (2 Kor. 3:18) Och tänk att vi kan få fortsätta att lära känna vår kärleksfulle himmelske Far och efterlikna honom evigheten igenom. Vilken förmån! (Pred. 3:11)

15, 16. a) Vilken nytta har vi personligen av att tänka på andliga sanningar? b) Varför kan det ibland vara svårt att meditera, men varför ska vi inte ge upp?

15 När vi tänker djupt på andliga ämnen hjälper det oss att bevara vår entusiasm för sanningen. Då kan vi också uppmuntra våra bröder och systrar och dem vi träffar i tjänsten. Och när vi mediterar över Jehovas största gåva, Jesus lösenoffer, känner vi en enorm tacksamhet över att få ha en nära vänskap med vår himmelske Far. (Rom. 3:24; Jak. 4:8) Mark, en broder från Sydafrika, satt tre år i fängelse på grund av sin kristna neutralitet. Han säger: ”Att meditera är som att vara med om ett spännande äventyr. Ju mer vi mediterar över andliga saker, desto fler nya sidor upptäcker vi hos vår Gud, Jehova. Ibland när jag känner mig lite låg eller oroar mig för framtiden, tar jag fram Bibeln och mediterar över något avsnitt i den. Det gör att jag känner mig mycket lugnare.”

16 Det är så mycket som distraherar i den här världen att det ibland kan vara svårt att få tid att tänka djupt på andliga sanningar. Patrick, en broder från Afrika, säger: ”Mitt huvud är som en brevlåda full med all möjlig information, både önskad och oönskad, som måste sorteras varje dag. När jag försöker få ordning på det som rör sig i mitt sinne, hittar jag ofta ’oroande tankar’, och de måste jag ta upp med Jehova i bön innan jag kan tänka klart. Även om det här gör att det tar ett litet tag innan jag kan börja meditera över andliga ämnen, känner jag att jag kommer närmare Jehova. Mitt sinne blir mer mottagligt, och jag kan förstå sanningen bättre.” (Ps. 94:19) Vi har verkligen stor nytta av att ”dagligen [forska] i Skrifterna” och att meditera över det vi får lära oss. (Apg. 17:11)

HUR FÅR MAN TID?

17. Hur får du tid att meditera?

17 En del går upp tidigt på morgonen för att läsa, meditera och be. Andra utnyttjar sin lunchrast. Vilken tid passar dig? Kanske tidigt på kvällen eller innan du ska sova? Vissa tycker om att läsa Bibeln både på morgonen och på kvällen. Oavsett när vi väljer att läsa, så behöver vi göra det regelbundet, ”dag och natt”. (Jos. 1:8) Det viktiga är att vi köper loss tid från sådant som är mindre viktigt så att vi kan meditera över Guds ord varje dag. (Ef. 5:15, 16)

18. Vad lovar Bibeln alla som begrundar Guds ord varje dag och försöker tillämpa det de får lära sig?

18 Bibeln lovar att Jehova kommer att välsigna alla som begrundar hans ord och anstränger sig för att tillämpa det de får lära sig. (Läs Psalm 1:1–3.) Jesus sa: ”Lyckliga är ... de som hör Guds ord och bevarar det!” (Luk. 11:28) Och sist men inte minst: När vi tänker på andliga sanningar varje dag motiverar det oss att ära skaparen av vår fantastiska hjärna, Jehova Gud. Han kommer då att ge oss lycka redan nu och evigt liv i sin rättfärdiga nya värld. (Jak. 1:25; Upp. 1:3)

^ § 11 Se artikeln ”Vår kamp att bevara oss andligt starka” i Vakttornet för 1 december 2006.