Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Oktober 2015

”Ge oss mera tro”

”Ge oss mera tro”

”Hjälp mig där jag brister i tro!” (MARK. 9:24)

SÅNGER: 81, 135

1. Hur viktigt är det att ha tro? (Se den inledande bilden.)

HAR du någonsin undrat: Kommer Jehova att vilja rädda mig i den stora vedermödan och låta mig få överleva in i den nya världen? Självklart krävs det en hel del för att få överleva, men Paulus lyfter fram något som är extra viktigt: ”Utan tro är det omöjligt att behaga [Gud].” (Hebr. 11:6) Det kanske låter väldigt grundläggande, men faktum är att alla inte har tro. (2 Thess. 3:2) De här verserna visar hur viktigt det är att vi bygger upp en stark tro.

2, 3. a) Vad lär vi oss av Petrus ord? b) Vilka frågor ska vi få svar på?

Petrus visade att det är viktigt att vår tro har en prövad äkthet. Han sa att den då skulle ”befinnas vara orsak till pris och härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse”. (Läs 1 Petrus 1:7.) Den stora vedermödan närmar sig med stormsteg. Därför vill vi arbeta på vår tro så att vi är bland dem som blir belönade av Jesus vid hans uppenbarelse. Vi vill vara sådana ”som har tro, så att själen bevaras vid liv”. (Hebr. 10:39) För att kunna nå det målet säger vi: ”Hjälp mig där jag brister i tro!” (Mark. 9:24) Eller som apostlarna uttryckte det: ”Ge oss mera tro.” (Luk. 17:5)

3 I den här artikeln ska vi få svar på följande frågor: Hur  kan vi bygga upp vår tro? Hur kan vi visa att vi har tro? Hur vet vi att Jehova kommer att ge oss mer tro när vi ber om det?

BYGG UPP DIN TRO

4. Vilka exempel kan motivera oss att stärka vår tro?

4 Vi kan lära oss mycket av exemplen i Bibeln, för ”allt som skrivits förr ... har skrivits till vår undervisning”. (Rom. 15:4) När vi läser om sådana som Abraham, Sara, Isak, Jakob, Mose, Rahab, Gideon och Barak blir vi motiverade att stärka vår egen tro. (Hebr. 11:32–35) Nutida exempel på bröder och systrar som visat enastående tro kan också vara motiverande. *

5. Hur visade Elia att han hade stark tro, och vad kan vi fråga oss?

5 Ett bra exempel från Bibeln är profeten Elia. Tänk på följande händelser som visar hans bergfasta tro på Jehova. När Elia talade om för kung Ahab att Jehova tänkte sända en torka över landet, sa Elia med övertygelse: ”Så sant Jehova ... lever, ... det skall under dessa år varken falla dagg eller regn annat än på mitt ords befallning!” (1 Kung. 17:1) Dessutom litade Elia fullständigt på att Jehova skulle ge honom och andra vad de behövde under torkan. (1 Kung. 17:4, 5, 13, 14) Han var också säker på att Jehova kunde uppväcka ett barn från döden. (1 Kung. 17:21) Han tvivlade inte en sekund på att Jehova skulle sända eld från himlen för att bränna upp hans offer på berget Karmel. (1 Kung. 18:24, 37) Och innan det ens hade fallit en droppe regn sa Elia till Ahab: ”Gå dit upp, ät och drick, för nu hörs bruset av ett störtregn.” (1 Kung. 18:41) När vi läser om de här händelserna kan vi fråga oss: Har jag lika stark tro som Elia?

HUR KAN VI BYGGA UPP VÅR TRO?

6. Vad behöver vi få från Jehova för att kunna stärka vår tro?

6 Vi kan inte få stark tro på ren vilja. Tro är en del av Guds heliga andes frukt. (Gal. 5:22) Vi gör därför klokt i att göra som Jesus sa och be om mer helig ande. Jesus lovade att Jehova kommer att ”ge helig ande åt dem som ber honom”. (Luk. 11:13)

7. Förklara hur vi kan hålla vår tro levande.

7 När vi väl byggt upp vår tro, måste vi fortsätta att underhålla den. Vi kan jämföra vår tro med en eld. När man tänder en brasa kan det till en början flamma upp kraftiga lågor. Men vad händer om man inte underhåller elden? Då kommer den så småningom att falna, och i slutändan blir de glödande kolen bara en kall askhög. Men om man då och då lägger ved på brasan kan man hålla liv i elden hur länge som helst. Det är på samma sätt med vår tro. Vi kan underhålla vår tro genom att läsa Bibeln varje dag. Då kommer vår kärlek till Bibeln och Jehova att växa, och vår tro blir ännu starkare.

8. Vad kan vi göra för att bevara en stark tro?

8 Vad mer kan du göra för att hålla din tro stark? Nöj dig inte med det du  lärde dig fram till ditt dop. (Hebr. 6:1, 2) Om du undersöker profetior i Bibeln som redan har gått i uppfyllelse kommer det att göra din tro fastare. Du kan även använda Guds ord för att kontrollera om din tro håller måttet och är tillräckligt stark. (Läs Jakob 1:25; 2:24, 26.)

9, 10. Hur kan vi få starkare tro av a) bra umgänge? b) våra möten? c) att gå i tjänsten?

9 Paulus sa till sina medtroende att de kunde få ”ett utbyte av uppmuntran ... genom att var och en blir uppmuntrad av den andres tro”. (Rom. 1:12) När vi är tillsammans med vännerna i församlingen kan vi stärka varandras tro. Det här gäller i synnerhet när vi umgås med dem som har en ”prövad” tro. (Jak. 1:3) Dåligt umgänge raserar vår tro, men bra umgänge bygger upp den. (1 Kor. 15:33) Det är ett av skälen till att vi uppmanas att regelbundet gå på mötena och uppmuntra varandra. (Läs Hebréerna 10:24, 25.) Ett annat skäl är att själva undervisningen vid våra möten bygger upp vår tro. Det är precis som Paulus skriver: ”Tron [kommer] av det man hör.” (Rom. 10:17) Är mötena ett stående inslag i ditt liv?

10 Dessutom ger tjänsten oss bra möjligheter att bygga upp både vår egen och andras tro. När vi går i tjänsten får vi hjälp att utveckla samma mod och tillit till Jehova som de första kristna hade. (Apg. 4:17–20; 13:46)

11. Hur kunde Kaleb och Josua ha så stark tro, och hur kan vi efterlikna dem?

11 Vår tro blir starkare när vi ser hur Jehova hjälper oss och svarar på våra böner. Så var det för Kaleb och Josua. De visade tro på Jehova när de var spioner i det utlovade landet. Och under åren som följde växte sig deras tro ännu starkare när de gång på gång såg att Jehova hjälpte dem. Det är inte att undra på att Josua sa till israeliterna: ”Inte ett enda av alla de goda ord som Jehova, er Gud, har talat till er har slagit fel.” Han sa också: ”Så frukta nu Jehova och tjäna honom oklanderligt och i sanning ... Jag och mitt hushåll, vi vill tjäna Jehova.” (Jos. 23:14; 24:14, 15) Vi kan få en liknande övertygelse när vi litar på Jehova och ser att han hjälper oss. (Ps. 34:8)

HUR KAN VI VISA VÅR TRO?

12. Hur kan vi visa att vi har tro?

12 Hur kan vi visa att vi har en stark och levande tro? Svaret finns i Jakobs ord: ”Jag skall visa dig min tro genom mina gärningar.” (Jak. 2:18) Ja, en stark tro syns på det vi gör. Vi ska se på några exempel.

Vi visar vår starka tro när vi gör allt vi kan i tjänsten. (Se paragraf 13.)

13. Vilket samband finns det mellan vår tro och vår tjänst?

13 Ett riktigt bra sätt att visa vår tro är att gå i tjänsten. Varför är det så? Därför att predikoarbetet förutsätter att vi tror att slutet är nära och att Guds bestämda tid ”inte [skall] bli försenad”. (Hab. 2:3) Vi kan ta reda på hur stark tro vi har genom att fråga oss själva: Hur viktig är tjänsten för mig? Gör jag allt jag kan för att berätta för andra om Gud? Försöker jag hitta möjligheter att göra mer i tjänsten? (2 Kor. 13:5) Att avge ”offentlig bekännelse till räddning” är alltså ett mycket bra sätt att visa tro på. (Läs Romarna 10:10.)

14, 15. a) Hur kan vi visa vår tro i vardagen? b) Berätta en erfarenhet som visar hur tro kan komma till uttryck i handling.

 14 Vi kan också visa vår tro när vi tar itu med utmaningar i vår vardag. Oavsett om vi är fattiga, sjuka, modfällda, deprimerade eller har annat att kämpa med litar vi på att Jehova och Jesus kommer att ge oss ”hjälp i rätt tid”. (Hebr. 4:16) Vi visar sådan tro när vi ber Jehova om sådant vi behöver. Och vi kan be om mer än bara våra andliga behov, för Jesus sa att vi kunde be om ”vårt bröd för dagen efter dagens behov”. (Luk. 11:3) Det finns bibliska skildringar som övertygar oss om att Jehova kan ta hand om oss. Under en svår torka i Israel gav Jehova Elia både mat och vatten. Bibeln säger att ”korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen, och han drack av regnfloden”. (1 Kung. 17:3–6) Vi är helt säkra på att Jehova kan styra händelseutvecklingen så att vi också får det vi behöver.

Vi kan visa vår tro när vi tar itu med utmaningar i vår vardag. (Se paragraf 14.)

15 Vi vet att om vi använder bibliska principer kommer vi att kunna ta hand om vår familj. Rebecca, en gift syster i Asien, kan skriva under på det. Hennes familj har praktiserat råden i Ordspråksboken 10:4 och Matteus 6:33 genom att vara arbetsamma och sätta sanningen främst i livet. Hon kommer ihåg när hennes man kände att hans jobb påverkade familjens andlighet negativt och därför valde att säga upp sig. Men hur skulle de kunna försörja sina fyra barn? Rebecca berättar: ”Vi började tillverka och sälja sötsaker. Under de här åren kände vi aldrig någonsin att Jehova övergav oss. Vi har alltid haft mat på bordet.” Har du varit med om något liknande som har stärkt din tro?

16. Vad blir resultatet om vi följer Jehovas vägledning?

16 Vi kan vara helt säkra på att allt  blir till det bästa om vi följer Jehovas vägledning. Paulus citerade Habackuk när han skrev: ”Den rättfärdige skall leva på grund av tro.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Det är därför nödvändigt att vi tror på den ende som kan hjälpa oss. Paulus påminner oss om att Gud är den som ”i enlighet med sin kraft som är verksam i oss, kan göra oändligt mycket mer än allt vad vi ber om eller föreställer oss”. (Ef. 3:20) Som Jehovas folk gör vi allt vi kan för att göra hans vilja, men vi vet också att vi har våra begränsningar. Därför är vi glada och tacksamma för att Jehova är med oss och välsignar våra ansträngningar.

BE GUD OM MER TRO

17. a) Hur blev apostlarnas begäran om mer tro besvarad? b) Varför kan vi vara säkra på att vi får mer tro när vi ber om det?

17 När vi har gått igenom den här artikeln kanske vi känner likadant som apostlarna, som sa till Jesus: ”Ge oss mera tro.” (Luk. 17:5) Deras begäran blev besvarad, framför allt vid pingsten år 33 v.t. när de fick helig ande och en djupare förståelse av Guds avsikt. Det stärkte deras tro, och till följd av det sjösatte de den största predikokampanjen dittills. (Kol. 1:23) Hur är det i dag? Får vi mer tro om vi ber om det? Bibeln säger att vi får sådant vi ”ber om i överensstämmelse med hans [Guds] vilja”. (1 Joh. 5:14)

18. Hur välsignar Jehova dem som arbetar på sin tro?

18 Jehova tycker helt klart om när vi litar på honom, och han besvarar våra böner om mer tro. Med hans hjälp kommer vår tro att kunna växa sig ännu starkare, vilket leder till att vi kommer att ”räknas värdiga Guds kungarike”. (2 Thess. 1:3, 5)

^ § 4 Några exempel är Lillian Gobitas Klose (Vakna! för 22 juli 1993), Feliks Borys (Vakna! för 22 februari 1994) och Josephine Elias (Vakna! för september 2009).