”Stå fasta i tron, ... bli starka.” (1 KOR. 16:13)

SÅNGER: 60, 64

1. a) Vad var Petrus med om på Galileiska sjön? (Se den inledande bilden.) b) Varför började Petrus sjunka?

EN STORMIG NATT kämpar Petrus och några andra lärjungar med att ro en båt över Galileiska sjön. Plötsligt får de syn på Jesus som kommer gående mot dem på sjön. Petrus ropar till Jesus att han vill komma ut och möta honom på vattnet. När Jesus ber honom komma, kliver han över kanten på båten och går på vågorna mot Jesus. Men bara några sekunder senare börjar Petrus sjunka. Varför det? Därför att han ser den hårda vinden och blir rädd. Han ropar på hjälp, och Jesus reagerar omedelbart. Han griper tag i Petrus och säger: ”Du med lite tro, varför gav du efter för tvivel?” (Matt. 14:24–32)

2. Vad ska vi gå igenom?

2 Vi ska analysera det Petrus var med om och ta reda på tre saker: 1) hur Petrus till att börja med visade att han litade på att Jehova kunde hjälpa honom, 2) varför hans tro började svikta och 3) vad som hjälpte honom att få tillbaka sin tro.  Det kommer att hjälpa oss att förstå hur vi kan ”stå fasta i tron”. (1 Kor. 16:13)

LITA PÅ ATT JEHOVA HJÄLPER DIG

3. Varför klev Petrus ur båten, och hur kan man säga att vi har gjort något liknande?

3 Petrus kunde kliva ur båten och gå på vattnet tack vare sin starka tro. Jesus hade kallat på honom, och Petrus litade på att Guds kraft skulle hjälpa honom precis som den hjälpte Jesus. Det var på samma sätt för oss när vi överlämnade oss åt Jehova och blev döpta. Jesus hade inbjudit oss att följa honom, och vi behövde ha tro på både Jehova och Jesus och lita på att de skulle hjälpa oss på olika sätt. (Joh. 14:1; läs 1 Petrus 2:21.)

4, 5. Varför är vår tro så värdefull?

4 Vår tro är något av det mest värdefulla vi har. Petrus tro gjorde att han kunde gå på vattnet, och på samma sätt får vår tro oss att göra sådant som verkar omöjligt ur ett mänskligt perspektiv. (Matt. 21:21, 22) Många av oss har gjort så stora förändringar i livet att de som kände oss tidigare knappt känner igen oss längre. Vi gjorde de här förändringarna med Jehovas hjälp, och vår tro på honom var drivkraften. (Läs Kolosserna 3:5–10.) Och när vår tro fick oss att överlämna oss åt honom blev vi hans vänner. Det hade aldrig gått utan hans hjälp. (Ef. 2:8)

5 Tron gör oss starka. När vi har tro kan vi stå emot angreppen från vår övermänsklige fiende, Djävulen. (Ef. 6:16) Och när vi litar på Jehova behöver vi inte känna oss så oroliga i svåra tider. Han lovar att vi ska få det vi behöver om vi har tro på honom och sätter sanningen främst. (Matt. 6:30–34) Dessutom kan tron leda till att vi får något som ingen människa kan få i egen kraft – evigt liv. (Joh. 3:16)

OM VI TAPPAR FOKUS KAN VI TAPPA TRON

6, 7. a) Vad skulle vinden och vågorna kring Petrus kunna jämföras med? b) Varför måste vi ta risken att vår tro kan försvagas på allvar?

6 Man skulle kunna jämföra vinden och vågorna kring Petrus när han gick på vattnet med de prövningar och frestelser vi stöter på i våra liv. Även om de är riktigt svåra kan Jehova hjälpa oss att stå fasta. Det var inte en kastvind eller en stor våg som fick Petrus att börja sjunka. Tänk på hur den här händelsen beskrivs: ”När han såg den hårda vinden blev han rädd.” (Matt. 14:30) Det var alltså när Petrus inte hade Jesus i fokus längre som hans tro började svikta. Om vi börjar titta för mycket på ”den hårda vinden” skulle vi också kunna börja sjunka, dvs. tvivla på att Jehova verkligen kommer att hjälpa oss.

7 Det finns en risk att vår tro skulle kunna försvagas, och den risken måste vi ta på allvar. Bibeln säger ju att brist på tro är en ”synd som lätt snärjer in oss”. (Hebr. 12:1) Petrus erfarenhet visar att tron kan försvagas fort om vi fokuserar på fel saker. Hur kan vi ta reda på om vi är i farozonen? Vi ska gå igenom några frågor som kan hjälpa oss att rannsaka oss själva.

8. Hur skulle Guds löften kunna bli mindre verkliga för oss?

8 Är Guds löften lika verkliga för mig nu som de var förr? Gud har till exempel lovat att han ska tillintetgöra den nuvarande världsordningen. Har vår tro på det försvagats? Har vi blivit distraherade av det enorma utbudet av underhållning  som finns i världen? I så fall skulle vi kunna börja tvivla på att slutet verkligen är nära. (Hab. 2:3) Vi kan ta ett annat exempel. Gud har lovat att han ska förlåta oss, och grunden för det är lösenoffret. Men om vi går och ältar gamla misstag kanske vi börjar tvivla på att Jehova verkligen har utplånat våra synder. (Apg. 3:19) Då skulle vi kunna tappa glädjen i vår tjänst för honom och till och med sluta vittna för andra.

9. Vad skulle kunna hända om vi fokuserar på egna ambitioner?

9 Är jag lika aktiv i tjänsten som jag var förut? Som Paulus sa kan vi ”intill slutet ... ha full visshet i hoppet” om vi är engagerade i tjänsten för Jehova. Men vad skulle kunna hända om vi började fokusera på våra egna ambitioner, kanske genom att ta ett jobb som visserligen är välbetalt men som kommer i vägen för vår tillbedjan? Det skulle kunna försvaga vår tro och få oss att tappa farten. Vi kanske skulle göra mindre för Jehova än vad våra omständigheter egentligen tillåter. (Hebr. 6:10–12)

10. Hur visar vi att vi har tro när vi förlåter andra?

10 Har jag svårt att förlåta? När vi blir sårade eller stötta kanske våra egna känslor hamnar i fokus. Sedan kanske vi blir frestade att skälla ut eller sluta prata med den som har gjort något mot oss. Men om vi är förlåtande visar vi att vi har tro på Jehova. Hur kan man säga det? Den som syndar mot oss hamnar i skuld till oss, precis som våra synder gör att vi hamnar i skuld till Gud. (Luk. 11:4) När vi förlåter andra måste vi tro och lita på att Jehovas godkännande är värt mer än att den som gjort något mot oss  får betala för det. Jesus lärjungar förstod att de behövde tro för att kunna förlåta andra. När Jesus sa att de till och med skulle förlåta sådana som syndade mot dem gång på gång sa de: ”Ge oss mera tro.” (Luk. 17:1–5)

11. Vad skulle kunna göra att vi inte tar till oss av bibliska råd?

11 Blir jag irriterad när jag får råd? När vi får ett råd kanske vi direkt försöker hitta fel hos den som har gett rådet eller på själva rådet. Men det vi i stället borde göra är att tänka på vad vi skulle kunna lära oss av det. (Ords. 19:20) Missa inte chansen att lära dig att tänka mer som Jehova!

12. Vad skulle kunna vara problemet om vi ständigt gnäller på de bröder som har ansvar i församlingen?

12 Klagar jag på de förordnade bröderna i församlingen? När israeliterna fokuserade på de tio spejarnas dåliga rapport började de klaga på Mose och Aron. Då sa Jehova till Mose: ”Hur länge skall de vägra tro på mig?” (4 Mos. 14:2–4, 11) Israeliternas inställning visade i själva verket att de inte litade på Jehova, som hade tillsatt Mose och Aron. Det är på samma sätt i vår tid. Om vi ständigt gnäller på dem som Jehova har valt till att leda sitt folk skulle det kunna visa att vår tro har försvagats.

13. Varför behöver vi inte bli ledsna om vi upptäcker brister i vår tro?

13 Bli inte ledsen om de här frågorna har gjort dig uppmärksam på att du har vissa brister i din tro. Till och med aposteln Petrus blev rädd och tvivlade. Och Jesus sa vid flera tillfällen att alla apostlarna hade ”lite tro”. (Matt. 16:8) Det viktigaste vi kan lära oss av Petrus erfarenhet är vad han gjorde efter att hans tro sviktade och han började sjunka.

STÄRK DIN TRO GENOM ATT SE PÅ JESUS

14, 15. a) Vad gjorde Petrus när han började sjunka? b) Hur kan vi se uppmärksamt på Jesus?

14 När Petrus såg ovädret och började sjunka, hade han kunnat försöka ta sig tillbaka till båten på egen hand. Det kanske var hans spontana reaktion, för han var en duktig simmare. (Joh. 21:7) Men i stället för att lita på sig själv vände han sig till Jesus igen och tog emot hjälpen från honom. Om vi märker att vår tro har försvagats bör vi göra som Petrus. Hur kan vi göra det?

15 Precis som Petrus vände blicken mot Jesus igen, måste vi också se ”uppmärksamt ... på vår tros främste förmedlare och fullkomnare, Jesus”. (Läs Hebréerna 12:2, 3.) Vi kan ju inte se Jesus bokstavligen, men vi kan studera det han sa och gjorde och sedan följa hans exempel. När vi gör det får vi den hjälp vi behöver för att stärka vår tro. Nu ska vi se på några områden där vi kan efterlikna Jesus.

Vi kan få en stark tro om vi studerar det Jesus sa och gjorde och följer tätt i hans fotspår. (Se paragraf 15.)

16. Hur kan vi studera Bibeln på ett sätt som stärker vår tro?

16 Stärk din tro på Bibeln. Jesus var helt övertygad om att Bibeln är Guds ord och att den innehåller den bästa vägledningen som finns. (Joh. 17:17) För att vi ska få samma övertygelse som Jesus måste vi läsa Bibeln varje dag, studera den och begrunda det vi lär oss. Förutom ditt vanliga bibelstudium är det bra att du djupdyker i olika ämnen för att få svar på de funderingar du kan ha. Du skulle till exempel kunna få starkare tro på att slutet är nära om du sätter dig in i de bibliska bevisen för att vi lever i de sista dagarna. Stärk din tro på Guds löften genom att studera bibliska profetior som redan  gått i uppfyllelse. Bli ännu mer övertygad om Bibelns praktiska värde genom att läsa om bröder och systrar som har fått ett mycket bättre liv av att tillämpa bibliska principer. * (1 Thess. 2:13)

17. Hur kunde Jesus bevara sig trogen trots extrema prövningar, och hur kan du efterlikna honom?

17 Fokusera på Jehovas löften. Jesus fokuserade på ”den glädje som låg framför honom”, och därför kunde han vara trogen trots extrema prövningar. (Hebr. 12:2) Han blev aldrig distraherad av det den här världen kunde erbjuda. (Matt. 4:8–10) Du kan, precis som Jesus, tänka på de underbara saker Jehova har lovat dig. Försök se dig själv i den nya världen. Du kanske kan skriva ner eller rita sådant som du ser fram emot i paradiset. Varför inte göra en lista över personer du längtar efter att få träffa när de har uppstått och skriva ner vad du skulle vilja prata med dem om? Se Guds löften som riktade till dig personligen.

18. Hur kan bönen hjälpa dig att stärka din tro?

18 Be om mer tro. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle be Jehova om helig ande. (Luk. 11:9, 13) När du gör det, be då om mer tro. Tro är ju en del av andens frukt. Var specifik i din bön, och be Jehova om hjälp att bli av med sidor du har upptäckt hos dig själv som tyder på att din tro har försvagats. En sådan sida skulle kunna vara att du har svårt att förlåta.

19. Vad är bra att tänka på när vi väljer vänner?

19 Välj vänner som har stark tro. Jesus var noga med vilka som fick vara hans vänner, framför allt vilka som fick stå honom närmast. Hans bästa vänner, apostlarna, hade visat sin tro och lojalitet genom att följa hans uppmaningar. (Läs Johannes 15:14, 15.) När du ska välja vänner, leta då efter sådana som har stark tro och som lyder Jesus. Glöm inte att goda vänner ska kunna vara ärliga mot varandra, även när det handlar om att ge eller ta emot råd. (Ords. 27:9)

20. Hur påverkas vi själva när vi hjälper andra att bygga upp sin tro?

20 Hjälp andra att få starkare tro. Jesus hjälpte sina efterföljare att få starkare tro både genom det han sa och det han gjorde. (Mark. 11:20–24) Vi vill följa hans exempel eftersom vi då stärker både vår egen och andras tro. (Ords. 11:25) Hur kan du hjälpa människor på ditt distrikt att få starkare tro? Framhåll bevisen för att Gud finns, att han bryr sig om oss och att Bibeln är hans ord. Hur kan du hjälpa dina bröder och systrar att hålla sin tro stark? Låt säga att du skulle upptäcka något som tyder på tvivel hos en broder, till exempel att han pratar negativt om ansvariga bröder. Var då inte snabb att ta avstånd från honom, utan försök i stället vänligt hjälpa honom att stärka sin tro igen. (Jud. 22, 23) Om du går i skolan och evolutionsteorin kommer på tal, berätta då om din tro på skapelsen. Man vet aldrig vilken effekt en sådan modig insats kan få!

21. Vad har Jehova lovat oss var och en?

21 Petrus övervann sin rädsla och sina tvivel med Jehovas och Jesus hjälp, och senare i livet blev han ett fantastiskt exempel på tro. Och Jehova kommer att hjälpa oss alla att ”stå ... fasta i tron”. (Läs 1 Petrus 5:9, 10.) Det är väl värt alla ansträngningar att arbeta på att stärka tron, för belöningen är helt oslagbar!

^ § 16 Du kan till exempel läsa artikelserien ”Bibeln förändrar liv” i den allmänna upplagan av Vakttornet.