Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2015

Försöker du nå den mognad som hör Kristus till?

Försöker du nå den mognad som hör Kristus till?

”[Nå] fram till ... det mått av kroppslig resning som hör Kristi fullhet till.” (EF. 4:13)

SÅNGER: 69, 70

1, 2. Vilket mål bör alla kristna ha? Belys det med ett exempel.

NÄR du ska köpa färsk frukt kanske du inte alltid väljer de största eller billigaste frukterna. I stället tittar du efter frukt som är fräsch och fin och som både smakar och luktar gott. Du vill ha frukt som går att äta direkt, som är mogen.

2 När en person har överlämnat sig åt Jehova och blivit döpt fortsätter han eller hon att växa andligen och har som mål att bli en mogen kristen. Aposteln Paulus skrev till de kristna i Efesos att de behövde göra andliga framsteg. Han uppmuntrade dem att anstränga sig för att nå ”fram till enheten i tron och i den exakta kunskapen om Guds Son, till en fullvuxen mans ställning, till det mått av kroppslig resning som hör Kristi fullhet till”. (Ef. 4:13)

3. Vilken parallell kan vi se mellan församlingen i Efesos och Jehovas folk i våra dagar?

3 Församlingen i Efesos hade redan funnits i några år när Paulus skrev sitt brev. Många som tillhörde församlingen  där var redan andligt mogna. Men andra behövde fortfarande göra framsteg mot andlig mogenhet. Det är på liknande sätt i vår tid. Många av våra bröder och systrar har tjänat Jehova troget i många år och har blivit mogna kristna. Men alla i församlingen är inte där än. Till exempel blir tusentals nya döpta varje år, så en del behöver fortfarande göra framsteg och mogna som kristna. Hur är det med dig? (Kol. 2:6, 7)

ANDLIG TILLVÄXT

4, 5. Vilka skillnader finns det mellan mogna kristna, men vad har de alla gemensamt? (Se den inledande bilden.)

4 När man undersöker mogna frukter kan man se att de skiljer sig en hel del från varandra, men de har ändå vissa saker gemensamt som visar att de är mogna. På motsvarande sätt kan mogna kristna ha olika nationalitet, bakgrund, hälsa, ålder och erfarenhet. Personlighet och kultur kan också skilja sig åt. Men alla mogna kristna har vissa egenskaper gemensamt. Vilka är några av de egenskaperna?

5 Mogna kristna har Jesus som sin förebild och försöker på alla sätt ”följa tätt i hans fotspår”. (1 Petr. 2:21) Jesus sa att vi måste älska Jehova med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt sinne och att vi måste älska våra medmänniskor som oss själva. (Matt. 22:37–39) De som är andligt mogna går in för att följa den befallningen. De visar i sina liv att de prioriterar sitt förhållande till Jehova och tycker att det är viktigt att visa osjälvisk kärlek mot andra.

När äldre bröder understöder de yngre bröder som nu tar ledningen efterliknar de Jesus och visar ödmjukhet. (Se paragraf 6.)

6, 7. a) Vilka är några av de egenskaper som kännetecknar mogna kristna? b) Vad bör vi fråga oss?

6 Men mogna kristna visar inte bara kärlek, utan också andra viktiga egenskaper, till exempel mildhet, självbehärskning och tålamod. (Gal. 5:22, 23) Det här hjälper dem att hantera svåra situationer utan att bli irriterade och att klara av stora besvikelser utan att förlora hoppet. När de studerar Bibeln lägger de märke till principer som kan hjälpa dem att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. När de sedan följer sitt väl övade samvete kan de fatta förståndiga beslut. Mogna kristna är ödmjuka och erkänner att Jehovas råd och normer alltid är överlägsna deras personliga uppfattningar. * De förkunnar ivrigt de goda nyheterna och bidrar till enheten i församlingen.

7 Oavsett hur länge vi har tjänat Jehova kan vi alla fråga oss: Hur kan jag bli bättre på att efterlikna Jesus? På vilka områden kan jag fortsätta att göra andliga framsteg?

”DEN FASTA FÖDAN ÄR FÖR DE MOGNA”

8. Vad kan sägas om Jesus kunskap och insikt i Guds ord?

8 Jesus Kristus var väl insatt i Guds ord. Redan som tolvåring kunde han resonera om andliga ämnen med lärarna i templet. ”Alla som hörde honom blev oupphörligt förundrade över hans förstånd och hans svar.” (Luk. 2:46, 47) Längre fram under sin tjänst  här på jorden använde han skickligt Skrifterna för att tysta sina motståndare. (Matt. 22:41–46)

9. a) Vilka studievanor är viktiga för dem som vill växa andligen? b) Vad är syftet med att vi studerar Bibeln?

9 En kristen som vill växa andligen följer Jesus exempel och nöjer sig inte bara med ytlig kunskap i Bibeln. Han gräver på djupet, eftersom han inser att ”den fasta födan är för de mogna”. (Hebr. 5:14) En mogen kristen söker efter ”den exakta kunskapen om Guds Son”. (Ef. 4:13) Så fråga dig själv: Läser jag Bibeln varje dag? Har jag ett schema för personligt studium? Avsätter jag tid varje vecka för den andliga familjekvällen? När du studerar Bibeln kan du hålla utkik efter principer som hjälper dig att förstå hur Jehova tänker och känner. Försök sedan tillämpa de här principerna när du ska fatta beslut. Då får du hjälp att komma ännu närmare Jehova.

10. Hur påverkas en mogen kristen av Bibelns vägledning?

10 En mogen kristen förstår också att det behövs mer än bara kunskap. Så frågan är: Hur känner vi för det vi får lära oss? Älskar vi Jehovas vägledning och principer? Vi kan bland annat visa det genom att se till att våra prioriteringar i livet är i linje med Jehovas vilja och inte vår egen. En person som är andligt mogen har säkert också ansträngt sig för att ”lägga bort” sin tidigare inställning och sitt tidigare uppförande. När man gör sådana förändringar tar man på sig den nya Kristuslika personligheten, som  skapas ”enligt Guds vilja i sann rättfärdighet och lojalitet”. (Läs Efesierna 4:22–24.) Bibeln skrevs under Guds heliga andes vägledning. Så när vi studerar Bibeln och fördjupar vår uppskattning av det vi får lära oss, gör vi oss mottagliga för den heliga andens inflytande. Det bidrar till att vi växer andligen.

BIDRA TILL HARMONIN OCH ENHETEN I FÖRSAMLINGEN

11. Hur var människorna i Jesus omgivning?

11 Under sin tid på jorden som fullkomlig människa var Jesus omgiven av ofullkomliga människor. Han uppfostrades av ofullkomliga föräldrar och hade ofullkomliga syskon. Till och med hans närmaste efterföljare påverkades av den stolta, själviska inställning som var så vanlig i samhället omkring dem. Kvällen innan Jesus blev dödad uppstod till exempel ”en hetsig dispyt bland dem om vilken av dem som tycktes vara störst”. (Luk. 22:24) Men Jesus var övertygad om att hans ofullkomliga efterföljare skulle mogna andligen och grunda en enad församling. Samma kväll bad han till sin himmelske Far att han skulle hjälpa dem att ”vara ett”. Sedan sa han: ”Alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig.” Och han tillade: ”För att de skall vara ett alldeles som vi är ett.” (Joh. 17:21, 22)

12, 13. a) Vilket mål bör vi ha enligt Efesierna 4:15, 16? b) Vad hjälpte en broder att övervinna ett problem och att bidra till enheten i församlingen?

12 En mogen kristen bidrar till harmonin och enheten i församlingen. (Läs Efesierna 4:1–6, 15, 16.) Som Guds tjänare vill vi vara ”harmoniskt sammanfogade” och samarbeta med varandra. Bibeln visar att vi måste vara ödmjuka för att det här ska fungera. En mogen broder eller syster anstränger sig hårt för att bevara den fina andan i församlingen, också när andras ofullkomligheter gör sig påminda. Därför bör vi fråga oss själva: Hur reagerar jag när någon i församlingen gör ett misstag? Och vad gör jag om någon sårar mig? Undviker jag den personen och låter bli att prata med honom eller henne? Bygger jag så att säga upp en mur mellan mig och den andra personen, eller försöker jag bygga en bro för att överbrygga klyftan som uppstått mellan oss? En mogen kristen försöker alltid bygga broar, inte murar.

13 Vi kan ta en broder som heter Uwe som exempel. Längre tillbaka brukade han gå och irritera sig på sina bröder och systrar på grund av deras ofullkomligheter. Men sedan bestämde han sig för att studera Davids liv med hjälp av Bibeln och Insikt i Skrifterna. Varför just Davids liv? Uwe förklarar: ”David fick vara med om att flera av hans medtroende gick emot Jehovas normer. Kung Saul försökte döda honom, och några andra ville stena honom. Till och med hans egen fru hånskrattade åt honom. (1 Sam. 19:9–11; 30:1–6; 2 Sam. 6:14–22) Men David lät aldrig andras dåliga uppförande påverka hans eget förhållande till Jehova. David var också medkännande och förstående, något som jag själv behövde bli bättre på. Det jag läste gjorde att jag fick en helt annan syn på mina medtroendes ofullkomligheter. Så numera lägger jag inte  andras misstag på minnet, utan gör i stället mitt bästa för att bidra till enheten i församlingen.” Har du också det som mål?

VÄLJ VÄNNER BLAND DEM SOM GÖR GUDS VILJA

14. Vilka valde Jesus som sina vänner?

14 Jesus var vänlig mot människor i allmänhet. Alla sorters människor – män och kvinnor, unga och gamla – trivdes i hans sällskap. Men Jesus var noga med vilka han valde som sina närmaste vänner. Han sa till sina trogna apostlar: ”Ni är mina vänner om ni gör vad jag nu befaller er.” (Joh. 15:14) De han valde som sina nära vänner var sådana som lojalt följde honom och som helhjärtat tjänade Jehova. Vilka väljer du att ha som vänner? Är det sådana som verkligen älskar Jehova? Varför är det viktigt?

15. Vilken nytta kan unga ha av att umgås med mogna kristna?

15 Många sorters frukt mognar bäst i varmt solljus. På liknande sätt kan den varma atmosfären bland våra bröder och systrar hjälpa oss att mogna som kristna. Om du är ung kanske du funderar på vad du ska göra med ditt liv. En bra idé är att vara tillsammans med sådana som har varit med i sanningen ett tag och som bidrar till den fina andan i församlingen. De kanske har haft sina med- och motgångar i livet och har kanske ställts inför olika utmaningar i sin tjänst för Jehova. De här vännerna kan hjälpa dig att välja det bästa tänkbara livet. När du umgås med dem får du hjälp att fatta förståndiga beslut och att utvecklas som kristen. (Läs Hebréerna 5:14.)

16. Hur fick en yngre syster hjälp av mogna vänner i sin församling?

16 En syster som heter Helga kommer ihåg att hennes klasskompisar pratade mycket om sina framtidsplaner under sista året i skolan. Flera av dem tänkte satsa på en universitetsutbildning och hoppades sedan på en framgångsrik karriär. Helga pratade om det här med flera vänner i sin församling. ”Många av dem var äldre än jag”, säger hon, ”och de hjälpte mig en hel del. De peppade mig att satsa på heltidstjänsten. Sedan kunde jag faktiskt vara pionjär i fem år. Nu, långt senare, är jag glad att jag inriktade mig så mycket på tjänsten för Jehova när jag var ung. Det ångrar jag inte en sekund.”

17, 18. Hur kan vi tjäna Jehova på bästa sätt?

17 Om vi i alla sidor av vårt liv försöker efterlikna Jesus hjälper det oss att växa andligen. Vi dras närmare Jehova, och vi får en starkare önskan att göra så mycket vi kan i tjänsten för honom. När vi har nått full andlig mognad kan vi tjäna Jehova på bästa sätt. Jesus uppmanade sina efterföljare: ”Låt ... ert ljus lysa inför människorna, så att de kan se era förträffliga gärningar och ge ära åt er Fader som är i himlarna.” (Matt. 5:16)

18 Som vi har sett kan mogna kristna ha en mycket positiv inverkan på församlingen. Deras andliga mognad märks också på hur de använder sitt samvete. Hur kan vårt samvete hjälpa oss att fatta förståndiga beslut? Och hur kan vi visa att vi respekterar andras samveten? Det ska vi se närmare på i nästa artikel.

^ § 6 Äldre erfarna bröder skulle till exempel kunna bli ombedda att lämna ifrån sig vissa uppgifter och att understödja yngre bröder som får ansvaret för de här uppgifterna.