”Syftet med denna befallning är ... kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete.” (1 TIM. 1:5)

SÅNGER: 57, 48

1, 2. Vem har gett oss människor ett samvete, och varför är vi tacksamma för det?

JEHOVA GUD skapade de första människorna med en fri vilja, dvs. med friheten att göra olika val. För att hjälpa dem att göra förståndiga val gav han dem en värdefull guide – samvetet, en inre känsla för vad som är rätt och fel. Om vi använder samvetet på rätt sätt kan det hjälpa oss att göra bra saker och undvika att göra sådant som är fel. Vårt samvete är med andra ord ett bevis för att Jehova älskar oss och vill att det ska gå bra för oss.

2 En del människor i vår tid gör det som är rätt och hatar det som är ont även om de inte känner till Bibelns normer. (Läs Romarna 2:14, 15.) Varför det? Därför att de har ett samvete. Samvetet hindrar många från att göra hemska saker. Tänk hur det skulle se ut i världen om ingen hade ett samvete! Vi skulle säkert höra talas om ännu mer ondska än vi gör i dag. Vi är verkligen tacksamma för att Jehova har gett oss människor ett samvete!

3. Vilken nytta har vi av ett väl övat samvete?

 3 De flesta människor tänker inte på att samvetet behöver övas. Men vi som tjänar Jehova vill att de signaler vi får från vårt samvete ska stämma överens med Bibelns normer för vad som är rätt och fel och vad som är bra och dåligt. När vi har ett väl övat samvete får det en mycket positiv inverkan på hela församlingen. Men att öva och använda sitt samvete är inte bara en intellektuell process. I Bibeln kopplas ett gott samvete ihop med tro och kärlek. Paulus skrev: ”Syftet med denna befallning är ju kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av tro fri från hyckleri.” (1 Tim. 1:5) När vi övar vårt samvete och följer det, får vi djupare kärlek till Jehova och starkare tro på honom. Hur vi använder vårt samvete säger i själva verket mycket om vår andlighet. Det visar hur vi är innerst inne och hur angelägna vi är om att göra Jehovas vilja. Ja, ditt samvete avslöjar vem du egentligen är.

4. Hur kan vi öva vårt samvete?

4 Hur kan vi då öva vårt samvete? Vi behöver studera Bibeln regelbundet och stanna upp och tänka igenom det vi läser. Vi behöver också be om Jehovas hjälp att kunna omsätta det vi lär oss i praktiken. Det betyder alltså att vi måste göra mer än att bara samla fakta och lära oss regler. När vi studerar Bibeln vill vi lära känna Jehova bättre och lära oss mer om hans personlighet, hans egenskaper och vad han tycker om och inte tycker om. Då kan man säga att vi kalibrerar vårt samvete efter Jehovas normer. Ju mer vi övar vårt samvete, desto bättre blir vi på att tänka som han gör.

5. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

5 Men vi kanske undrar: Hur kan ett väl övat samvete hjälpa oss när vi ska fatta olika beslut? Hur kan vi respektera våra bröders och systrars samveten? Och hur kan samvetet motivera oss att göra gott mot andra? I den här artikeln ska vi se närmare på tre områden där vi har nytta av ett väl övat samvete: 1) hälsovård, 2) avkoppling och underhållning och 3) tjänsten på fältet.

VAR BALANSERAD

6. Vilka frågor kan uppstå när det gäller hälsovård?

6 Bibeln uppmanar oss att undvika sådant som är skadligt och att vara måttliga i våra vanor, till exempel när det gäller mat och dryck. (Ords. 23:20; 2 Kor. 7:1) När vi följer Bibelns principer kan det ha en positiv inverkan på vår hälsa, även om ingen av oss kommer undan krämpor och stigande ålder. I en del länder erbjuds både konventionell vård och alternativa behandlingsformer. Avdelningskontor runt om i världen får emellanåt brev från bröder och systrar som har frågor kring olika behandlingar. Många undrar om man som ett Jehovas vittne kan acceptera vissa behandlingar eller inte.

7. Vad kan hjälpa oss att fatta beslut när det gäller medicinska behandlingar?

7 Varken avdelningskontoren eller äldstebröderna i församlingen har rätt att fatta beslut åt bröder och systrar i hälsofrågor, inte ens om de skulle bli tillfrågade. (Gal. 6:5) Men de kan naturligtvis påminna någon om vad Jehova har sagt för att hjälpa honom eller henne att fatta ett förståndigt beslut. Vi som kristna måste till exempel komma ihåg Bibelns befallning om att vi ska avhålla oss från blod. (Apg. 15:29) Den här befallningen utesluter självklart behandlingsformer där det ingår att man  tar emot helblod eller någon av dess fyra huvudkomponenter. Den insikten kan också påverka en kristens samvete när han eller hon fattar ett personligt beslut om fraktioner, dvs. mindre beståndsdelar som utvunnits från någon av blodets fyra huvudkomponenter. * Vilka andra bibliska principer kan hjälpa oss att fatta förståndiga beslut i samband med medicinska behandlingar?

8. Hur kan Filipperna 4:5 hjälpa oss att fatta förståndiga beslut i hälsofrågor?

8 Ordspråksboken 14:15 står det: ”Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar på sina steg.” En del sjukdomar kanske inte har något känt botemedel. Vi behöver därför vara försiktiga när vi hör talas om behandlingar som påstås bota olika sjukdomar utan att det finns några belägg för det. Paulus skrev: ”Låt er resonlighet bli känd för alla människor.” (Fil. 4:5) Om vi är resonliga och balanserade kan det hindra oss från att lägga så mycket tid på hälsovård att tjänsten för Jehova kommer i skymundan. Om vi låter vår hälsa bli det viktigaste i livet, riskerar vi att bli självcentrerade. (Fil. 2:4) Vi vet att vi inte kan få fullkomlig hälsa i den här världsordningen. Därför vill vi fokusera på det som är allra viktigast – vår tillbedjan av Jehova. (Läs Filipperna 1:10.)

Försöker du tvinga på andra dina egna uppfattningar? (Se paragraf 9.)

9. Hur påverkar Romarna 14:13, 19 våra beslut i hälsofrågor, och vad skulle kunna äventyra enheten i församlingen?

9 Balanserade kristna försöker inte tvinga på andra sina egna uppfattningar. I ett europeiskt land var det ett gift par som ivrigt propagerade för olika kosttillskott och en viss diet. De övertalade en del vänner att använda de här preparaten, men andra valde att inte göra det. Med tiden visade det sig att resultaten inte motsvarade förväntningarna, och många blev väldigt besvikna. Det här paret hade givetvis full rätt att välja om de själva skulle följa en viss diet eller äta de här preparaten. Men hur klokt var det egentligen att riskera enheten i församlingen för en sådan sak? En del av de första kristna i Rom hade olika åsikter om vilken mat man kunde äta och hur man skulle betrakta vissa dagar. Vilket råd fick de av Paulus? Han sa: ”Den ene anser att en dag är förmer än en annan; den andre anser att alla dagar är lika; var och en bör vara fullt övertygad i sitt eget sinne.” Det viktiga var att de inte gjorde något som fick andra att snava och falla. (Läs Romarna 14:5, 13, 15, 19, 20.)

10. Varför ska vi respektera andras personliga beslut? (Se den inledande bilden.)

10 Ibland kanske vi inte förstår varför en broder eller syster fattar ett visst beslut  i en personlig fråga. Vad gör vi då? Vi ska inte vara snabba att döma eller försöka få honom eller henne att ändra sig. Den här brodern eller systern kanske fortfarande har ett ”svagt” samvete som behöver övas eller som är alltför känsligt i vissa frågor. (1 Kor. 8:11, 12) I stället kanske vi behöver granska oss själva. Kan det vara vårt eget samvete som behöver komma mer i linje med Jehovas principer? Vi måste alla fatta våra egna beslut när det gäller hälsofrågor och sedan ta ansvar för de besluten.

AVKOPPLING OCH UNDERHÅLLNING

11, 12. Hur kan Bibeln hjälpa oss när vi ska välja underhållning?

11 Jehova skapade oss människor så att vi kan njuta av avkoppling och få ny energi av den. Salomo skrev att det finns ”en tid att skratta” och ”en tid att dansa omkring”. (Pred. 3:4) Men all avkoppling och underhållning är inte nyttig eller uppbyggande. Det är inte heller bra att lägga alltför mycket tid på sådant. Så hur kan vårt samvete hjälpa oss att välja underhållning som är sund och bra?

12 I Bibeln varnas vi för ”köttets gärningar”. I det ingår ”otukt, orenhet, tygellöshet, avgudadyrkan, utövande av spiritism, fientligheter, osämja, svartsjuka, vredesutbrott, stridslystnad, söndringar, sekter, känslor av avund, dryckesorgier, vilt festande och sådant som är likt detta”. Paulus skrev: ”De som ägnar sig åt sådant skall inte ärva Guds kungarike.” (Gal. 5:19–21) Med tanke på det kan vi fråga oss själva: Får mitt samvete mig att undvika sporter som är våldsamma eller som gör mig aggressiv, nationalistisk eller överdrivet tävlingsinriktad? Säger mitt samvete ifrån när jag frestas att se en film som innehåller pornografiska scener eller som skönmålar sexuell omoral, omåttligt drickande eller spiritism?

13. Hur kan 1 Timoteus 4:8 och Ordspråksboken 13:20 hjälpa oss när vi ska välja fritidsaktiviteter?

13 Bibeln innehåller flera principer som kan hjälpa oss att öva vårt samvete när det gäller fritidsaktiviteter. Det sägs till exempel att ”den kroppsliga övningen är ... nyttig till litet”. (1 Tim. 4:8) Många känner att de mår bättre och blir piggare när de tränar regelbundet. Men vad är bra att tänka på om vi vill träna tillsammans med andra? Ska vi göra det med vem som helst? I Ordspråksboken 13:20 står det: ”Den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa.” Visar inte det här att vi behöver vara selektiva när vi väljer vad vi ska göra på fritiden och att vi måste lyssna på signalerna från vårt samvete?

14. Hur tillämpade en familj principen i Romarna 14:2–4?

14 Christian och Daniela har två döttrar i tonåren. Christian berättar: ”Vi pratade om avkoppling under vår andliga familjekväll. Vi var överens om att man kan göra mycket som är roligt, samtidigt som det finns annat man inte kan göra. Och vilka är det bra att umgås med? Vår ena dotter berättade om några ungdomar i församlingen som går i samma skola som hon och vad de gjorde på rasterna. Hon sa att det var jobbigt att en del av dem gjorde sådant som hon inte tyckte var okej, och hon kände sig pressad att göra likadant. Vi pratade om att vi alla har ett eget samvete och att vi måste låta det vägleda oss när vi väljer vad vi ska göra och med vem.” (Läs Romarna 14:2–4.)

Ett väl övat samvete kan hjälpa dig att undvika faror. (Se paragraf 14.)

15. Hur kan vi ha nytta av Matteus 6:33 när vi planerar in fritidsaktiviteter?

15 Frågan är också när vi kopplar av.  Låter vi möten, tjänst och personligt studium vara de viktigaste hållpunkterna i vårt schema? Eller kommer vi på oss med att försöka pressa in andliga aktiviteter mellan våra fritidsintressen? Vad prioriterar vi? Jesus sa: ”Fortsätt ... med att först söka kungariket och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt. 6:33) Får ditt samvete dig att följa Jesus råd när du planerar din vardag?

VI MOTIVERAS ATT GÅ I TJÄNSTEN

16. Vilken inverkan kan vårt samvete ha på vår tjänst?

16 Ett väl övat samvete varnar oss inte bara för att göra sådant som är fel. Det får oss också att göra det som är rätt. Vi kan först och främst göra det som är rätt genom att ta del i tjänsten från hus till hus och ta vara på tillfällen att vittna informellt. Det gjorde Paulus. Han skrev: ”Det är mig ... pålagt som ett tvång. Ja, ve mig, om jag inte förkunnade de goda nyheterna!” (1 Kor. 9:16) När vi efterliknar honom får vi ett gott samvete eftersom vi vet att vi har gjort det som är rätt. Och när vi predikar de goda nyheterna för andra vädjar vi till deras samveten. Paulus sa: ”Genom att göra sanningen känd rekommenderar vi oss själva åt varje människas samvete inför Gud.” (2 Kor. 4:2)

17. Hur följde en ung syster sitt samvete?

17 När Jacqueline var 16 skulle hon läsa om evolutionsteorin på biologin i skolan. ”På grund av mitt samvete ville jag inte delta i klassdiskussionerna lika mycket som jag brukade göra. Jag kunde bara inte hålla med. Så jag gick till min lärare och förklarade hur jag såg på saken. Jag blev förvånad över att han var så snäll, och han sa att jag kunde få berätta om skapelsen för hela klassen.” Jacqueline var så glad över att hon hade lyssnat till sitt väl övade samvete och att hon sedan gjorde något. Får ditt samvete dig att göra det som är rätt?

18. Varför är det viktigt för oss att ha ett väl fungerande samvete?

18 Vi vill göra allt vi kan för att följa Jehovas normer och principer i våra liv. Och vårt samvete kan hjälpa oss att göra just det. Vi kan öva vårt samvete genom att regelbundet studera Bibeln, meditera över det vi lär oss och sedan omsätta det i praktiken. Gör vi det blir vårt samvete en pålitlig och värdefull guide i vårt liv som kristna.

^ § 7 Se ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 juni 2004, sidan 29–31, och ”Bevara er själva i Guds kärlek”, sidan 215–218.