”Även om den dröjer, så vänta tåligt på den.” (HAB. 2:3)

SÅNGER: 128, 45

1, 2. Vilken inställning har Jehovas tjänare haft i alla tider?

JEHOVAS TJÄNARE har i alla tider väntat tålmodigt på att olika profetior ska uppfyllas. Jeremia förutsade att Juda skulle tillintetgöras av babylonierna, och det var precis vad som hände år 607 f.v.t. (Jer. 25:8–11) Och Jesaja fick profetera att Jehova skulle låta de landsflyktiga judarna få återvända igen. Han sa: ”Lyckliga är alla som tåligt väntar på honom.” (Jes. 30:18) Även Mika såg fram emot att Jehovas löften skulle gå i uppfyllelse och sa: ”Jag skall spana efter Jehova. Jag skall vänta på min räddnings Gud.” (Mik. 7:7) Och under hundratals år väntade Jehovas tjänare på att profetior om Messias, eller Kristus, skulle bli uppfyllda. (Luk. 3:15; 1 Petr. 1:10–12) *

2 Vi som tjänar Jehova i vår tid är också förväntansfulla, eftersom det finns profetior om Messias och Guds rike som fortfarande inte har uppfyllts. Jehova kommer snart att använda det riket för att göra slut på all ondska. Han ska befria sitt folk ur den här otrygga världen som styrs av Satan. (1 Joh. 5:19) Vi måste därför fortsätta att vara vaksamma,  och vi får aldrig glömma att den här världen snabbt närmar sig sitt slut.

3. Vilken fråga kan uppstå om vi har väntat länge på att slutet ska komma?

3 Vi längtar verkligen efter att Guds vilja ska ske på jorden precis som i himlen. (Matt. 6:10) Men vi kanske har väntat på slutet för den här världsordningen i många år, och någon kanske börjar tänka: Varför ska vi fortsätta vänta tåligt? Det ska vi få svar på.

VARFÖR SKA VI FORTSÄTTA VÄNTA TÅLIGT?

4. Vad är ett viktigt skäl till att vi fortsätter vara vaksamma?

4 Bibeln visar tydligt vilken inställning vi ska ha medan vi väntar på att slutet ska komma. Jesus sa till sina efterföljare: ”Var ... ständigt vaksamma”, och ”håll er ... vakna”. (Matt. 24:42; Luk. 21:34–36) Bara det att Jesus sa att vi skulle vara vaksamma är ett gott skäl att fortsätta vara det. Vilken hjälp får vi av Jehovas organisation på det här området? Den påminner oss hela tiden om att vänta ”på Jehovas dags närvaro och ständigt ... [ha] den i tankarna” och att vara fokuserade på Jehovas utlovade nya värld. (Läs 2 Petrus 3:11–13.)

5. Varför är det särskilt viktigt att vi är vaksamma nu?

5 Det var viktigt för de kristna under det första århundradet att vara vaksamma, men det är ännu viktigare för oss i dag. Varför det? Därför att vi lever under Jesus närvaro. Ända sedan 1914 har det varit tydligt att Jesus är kung i Guds rike och att vi lever i ”avslutningen på tingens ordning”. Vi har bland annat fått se världsförhållandena förvärras och de goda nyheterna om riket bli predikade på hela jorden, precis som Jesus förutsade. (Matt. 24:3, 7–14) Men Jesus sa inte hur länge de sista dagarna skulle pågå, så vi måste vara beredda på att slutet kan komma när som helst.

6. Varför kan vi förvänta att det ska bli ännu värre i världen ju närmare slutet vi kommer?

6 Men någon kanske ändå undrar: Skulle inte ”avslutningen på tingens ordning” kunna syfta på något som kommer att hända längre fram när världsförhållandena är ännu värre? Det är sant att Bibeln säger att ondskan skulle tillta i ”de sista dagarna”. (2 Tim. 3:1, 13; Matt. 24:21; Upp. 12:12) Så även om världsförhållandena är dåliga redan nu, kan vi förvänta att de ska bli ännu värre.

7. Vad visar Matteus 24:37–39 om världsförhållandena i de sista dagarna?

7 Men hur illa kan vi egentligen förvänta att det ska bli i världen före ”den stora vedermödan”? (Upp. 7:14) Kommer det att vara krig precis överallt, och kommer de flesta att vara sjuka eller gå hungriga? Under sådana förhållanden skulle nog till och med de mest inbitna skeptikerna erkänna att Bibelns profetior höll på att uppfyllas. Men Jesus sa att de flesta inte skulle bry sig om hans närvaro, utan fortsätta leva sina liv som vanligt ända tills det var för sent. (Läs Matteus 24:37–39.) Bibeln visar alltså att förhållandena i världen under de sista dagarna inte ska vara så dåliga att det är helt uppenbart för alla människor att slutet är nära. (Luk. 17:20; 2 Petr. 3:3, 4)

8. Vad är vi övertygade om, och varför?

8 Å andra sidan behövde tecknet vara tillräckligt tydligt för att Jesus vaksamma efterföljare skulle lägga märke till det. (Matt. 24:27, 42) Och sedan 1914 har de olika delarna av Jesus tecken  blivit uppfyllda. Vi är helt övertygade om att vi nu lever i ”avslutningen på tingens ordning”, en begränsad tidsperiod som kommer att sluta med att Satans onda värld tas bort.

9. Varför väntar vi uppmärksamt på att slutet ska komma?

9 Så vilka skäl har vi att vänta uppmärksamt på att slutet ska komma? Jesus har sagt att vi ska göra det. Dessutom kan vi se tecknet på hans närvaro. Vi tror inte att slutet är nära för att vi är naiva och tror allt vi hör, utan för att vi ser tydliga bevis på att Bibelns profetior håller på att uppfyllas. Därför håller vi oss vakna och är beredda på att slutet ska komma.

HUR LÄNGE?

10, 11. a) Varför uppmanade Jesus sina efterföljare att ständigt vara vaksamma? b) Vad sa Jesus att hans efterföljare skulle göra om de tyckte att slutet verkade dröja? (Se den inledande bilden.)

10 Många av oss har tjänat Jehova troget i decennier. Men oavsett hur länge vi har väntat så får vi inte tappa tålamodet. Vi måste vara beredda när Jesus kommer för att göra slut på den här världsordningen. Tänk på vad han sa till sina efterföljare: ”Ta er ständigt i akt, håll er vakna, för ni vet inte när det är den fastställda tiden. Det är som en man som reste utomlands, som lämnade sitt hus och överlät myndigheten åt sina slavar, gav var och en hans arbete och befallde dörrvaktaren att ständigt vara vaksam. Var alltså ständigt vaksamma; ni vet ju inte när husets herre kommer, om det blir sent på dagen eller vid midnatt eller då tuppen börjar gala eller tidigt på morgonen; så att han, när han plötsligt kommer, inte skall finna er sovande. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: Var ständigt vaksamma.” (Mark. 13:33–37)

11 När bibelforskarna förstod att Jesus hade börjat regera som kung i himlen 1914, förberedde de sig på att slutet kunde komma när som helst. De satte full fart i predikoarbetet. Jesus hade sagt att han kanske skulle komma senare än de hade tänkt sig, kanske först när ”tuppen börjar gala eller tidigt på morgonen”. Vad behövde hans efterföljare göra om det skulle bli så? Han sa: ”Var ständigt vaksamma.” Vi kanske tycker att vi har väntat länge, men det är ingen ursäkt för att mentalt skjuta upp slutet eller att avskriva det helt och hållet.

12. Vilken fråga ställde Habackuk till Jehova, och hur svarade han?

12 Tänk på profeten Habackuk, som fick i uppdrag att predika om Jerusalems förstöring. Andra profeter hade redan predikat det här budskapet i många år innan han började. Förhållandena hade blivit så dåliga att Habackuk sa: ”Den ondskefulle omringar den rättfärdige.” Det är inte så konstigt att han frågade: ”Hur länge, Jehova, skall jag ropa på hjälp?” Jehova gav inte ett direkt svar på den här frågan, men han försäkrade Habackuk om att Jerusalems förstöring ”inte [skulle] bli försenad”. Jehova sa också till honom att han skulle ”vänta tåligt”. (Läs Habackuk 1:1–4; 2:3.)

13. Hur skulle Habackuk ha kunnat tänka, och varför skulle det ha varit farligt?

13 Men föreställ dig att Habackuk hade tröttnat och tänkt: ”Jag har hört talas om Jerusalems förstöring i åratal. Tänk om det fortfarande dröjer länge innan slutet kommer. Varför ska jag då fortsätta  att predika som om det skulle komma i morgon? Det får någon annan göra.” Vad hade hänt om han hade gått och tänkt så? Då skulle han ha förlorat sitt goda förhållande till Jehova – och kanske också sitt liv när babylonierna förstörde Jerusalem.

14. Varför kommer vi inte att bli besvikna om vi fortsätter att vänta på slutet?

14 I den nya världen kommer vi säkert att tänka tillbaka på hur allt det som Jehova förutsade om avslutningen på tingens ordning verkligen gick i uppfyllelse. Det i sin tur kommer att stärka vår tillit till Jehova och göra oss ännu mer övertygade om att allt annat som han har lovat också ska bli verklighet. (Läs Josua 23:14.) Vi kommer säkert att vara tacksamma över att Jehova, som har lagt tider och tidsperioder ”under sin egen domsrätt”, uppmanade oss att hela tiden vara vaksamma och att vänta på slutet. (Apg. 1:7; 1 Petr. 4:7)

PREDIKA MEDAN DU VÄNTAR

Är du fullt engagerad i att predika de goda nyheterna? (Se paragraf 15.)

15, 16. Varför vill vi göra vårt bästa i predikoarbetet nu i de sista dagarna?

15 Vi kan räkna med att Jehovas organisation kommer att fortsätta påminna oss om hur viktigt det är att vi sätter tjänsten för Jehova främst i våra liv. De här påminnelserna hjälper oss inte bara att hålla oss upptagna i sanningen, utan också att förstå att vårt budskap är brådskande. Vi kan tydligt se att tecknet på Jesus närvaro får sin uppfyllelse nu och att slutet är nära. Hur bör den här insikten påverka oss? Vi vill sätta riket och Jehovas rättfärdiga normer främst i livet och vara fullt engagerade i att predika de goda nyheterna. (Matt. 6:33; Mark. 13:10)

16 En syster sa så här: ”Genom att predika de goda nyheterna om Guds rike kan vi ... hjälpa till att rädda människor från en säker död i den kommande världsvida katastrofen.” Hon visste hur det kändes att bli räddad, eftersom hon och hennes man överlevde en av de värsta fartygskatastroferna i historien. De var med när det tyska passagerarfartyget Wilhelm Gustloff förliste 1945. Men till och med i en sådan här livshotande situation skulle en person kunna fokusera på fel saker. Systern kommer ihåg en kvinna på fartyget som hela tiden skrek: ”Mina väskor! Mina väskor! Mina smycken! Alla mina smycken är kvar nere i hytten. Jag har förlorat allt!” Samtidigt fanns det flera andra passagerare som riskerade sina liv och gjorde allt de kunde för att rädda dem som låg i det iskalla vattnet. Precis som de här  osjälviska passagerarna vill vi göra allt vi kan i predikoarbetet för att hjälpa människor att överleva slutet på den här världen – innan det är för sent.

Gör du förståndiga val som hjälper dig att vara fokuserad på tjänsten? (Se paragraf 17.)

17. Varför tror vi att slutet kan komma när som helst?

17 Världshändelserna visar tydligt att Bibelns profetior nu håller på att uppfyllas och att vi är mycket nära slutet för den här onda världsordningen. Vi väntar på att ”vilddjuret” och de tio hornen ska vända sig mot det stora Babylon, dvs. all falsk religion. (Upp. 17:16) Men vi ska inte tro att det behöver ta särskilt lång tid innan det händer. Kom ihåg att det är Gud som ska ”[inge] dem i hjärtat” att angripa falsk religion. Det här kan hända snabbt och precis när som helst! (Upp. 17:17) Slutet för Satans onda värld är inte långt borta. Därför har vi goda skäl att ta till oss av Jesus varning: ”Ge akt på er själva, så att aldrig era hjärtan blir nertyngda av omåttligt ätande och omåttligt drickande och livets bekymmer och den dagen plötsligt, på ett ögonblick, kommer över er som en snara.” (Luk. 21:34, 35; Upp. 16:15) Vi vill fortsätta vara vaksamma och fullt upptagna i tjänsten för Jehova, och vi kan vara säkra på att han ”griper in för den som tåligt väntar på honom”. (Jes. 64:4)

18. Vilken fråga ska vi få svar på i nästa artikel?

18 Medan vi väntar på slutet för den här onda världen är det viktigt att vi tar Judas ord till hjärtat: ”Ni, älskade, genom att bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be med helig ande skall ni bevara er själva i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet med utsikt till evigt liv.” (Jud. 20, 21) Men hur kan vi förbereda oss för Jehovas utlovade nya värld och visa att vi verkligen ser fram emot den? Det kommer vi att gå igenom i nästa artikel.

^ § 1sidan 200 i Vad lär Bibeln? finns en lista över några av profetiorna om Messias och hur de har gått i uppfyllelse.