”Dåligt umgänge fördärvar nyttiga vanor.” (1 KOR. 15:33)

SÅNGER: 73, 119

1. Vilken tidsperiod lever vi i?

VI LEVER i väldigt svåra tider. År 1914 började den tidsperiod som Bibeln kallar ”de sista dagarna”. Det här är ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”, och mänskligheten har aldrig tidigare upplevt något liknande. (2 Tim. 3:1–5) Vi kan räkna med att det kommer att bli ännu värre, för Bibeln har förutsagt att ”onda människor och bedragare skall gå längre och längre i ondska”. (2 Tim. 3:13)

2. Vad innehåller mycket av våra dagars underhållning? (Se den inledande bilden.)

2 I vår tid är det många som väljer underhållning och nöjen som innehåller sex, våld och spiritism. Tv-program, filmer, böcker, tidningar och visst material på internet får ofta våld och sexuell omoral att verka helt oskyldigt. Sådant som var chockerande förr i tiden har till och med blivit lagligt på vissa platser. Men det betyder inte att det är något som Jehova godkänner. (Läs Romarna 1:28–32.)

3. Hur ser många på dem som följer Jehovas normer?

 3 Under det första århundradet var det också vanligt med underhållning som innehöll sex och våld. Men de kristna höll sig långt borta från sådan underhållning eftersom de ville följa Jehovas normer. Hur reagerade andra människor på det? Petrus skrev: ”De [blir] förvånade och skymfar er, när ni inte längre löper tillsammans med dem till samma utsvävningarnas dypöl.” (1 Petr. 4:4) I vår tid är det också många som tycker att de som följer Guds normer är konstiga. ”Ja, alla som önskar leva i gudhängivenhet i gemenskap med Kristus Jesus skall också bli förföljda.” (2 Tim. 3:12)

”DÅLIGT UMGÄNGE FÖRDÄRVAR NYTTIGA VANOR”

4. Varför ska vi inte älska världen?

4 Vi som vill göra Jehovas vilja får uppmaningen att inte ”älska ... världen, inte heller det som finns i världen”. (Läs 1 Johannes 2:15, 16.) Satan är ”denna tingens ordnings gud”, och han använder media, religion, politik och kommersiella organisationer för att vilseleda människor. (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19) Vi måste därför vara försiktiga när vi väljer vårt umgänge. Bibeln ger oss ett tydligt råd: ”Bli inte vilseledda. Dåligt umgänge fördärvar nyttiga vanor.” (1 Kor. 15:33)

5, 6. Vilka måste vi undvika att umgås med, och varför det?

5 Om vi vill bevara vårt goda förhållande till Jehova måste vi undvika dåligt umgänge. Handlar det bara om att inte umgås med dem som inte tillber Jehova? Nej, vi måste också undvika att vara med dem som säger sig tjäna Jehova men samtidigt väljer att inte följa hans principer. Om de begår allvarliga synder utan att ångra sig kan vi inte fortsätta umgås med dem. (Rom. 16:17, 18)

6 Om vi skulle umgås med sådana som inte följer Guds principer kanske vi till slut börjar göra som de bara för att passa in. Vi kan ta ett exempel. Om vi har nära vänner som inte har samma syn på sex som Jehova har, skulle vi med tiden kunna frestas att göra något omoraliskt. En del vittnen har fallit i den fällan, och några av dem har blivit uteslutna eftersom de inte visat någon ånger. (1 Kor. 5:11–13) Och personer som inte ångrar sig skulle kunna hamna i den situation som Petrus beskriver. (Läs 2 Petrus 2:20–22.)

7. Vilka väljer vi att ha som nära vänner?

7 Vi vill självklart vara vänliga mot alla, men vi vill inte bli nära vänner med sådana som inte följer Guds principer. Med tanke på det skulle det inte vara rätt av en broder eller syster som är singel att bli tillsammans med någon som inte tjänar Jehova troget och lever enligt hans normer. Det är mycket viktigare att vara lojal mot Jehova än att bli accepterad av dem som inte följer honom. Vi vill att våra nära vänner ska vara sådana som älskar Jehova. Jesus sa: ”Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.” (Mark. 3:35)

8. Hur påverkades israeliterna av dåligt umgänge?

8 Dåligt umgänge får katastrofala följder. Tänk bara på det som hände med israeliterna. Innan Jehova ledde in dem i det utlovade landet gav han  dem råd om hur de skulle förhålla sig till människorna som redan bodde där. Han sa: ”Du skall inte böja dig ner för deras gudar eller låta dig förledas till att tjäna dem, och du skall inte göra något som är likt deras verk, utan du skall ovillkorligen riva ner dem och bryta ner deras heliga stoder. Och ni skall tjäna Jehova, er Gud.” (2 Mos. 23:24, 25) De flesta israeliterna följde inte det här rådet. (Ps. 106:35–39) Och eftersom de vände sig bort från Jehova sa Jesus senare till dem: ”Se! Ert hus lämnas åt er själva.” (Matt. 23:38) Jehova förkastade nationen Israel och valde i stället den kristna församlingen som sitt folk. (Apg. 2:1–4)

VAR FÖRSIKTIG MED VAD DU LÄSER OCH TITTAR PÅ

9. Varför kan sådant vi ser i media påverka oss negativt?

9 Mycket av det som den här världens medier producerar kan skada vårt förhållande till Jehova. Målet med sådant material är inte att bygga upp vår tro på Jehova och hans löften, utan raka motsatsen. Det framhåller det som Satan och hans värld står för. Vi måste därför vara väldigt försiktiga så att vi inte väljer att läsa eller titta på sådant som väcker orätta begär hos oss. (Tit. 2:12)

10. Vad kommer att hända med sådant som är nedbrytande att läsa eller titta på?

10 Snart kommer det inte att finnas något nedbrytande att läsa eller titta på. Allt sådant kommer att försvinna när Satans värld tas bort. Bibeln säger: ”Världen försvinner, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” (1 Joh. 2:17) I Psalmerna står det något liknande: ”De som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning.” Det sägs också: ”De ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Och hur länge ska de göra det? ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Ps. 37:9, 11, 29)

11. Hur hjälper Jehova oss att hålla vår tro stark?

11 I kontrast till den här världen kan Jehovas organisation hjälpa oss att leva på ett sätt som leder till evigt liv. Jesus sa i bön till Jehova: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Joh. 17:3) Jehova använder sin organisation för att ge oss allt vi behöver för att lära känna honom. Vilken välsignelse det är att ha tidskrifter, broschyrer, böcker, filmer och webbplatser som hjälper oss att fortsätta tjäna Jehova! Hans organisation ser dessutom till att det hålls möten regelbundet i mer än 110 000 församlingar världen över. Det vi får lära oss från Bibeln på våra möten och sammankomster bygger upp vår tro på Jehova och hans löften. (Hebr. 10:24, 25)

GIFT DIG BARA ”I HERREN”

12. Vad innebär Bibelns uppmaning att bara gifta sig ”i Herren”?

12 Bröder och systrar som vill gifta sig måste vara extra noga med vilka de väljer att umgås med. Bibeln ger ett tydligt råd: ”Bli inte ojämnt sammanokade med icke troende. För vilken samhörighet finns det mellan rättfärdighet och laglöshet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker?” (2 Kor. 6:14)  Jehovas tjänare får uppmaningen att bara gifta sig ”i Herren”, dvs. att bara gifta sig med en person som är överlämnad och döpt och som lever enligt Bibelns normer. (1 Kor. 7:39) När du gifter dig med någon som älskar Jehova får du en partner som hjälper dig att fortsätta göra det som är rätt.

13. Vilken uppmaning gav Jehova israeliterna?

13 Jehova vet vad som är bäst för sina tjänare, och han har alltid varit tydlig med vad som är hans syn på äktenskapet. Tänk till exempel på vad han sa till israeliterna om sådana som inte tjänade honom: ”Du skall inte knyta släktskapsband med dem. Din dotter skall du inte ge åt hans son, och hans dotter skall du inte ta åt din son. Ty han kommer att vända din son bort från att följa mig, och de kommer att tjäna andra gudar, och Jehovas vrede skall flamma upp mot er, och han skall snabbt förinta dig.” (5 Mos. 7:3, 4)

14, 15. Hur påverkades Salomo av att han gick emot det Jehova hade sagt?

14 Inte långt efter att Salomo blivit kung bad han till Jehova om vishet, och Jehova besvarade verkligen hans bön. Salomo blev känd som en vis kung över ett välmående land. Hans vishet gjorde så stort intryck på drottningen av Saba att hon sa: ”Jag satte inte tro till orden förrän jag kom och fick se det med egna ögon; och se, man hade inte ens berättat hälften för mig. Du har i vishet och välstånd överträffat ryktet som jag hörde.” (1 Kung. 10:7) Men Salomos exempel visar hur det kan gå om man inte lyssnar på Jehova och gifter sig med någon som inte tjänar honom. (Pred. 4:13)

15 Trots att Jehova hade gett Salomo så mycket, gjorde han tvärt emot vad Jehova hade sagt och gifte sig med kvinnor som tillbad andra gudar. Han ”hade många utländska kvinnor som han älskade”, och till slut hade han 700 hustrur och 300 bihustrur. Vad fick det för konsekvenser? När Salomo blev gammal ”hade hans hustrur böjt hans hjärta, så att han följde andra gudar” och gjorde ”det som var ont i Jehovas ögon”. (1 Kung. 11:1–6) Salomos dåliga umgänge fick honom att sluta tillbe Jehova. Och om det kunde hända honom kan det hända vem som helst. Därför vill vi inte ens tänka tanken att gifta oss med någon som inte älskar Jehova!

16. Vilket råd ger Bibeln till dem som är gifta med någon som inte är ett vittne?

16 Men hur är det om bara den ena parten i ett äktenskap blir ett vittne? Bibeln säger: ”Ni hustrur [skall] underordna er era män, så att, om några inte är lydiga mot ordet, de kan vinnas utan ord genom sina hustrurs uppförande.” (1 Petr. 3:1) Den principen gäller naturligtvis också om en broder har en hustru som inte tillber Jehova. Bibelns råd är tydligt: Var en bra man eller hustru och följ Guds normer för dem som är gifta. När din partner ser de positiva förändringar du har gjort kan det hända att han eller hon också vill tjäna Jehova. Så har det blivit för många par.

UMGÅS MED DEM SOM ÄLSKAR JEHOVA

17, 18. Varför fick Noa och de första kristna överleva när Jehova ingrep?

17 Dåligt umgänge fördärvar nyttiga  vanor, men bra umgänge kommer att hjälpa dig när du tjänar Jehova. Tänk på Noa. Han levde i en tid när ”människans ondska var mycket stor på jorden och ... varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden”. (1 Mos. 6:5) Så Jehova bestämde sig för att ta bort hela den onda världen med hjälp av en stor översvämning. Men ”Noa var en rättfärdig man. Han visade sig vara oklanderlig bland sina samtida. Noa vandrade med den sanne Guden.” (1 Mos. 6:7–9)

18 Noa valde bara vänner som älskade Jehova, och hans familj var bra umgänge. De tillbringade mycket tid tillsammans när de byggde arken. Under den perioden var Noa också en ”rättfärdighetens förkunnare”. (2 Petr. 2:5) Han och hans familj var alltså fullt upptagna med sådant som Jehova tyckte om, och tack vare det överlevde de den stora översvämningen. Vi kan vara väldigt tacksamma för det, eftersom alla som lever i dag är deras avkomlingar. Det var på samma sätt med de kristna under det första århundradet. De umgicks inte heller med sådana som inte älskade Jehova. De var lojala mot honom och därför överlevde de när Jerusalem förstördes år 70 v.t. (Luk. 21:20–22)

Vi får en försmak av den nya världen när vi umgås med andra som älskar Jehova. (Se paragraf 19.)

19. Vad måste vi göra för att få Jehovas godkännande?

19 Vi vill göra som Noa och hans familj och de första kristna. Vi måste hålla distans till den här världen och välja vänner bland de miljoner som älskar Jehova. Om vi håller ihop med våra bröder och systrar kommer det att hjälpa oss att ”stå fasta i tron” under den här svåra tiden. (1 Kor. 16:13; Ords. 13:20) Och tänk vilken framtid vi kan se fram emot! Vi kan snart få överleva slutet på den här gamla världsordningen och komma in i Jehovas nya värld – om vi tänker på vilka vi umgås med nu i de sista dagarna.